මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

මුළුතැන්ගෙයි භාණ්ඩ විකිණීමට කොළඹ 11

දැන්විම් 67 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි