වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New AMILEX 3B GLASS TOP COOKER!
UNIQUE -New AMILEX 3B GLASS TOP COOKER!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,250

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New GAS REGULATOR + HOSE!
UNIQUE -New GAS REGULATOR + HOSE!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 800

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New Hi-Quality GAS TABLES!
UNIQUE -New Hi-Quality GAS TABLES!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,450

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - ZED 4 Burner Glass Top Gas Cooker Hob
ZED 4 Burner Glass Top Gas Cooker Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 21,900

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Dinner plates
Dinner plates

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,000

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 12 l. Prestige Presser Cooker
12 l. Prestige Presser Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,000

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Rice cooker 10L
Rice cooker 10L

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 18,000

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Clear Glass 4 Burner Gas Cooker Stove
Clear Glass 4 Burner Gas Cooker Stove

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 28,950

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New RIKON 3burner Gas Cooker!
UNIQUE -New RIKON 3burner Gas Cooker!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,350

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Soup cup set
Soup cup set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,000

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Coffee set
Coffee set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New AMILEX GLASS TOP COOKER!
UNIQUE -New AMILEX GLASS TOP COOKER!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,250

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Brand new hot water vacuum flask
Brand new hot water vacuum flask

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,000

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Glass top gas cooker
Glass top gas cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,500

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Hybrid Coconut Scraper
Hybrid Coconut Scraper

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,990

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Digital weight portable food scale
Digital weight portable food scale

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,000

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Cooker With Oven singer GCB 8401
Gas Cooker With Oven singer GCB 8401

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 45,000

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New Single Gas Stove!
UNIQUE -New Single Gas Stove!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,750

දින 29
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New Master Rack!
UNIQUE -New Master Rack!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,550

දින 35
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Clear Glass 4 Burner Gas Cooker Stove
Clear Glass 4 Burner Gas Cooker Stove

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 28,950

දින 40
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Bowang Glass-Top 4 Burner Gas Cooker
Bowang Glass-Top 4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,490

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!