වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Prestige Pressure Cooker 3L
Prestige Pressure Cooker 3L

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,250

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Rowestar 2 Burner Gas Cooker B-250
Rowestar 2 Burner Gas Cooker B-250

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,790

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - PowerBOX Glass-Top 4 Burner Gas Cooker
PowerBOX Glass-Top 4 Burner Gas Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Ferre Cooker Fiter Hood - Silver -Turkey
Ferre Cooker Fiter Hood - Silver -Turkey

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 14,900

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - PowerBOX Glass-Top 4 Burner Gas Cooker
PowerBOX Glass-Top 4 Burner Gas Cooker

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Den-B 4 Burner Glass Top Gas Cooker Hob
Den-B 4 Burner Glass Top Gas Cooker Hob

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,490

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable BBQ Grill Machine With Plate
Portable BBQ Grill Machine With Plate

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,800

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable USB Blender Maker Z
Portable USB Blender Maker Z

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,999

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Brand new cupcake stand
Brand new cupcake stand

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 700

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Ferre 4 Burner Standing Cookers
Ferre 4 Burner Standing Cookers

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 68,900

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 3 Gas Cooker + 1 Hot Plate
3 Gas Cooker + 1 Hot Plate

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 4-in-1 Vertical Chicken Rotisserie Grill
4-in-1 Vertical Chicken Rotisserie Grill

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,000

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Portable BBQ Grill Machine With Plate
Portable BBQ Grill Machine With Plate

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,800

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless Steel - Charcoal BBQ Grill
Stainless Steel - Charcoal BBQ Grill

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,200

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 5 Burner Stainless Steel Gas Cooker Hob
5 Burner Stainless Steel Gas Cooker Hob

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 33,500

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SOKANY 3Ltr Electric Deep Fryer
SOKANY 3Ltr Electric Deep Fryer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,900

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 2 Burner Glass Top Gas Hob -Italy Design
2 Burner Glass Top Gas Hob -Italy Design

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Ferre Cooker Fiter Hood-Made in Turkey
Ferre Cooker Fiter Hood-Made in Turkey

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 12,900

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Top Quality Glass 4 Burner Gas Cooker
Top Quality Glass 4 Burner Gas Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,900

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - ALBA Electric and Gas Oven
ALBA Electric and Gas Oven

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 80,000

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Triple burner gas cooker
Triple burner gas cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,350

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Genius Nicer Dicer
Genius Nicer Dicer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Stainless steel cookware
Stainless steel cookware

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,299

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - TKS Non-stick Tawa
TKS Non-stick Tawa

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,900

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Non Stick Spring-form Baking Tray
Non Stick Spring-form Baking Tray

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!