දැන්විම් 94 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Plastic chair covers
Plastic chair covers

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 450

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Gold bow & white cover
Gold bow & white cover

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 700

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Frill for tables
Frill for tables

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 290

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Glass table with chair
Glass table with chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3-2-1 Black Sofa
3-2-1 Black Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table with 6 Chairs
Dining Table with 6 Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Double Bed with Arpico Mattress
Double Bed with Arpico Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining table
Dining table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Tables Buffet
Tables Buffet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - TV Stand
TV Stand

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,750

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - SIDEBOARD (LONG CUPBOARD)
SIDEBOARD (LONG CUPBOARD)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Damro spring mattress
Damro spring mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Nadum allmariyak
Nadum allmariyak

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Designer Chair
Designer Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 138,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogany Dining Table Set
Mahogany Dining Table Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 125,000

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Vintage High chair from England
Vintage High chair from England

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Love Seat Sofa
Love Seat Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa With 04 Pillow
Sofa With 04 Pillow

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 104,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Ebony cupboard and others
Ebony cupboard and others

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,200,000

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Single Sofa (imported)
Single Sofa (imported)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,500

දින 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Almirah
Teak Almirah

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set for 6
Sofa set for 6

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chair covers polyester
Chair covers polyester

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 350

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Stool
Antique Stool

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa brown
Sofa brown

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 65,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Picnic table
Picnic table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!