දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Visitor Chair (Ceylinco Furniture)
Visitor Chair (Ceylinco Furniture)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,280

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Computer Table Small (Ceylinco Furniture)
Computer Table Small (Ceylinco Furniture)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogany cupboard
Mahogany cupboard

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dinning Table with Chairs
Dinning Table with Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Almirah
Almirah

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Steel cupboard(2 door Almari)
Steel cupboard(2 door Almari)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dining Table with 8 Chairs
Teak Dining Table with 8 Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office Chair
Office Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Dining Table/chair
Teak Dining Table/chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Heavy Sofa
Teak Heavy Sofa

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 46,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Foldaway wooden carving screeen
Foldaway wooden carving screeen

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 57,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Visitor Chair (Ceylinco Furniture)
Visitor Chair (Ceylinco Furniture)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,280

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Office chairs
Office chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Card Rack
Card Rack

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak dressing table.
Teak dressing table.

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Lobby Chair
Lobby Chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,250

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Lobby Chairs
Lobby Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,250

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Almariya
Almariya

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - COMPUTER/ STUDY TABLE
COMPUTER/ STUDY TABLE

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 11,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set 3 2 1
Sofa set 3 2 1

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 26
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mattress
Mattress

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 29
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Computer Chair(Ceylinco Furniture)
Computer Chair(Ceylinco Furniture)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,100

දින 30
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table with 6 Chairs
Dining Table with 6 Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 31
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogany Table & Chairs
Mahogany Table & Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 33
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 33
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dining Table ( New )
Dining Table ( New )

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!