දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නාවල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3 Door Wardrobe
3 Door Wardrobe

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 33,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 3 Door Teak Wardrobe
3 Door Teak Wardrobe

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Divan & head board
Divan & head board

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Living Room Furniture
Living Room Furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 115,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak Chairs
Teak Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogany Bed
Mahogany Bed

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Tabel with 8 Chairs
Tabel with 8 Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 24
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Big Dining Table with 4 Chairs
Big Dining Table with 4 Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 28
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - King Size Matters
King Size Matters

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 34
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak dressing table
Teak dressing table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 35
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table
Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 42
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Solid teak dining table
Solid teak dining table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 48
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Mahogany Antique Fashioned Furniture
Mahogany Antique Fashioned Furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120,000

දින 49
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Antique Furniture
Antique Furniture

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!