වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - TAB-S (2014)
TAB-S (2014)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Brandnew HP laptop for sale
Brandnew HP laptop for sale

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL® CORE i5 8TH GEN 8GB RAM 1TB HDD
INTEL® CORE i5 8TH GEN 8GB RAM 1TB HDD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 82,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 3RD GEN SYSTEM
CORE I5 3RD GEN SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 2ND GEN
CORE I3 2ND GEN

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 SYSTEM FOR GRAPHIC/CAD
CORE I5 SYSTEM FOR GRAPHIC/CAD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 3RD GEN SYSTEM
CORE I5 3RD GEN SYSTEM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 GAMING PC (BEST FOR PUBG)
CORE I5 GAMING PC (BEST FOR PUBG)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I7 GAMING / EDITING RIG
CORE I7 GAMING / EDITING RIG

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - TAB A 4G
TAB A 4G

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 2ND GEN CORE I5
2ND GEN CORE I5

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I5 SYSTEM (HOME / OFFICE)
I5 SYSTEM (HOME / OFFICE)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 4TH GEN CORE I3 PC WITH 2GB VGA
4TH GEN CORE I3 PC WITH 2GB VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Macbook Air 11in Mid 2012
Macbook Air 11in Mid 2012

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 79,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo mini lap
Lenovo mini lap

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 4TH GEN CORE I3 WARRANTY 6 MONTH
4TH GEN CORE I3 WARRANTY 6 MONTH

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I7 4TH GEN GAMING/EDITING RIG
I7 4TH GEN GAMING/EDITING RIG

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Mini laptop
Mini laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8TH GEN SYSTEM BRAND NEW
8TH GEN SYSTEM BRAND NEW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 1ST GEN GAMING PC
1ST GEN GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Aspire One ZE6
Acer Aspire One ZE6

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo lap top
Lenovo lap top

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Azpen Tablet
Azpen Tablet

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 3RD GEN CORE I5
3RD GEN CORE I5

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 GAMING PC WITH GTX 1050TI 4GB
CORE I5 GAMING PC WITH GTX 1050TI 4GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 64,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!