වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New GAS REGULATOR + HOSE!
UNIQUE -New GAS REGULATOR + HOSE!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 800

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New RIKON 3burner Gas Cooker
UNIQUE -New RIKON 3burner Gas Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,350

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New AMILEX GAS COOKER!
UNIQUE -New AMILEX GAS COOKER!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,250

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New AMILEX 3B GLASS TOP COOKER
UNIQUE -New AMILEX 3B GLASS TOP COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,250

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New Single Gas Stove!
UNIQUE -New Single Gas Stove!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,750

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New Master Rack
UNIQUE -New Master Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,550

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SS Side Plate + BBQ Grill Machine
SS Side Plate + BBQ Grill Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,190

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New AMILEX GLASS TOP COOKER!
UNIQUE -New AMILEX GLASS TOP COOKER!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,250

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New Hi-Quality GAS TABLES!
UNIQUE -New Hi-Quality GAS TABLES!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,450

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New AMILEX GAS COOKER!
UNIQUE -New AMILEX GAS COOKER!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,250

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Gas Cooker 5 Burner Glass Top Hob
Gas Cooker 5 Burner Glass Top Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 33,500

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Noritake 17 pieces tea cup set
Noritake 17 pieces tea cup set

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,500

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Camry Dial Spring Scale
Camry Dial Spring Scale

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,100

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Den-B Glass Top 4 Burner Gas Cooker
Den-B Glass Top 4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,490

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - UNIQUE -New Hi-Quality GAS TABLES!
UNIQUE -New Hi-Quality GAS TABLES!

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,450

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - බහුකාර්ය එළවළු කපන උපකරණය
බහුකාර්ය එළවළු කපන උපකරණය

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,125

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - දැල් තෙල් හැදී
දැල් තෙල් හැදී

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 470

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - ලී වංගෙඩි
ලී වංගෙඩි

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 175

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel Cooker Hob
Stainless Steel Cooker Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,000

දින 25
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Glasstop gascooker
Glasstop gascooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,500

දින 26
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Nice dicer plus vegetable cutter
Nice dicer plus vegetable cutter

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,400

දින 27
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Non stick casserole with lid
Non stick casserole with lid

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,200

දින 30
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Chinese ceramic dish brand new
Chinese ceramic dish brand new

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 960

දින 30
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Kitchen spice container bottle rack
Kitchen spice container bottle rack

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,100

දින 32
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Innovex Two Way Gas Cooker
Innovex Two Way Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,890

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!