දැන්විම් 207 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Damro Double bed with mattress
Damro Double bed with mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

විනාඩි 23
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Glass Top Dinning Table with 4 Chairs, Leather Cushions.
Glass Top Dinning Table with 4 Chairs, Leather Cushions.

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - ARPICO FLEXI SPRING MATTRESS 7"
ARPICO FLEXI SPRING MATTRESS 7"

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,800

පැය 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Tables
Office Tables

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,000

පැය 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antque Kavichiya
Antque Kavichiya

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 225,000

පැය 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel single bed.-තනි ඇඳන් .
Steel single bed.-තනි ඇඳන් .

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,900

පැය 19
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel bunker bed..තට්ටු ඇඳන් .
Steel bunker bed..තට්ටු ඇඳන් .

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,500

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Corner Sofa
Corner Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table & Chairs
Table & Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Storage Wardrobe
Storage Wardrobe

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,300

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - wheel table
wheel table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,300

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wooden Chair
Wooden Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,300

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table Mate IV Fordable & Adjustable
Table Mate IV Fordable & Adjustable

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,999

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Large Single Seater Cain Chair with cushions
Large Single Seater Cain Chair with cushions

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Single Seater Sofa
Single Seater Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Cushions
Cushions

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,250

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Pillow top Pristine Mattress
Pillow top Pristine Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 87,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique chair
Antique chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Furniture
Office Furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa 3 seater
Sofa 3 seater

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,900

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Pillows
Pillows

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 350

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set
Sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Coffee table
Coffee table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!