දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Pavilion 15
Hp Pavilion 15

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 88,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL VOSTRO 3568 7TH GEN CORE I5
DELL VOSTRO 3568 7TH GEN CORE I5

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad pro 10.5 64GB Rose Gold
IPad pro 10.5 64GB Rose Gold

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 107,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Tab 3V 8gb
Tab 3V 8gb

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Model A1538
Model A1538

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13” 256GB 2017
MacBook Pro 13” 256GB 2017

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 225,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Air 13”
MacBook Air 13”

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 159,900

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Galaxy Tab S3 Black
Galaxy Tab S3 Black

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 98,900

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Galaxy Tab A with S Pen
Galaxy Tab A with S Pen

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Galaxy Tab A Black 32GB
Galaxy Tab A Black 32GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13” Touch Bar 2017 - 256GB
MacBook Pro 13” Touch Bar 2017 - 256GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 278,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 15.4” Touch Bar 2017 - 512GB
MacBook Pro 15.4” Touch Bar 2017 - 512GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 425,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 15.4” Touch Bar 2017 - 256GB
MacBook Pro 15.4” Touch Bar 2017 - 256GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 369,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iPad Pro 12.9” Gold 256GB
iPad Pro 12.9” Gold 256GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 172,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Air 13” 2017 - 128GB Silver
MacBook Air 13” 2017 - 128GB Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 144,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad Pro 10.5” 64GB
Apple iPad Pro 10.5” 64GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 128,900

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13” 256GB Space Grey 2017
MacBook Pro 13” 256GB Space Grey 2017

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 225,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Air 13” 256GB Silver  2017
MacBook Air 13” 256GB Silver  2017

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 180,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13” Retina 128GB
MacBook Pro 13” Retina 128GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 159,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook 12” 256GB Gold
MacBook 12” 256GB Gold

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 169,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iPad Pro 10.5” 256GB
iPad Pro 10.5” 256GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 157,900

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Ipad air 2 64GB Wifi + 4G LTE
Ipad air 2 64GB Wifi + 4G LTE

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 82,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Microsoft Surface Pro 4
Microsoft Surface Pro 4

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 168,900

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Galaxy TabPro S
Galaxy TabPro S

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 100,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad 5
IPad 5

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!