දැන්විම් 138 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Brass bed
Brass bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Single bed Damro
Single bed Damro

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,500

පැය 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wardrobe 98105
Wardrobe 98105

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

පැය 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - High Quality Sofa
High Quality Sofa

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Single Door Wardrobe
Single Door Wardrobe

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,250

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Study Table
Study Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set (3, 2, 1)
Sofa set (3, 2, 1)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set (3, 2, 1)
Sofa set (3, 2, 1)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Jewellery Show Case
Jewellery Show Case

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Radio Stand
Radio Stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Tv Stand
Tv Stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Used executive chairs
Used executive chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dining Table with Chairs
Teak Dining Table with Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 58,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Restaurant Table Chairs Set
Restaurant Table Chairs Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Table
Office Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Table
Office Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Double Teak Bed
Double Teak Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 8 Seater Mahogany Dining Table with Chairs
8 Seater Mahogany Dining Table with Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Two single mahogany beds
Two single mahogany beds

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Storage Wardrobe -Two Door
Storage Wardrobe -Two Door

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,400

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table With Chairs
Dining Table With Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 72,500

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Brass bed
Brass bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,200,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Upholstered Sofa 3+1+1 (nadun Wood) with Coffee Table
Upholstered Sofa 3+1+1 (nadun Wood) with Coffee Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 2 Door Portable Storage Cupboard
2 Door Portable Storage Cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,550

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Canvas Bed
Canvas Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!