දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - New i7 8th Gen VGA 4GB
New i7 8th Gen VGA 4GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 108,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP ProBook S-Series Laptop
HP ProBook S-Series Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CPU for Sale
CPU for Sale

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i7 Laptop-Dell
i7 Laptop-Dell

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Ipad 5 32gb 2017
Ipad 5 32gb 2017

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 53,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I7 8th Gen
I7 8th Gen

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 145,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp I7 4GB VGA 2 Y Warranty
Hp I7 4GB VGA 2 Y Warranty

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 108,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - LENOVO 6TH GEN PC 8GB RAM / 500GB HDD
LENOVO 6TH GEN PC 8GB RAM / 500GB HDD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,900

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL® CORE i3-2120 2ND GEN 2GB/250GB PC
INTEL® CORE i3-2120 2ND GEN 2GB/250GB PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,900

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Brand new laptop for sale
Brand new laptop for sale

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE i3-3220 4GB RAM 500GB HDD 1.5GB VGA
CORE i3-3220 4GB RAM 500GB HDD 1.5GB VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell lap top C2D
Dell lap top C2D

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad mini (2nd Generation)
Apple iPad mini (2nd Generation)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL Intel Core i5 Laptop
DELL Intel Core i5 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL® CORE i3 8TH GEN 8GB RAM 1TB HDD
INTEL® CORE i3 8TH GEN 8GB RAM 1TB HDD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,500

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - LENOVO EDGE NOTEBOOK
LENOVO EDGE NOTEBOOK

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple MacBook 11inch (2011)
Apple MacBook 11inch (2011)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - AMD- GAMING lAPTOP
AMD- GAMING lAPTOP

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL CORE™ i7-2600 4GB RAM 500GB HDD PC
INTEL CORE™ i7-2600 4GB RAM 500GB HDD PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Tablet 1kon
Tablet 1kon

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Macbook Pro Retina 2013/14
Macbook Pro Retina 2013/14

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,000

දින 22
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL CORE™ i7-7700 8GB/1TB 3Y
INTEL CORE™ i7-7700 8GB/1TB 3Y

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,000

දින 23
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i5 Gaming computer (full set)
i5 Gaming computer (full set)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 24
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP 15AY i3-7th GEN NOTEBOOK
HP 15AY i3-7th GEN NOTEBOOK

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 25
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Sony Xperia Z3 Tablet Compact
Sony Xperia Z3 Tablet Compact

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!