වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 121 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - POWERBOX SINGLE BURNER S/S GAS COOKER
POWERBOX SINGLE BURNER S/S GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,650

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - POWERBOX GAS COOKER
POWERBOX GAS COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,850

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BULB MASON JAR WITH STRAW
BULB MASON JAR WITH STRAW

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 250

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GLASS CANDY MASON JAR CUP WITH STRAW
GLASS CANDY MASON JAR CUP WITH STRAW

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 390

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 4 COMPARTMENT ZIG ZAG LUNCH BOX
4 COMPARTMENT ZIG ZAG LUNCH BOX

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 640

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 4 COMPARTMENT LUNCH BOX WITH HANDLE
4 COMPARTMENT LUNCH BOX WITH HANDLE

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 590

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 3.2L HOT & COLD VACUUM FLASK
3.2L HOT & COLD VACUUM FLASK

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,100

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Technosonic 4 Burner Gas Cooker
Technosonic 4 Burner Gas Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 14,990

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Chop N Clear Chopping Cutting Board
Chop N Clear Chopping Cutting Board

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,250

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - MATTE MASON JAR WITH STRAW
MATTE MASON JAR WITH STRAW

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 650

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - EMOJI MASON JAR WITH STRAW
EMOJI MASON JAR WITH STRAW

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 590

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - BINTO 2 COMPARTMENT LUNCH BOX
BINTO 2 COMPARTMENT LUNCH BOX

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 650

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Corner Kitchen Sink
Corner Kitchen Sink

කොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 4 Burner Gas Cooker + FREE Nicer Dicer
4 Burner Gas Cooker + FREE Nicer Dicer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 14,980

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Multi-Function Juicer
Multi-Function Juicer

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,990

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - DOUBLE CEREAL DISPENSER
DOUBLE CEREAL DISPENSER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,490

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - MULTIFUNCTION MANUAL JUICER – HX0899
MULTIFUNCTION MANUAL JUICER – HX0899

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,450

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - SPEEDY CHOPPER+EDGE OF GLORY+EGG BEATER
SPEEDY CHOPPER+EDGE OF GLORY+EGG BEATER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,500

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - GLOVE - 3 IN 1 COMBO
GLOVE - 3 IN 1 COMBO

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,950

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - 6PCS DRAWER ORGANIZER DIVIDER
6PCS DRAWER ORGANIZER DIVIDER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 790

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - EGGLETTES – EGG COOKER
EGGLETTES – EGG COOKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,190

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - NEW SILICON MAGIC ICE CUBE MAKER
NEW SILICON MAGIC ICE CUBE MAKER

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,490

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - Technosonic S/St Two Burner Gas Cooker
Technosonic S/St Two Burner Gas Cooker

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,750

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - APRON + ROTI ROLLER PREPWORKS
APRON + ROTI ROLLER PREPWORKS

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,800

දින 14
මුළුතැන්ගේ උපාංග-කොළඹ - POWERBOX GLASS TOP 4 BURNER STOVE
POWERBOX GLASS TOP 4 BURNER STOVE

සාමාජිකයාකොළඹ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,990

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!