දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TEAK SOFA
TEAK SOFA

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 68,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Aluminiyam pantry cubed.
Aluminiyam pantry cubed.

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TEAK SOFA
TEAK SOFA

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak dining table + 6 chair
Teak dining table + 6 chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 37,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - USED FURNITURE FOR SALE AT ATHURUGIRIYA
USED FURNITURE FOR SALE AT ATHURUGIRIYA

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 180,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - VERANDAH CHAIRS
VERANDAH CHAIRS

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - VERANDAH CHAIRS
VERANDAH CHAIRS

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - IRON BED WITH MATTRESS
IRON BED WITH MATTRESS

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Easy chair-Hansi putu
Easy chair-Hansi putu

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Large Sofa with stools
Large Sofa with stools

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining table with 8 cushioned chairs
Dining table with 8 cushioned chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Furniture lot for sale
Furniture lot for sale

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 115,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used furniture for a cheap price
Used furniture for a cheap price

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wrought Chair
Wrought Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Sofa Set
Teak Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Damro sofa set
Damro sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Tv stand
Tv stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chairs for sale
Chairs for sale

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Couch for sale
Couch for sale

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Computer desk
Computer desk

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogani putu sat
Mahogani putu sat

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Portable Ac For Sale
Portable Ac For Sale

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set (Adjustable)
Sofa Set (Adjustable)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Glass Bar tableGlass with 2 Chairs
Glass Bar tableGlass with 2 Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!