වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 379 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 61,997

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - ඇදන් තෙක්ක අඩි 6" × 75" 3" 1/2 කකුල්
ඇදන් තෙක්ක අඩි 6" × 75" 3" 1/2 කකුල්

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,997

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Baby cot
Baby cot

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Baby plypan (wooden)
Baby plypan (wooden)

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 61,997

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - ඇදන් තෙක්ක අඩි 6" × 75" 3" 1/2 කකුල්
ඇදන් තෙක්ක අඩි 6" × 75" 3" 1/2 කකුල්

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,997

ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing Table
Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - 2 Sofa sets
2 Sofa sets

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Wooden Sofa + Dinning & Dressing Table
Wooden Sofa + Dinning & Dressing Table

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Bedroom furniture set
Bedroom furniture set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 184,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Table & Six Chairs
Table & Six Chairs

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - අල්මාරි තෙක්ක දොර 2 බෙස් නව
අල්මාරි තෙක්ක දොර 2 බෙස් නව

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 47,997

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak cabinet
Teak cabinet

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Fabric sofa set
Fabric sofa set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teaka Glass stool
Teaka Glass stool

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - White chair
White chair

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Teak chair set
Teak chair set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Stool
Stool

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa Set
Sofa Set

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Dressing tables
Dressing tables

කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chairs
Chairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set.panda set new
Sofa set.panda set new

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set. Ruval
Sofa set. Ruval

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Sofa set. samanall set
Sofa set. samanall set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 48,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Chairs
Chairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-කොළඹ - Solid teak Sofa set
Solid teak Sofa set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 68,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!