වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 109 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - TAB S3 9.7
TAB S3 9.7

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 87,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPAD PRO 10.5
IPAD PRO 10.5

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 133,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple 13.3" MacBook Pro 256GB ( Silver )
Apple 13.3" MacBook Pro 256GB ( Silver )

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 264,900

පැය 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple MacBook Air 13" | 2017 Brand New
Apple MacBook Air 13" | 2017 Brand New

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 159,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Note 10.1 2014 16gb
Samsung Note 10.1 2014 16gb

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad Pro 12.9” 64GB New !!
IPad Pro 12.9” 64GB New !!

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 145,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iPad Pro 10.5 64GB
iPad Pro 10.5 64GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 129,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iPad 6 2018 128GB
iPad 6 2018 128GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 96,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung TAB S4 T835
Samsung TAB S4 T835

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 114,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung TAB S3 T825
Samsung TAB S3 T825

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung TAB S2 T819
Samsung TAB S2 T819

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 62,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung TAB A T595
Samsung TAB A T595

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung TAB A T585
Samsung TAB A T585

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung TAB P585
Samsung TAB P585

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I Pad 6th Gen. 32 Gb - 2018
I Pad 6th Gen. 32 Gb - 2018

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 86,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I Pad 6th Gen. 128 Gb - 2018
I Pad 6th Gen. 128 Gb - 2018

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 99,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 15” Touch Bar 512GB | 2018
MacBook Pro 15” Touch Bar 512GB | 2018

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 476,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 15” Touch Bar 256GB 2018
MacBook Pro 15” Touch Bar 256GB 2018

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 406,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13” Touch Bar 256GB 2018
MacBook Pro 13” Touch Bar 256GB 2018

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 320,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple MacBook Air 13” - 256GB
Apple MacBook Air 13” - 256GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 195,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Air 13” - 2017
MacBook Air 13” - 2017

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 149,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Air MQD32
MacBook Air MQD32

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 149,900

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Macbook Pro 2015 15inch
Macbook Pro 2015 15inch

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 210,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - TAB A 10.1/10.5
TAB A 10.1/10.5

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,490

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - TAB S3 9.7
TAB S3 9.7

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 87,990

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - TAB S2 9.7
TAB S2 9.7

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,990

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPAD PRO 12.9
IPAD PRO 12.9

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 137,990

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!