දැන්විම් 88 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - TAB A 2016 with S Pen (SM-P585)
TAB A 2016 with S Pen (SM-P585)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 56,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - APPLE IPAD PRO 12.9" 64GB
APPLE IPAD PRO 12.9" 64GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 138,990

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Haier HL810G
Haier HL810G

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - TAB A 2016 with S Pen (SM-P585)
TAB A 2016 with S Pen (SM-P585)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 56,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iPad Pro 10.5” 256GB
iPad Pro 10.5” 256GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 163,900

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dialog Winpad All In One Tablet
Dialog Winpad All In One Tablet

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13” 500GB | 4GB
MacBook Pro 13” 500GB | 4GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook 12” Retina 2015
MacBook 12” Retina 2015

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 145,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Air 13” 256GB - 2017
MacBook Air 13” 256GB - 2017

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 155,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Air 13” 256GB - 2015
MacBook Air 13” 256GB - 2015

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13” Gray 256GB - 2017
MacBook Pro 13” Gray 256GB - 2017

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 210,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13” with Touch Bar
MacBook Pro 13” with Touch Bar

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 275,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13” 256GB
MacBook Pro 13” 256GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 246,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13” Space Gray
MacBook Pro 13” Space Gray

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 216,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - SAMSUNG GALAXY TAB A - SM-P555
SAMSUNG GALAXY TAB A - SM-P555

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad Pro 10.5” 64GB Rose Gold
IPad Pro 10.5” 64GB Rose Gold

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Galaxy Tab Pro S 12” 128GB
Galaxy Tab Pro S 12” 128GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13” 128GB Non Touch Bar
MacBook Pro 13” 128GB Non Touch Bar

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 212,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Surface Pro 12” 256GB
Surface Pro 12” 256GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 206,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Air 13” 256GB 2017
MacBook Air 13” 256GB 2017

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 187,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 15” 512GB
MacBook Pro 15” 512GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 275,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Air 13” 128GB Silver
MacBook Air 13” 128GB Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 113,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad 5 32GB 9.7” Silver
IPad 5 32GB 9.7” Silver

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Ideapad 500 - Mint Condition
Lenovo Ideapad 500 - Mint Condition

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Surface Pro 12” 128GB
Surface Pro 12” 128GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 160,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iPad Pro 10.5” 64GB wifi + Cellular
iPad Pro 10.5” 64GB wifi + Cellular

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 133,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!