දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL CORE i7-7700 GAMING PC
INTEL CORE i7-7700 GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I 3 Lap top
I 3 Lap top

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Toshiba laptop
Toshiba laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ROG Gaming Laptop
ROG Gaming Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 180,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron 5379-I7 (8th gen)
Dell Inspiron 5379-I7 (8th gen)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 155,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i7 Laptop 8Th Gen 4GB VGA
i7 Laptop 8Th Gen 4GB VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 98,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell XPS 13 i7 laptop touch Screen
Dell XPS 13 i7 laptop touch Screen

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP i5 8th Gen Windows Licence
HP i5 8th Gen Windows Licence

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8th Gen i5 Windows 10 Lap
8th Gen i5 Windows 10 Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Laptop
Hp Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core I5 Laptop
Core I5 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - New i7 8th Gen VGA 4GB
New i7 8th Gen VGA 4GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 97,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple Ipad Pro Gold 128GB 4G LTE (Sim)
Apple Ipad Pro Gold 128GB 4G LTE (Sim)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 124,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I7 8th Gen 4GB VGA
I7 8th Gen 4GB VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 99,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Zigo nebula 6.9
Zigo nebula 6.9

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer i5 8th Gen Laptop
Acer i5 8th Gen Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE i3-3220 4GB RAM 500GB HDD 1.5GB VGA
CORE i3-3220 4GB RAM 500GB HDD 1.5GB VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i5 8th Gen 2GB VGA
Core i5 8th Gen 2GB VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - COMPAQ LAPTOP
COMPAQ LAPTOP

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus fonepad 7 Tablet
Asus fonepad 7 Tablet

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung galaxy j max tablet
Samsung galaxy j max tablet

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL CORE™ i7-3770 4GB RAM 500GB HDD PC
INTEL CORE™ i7-3770 4GB RAM 500GB HDD PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,500

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Pavilion
Hp Pavilion

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 109,000

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8th Gen Core i5 Lap
8th Gen Core i5 Lap

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,000

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8th Gen i5 VGA 2GB
8th Gen i5 VGA 2GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,000

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Z83II 2Gb+32GB Intel CPU System
Z83II 2Gb+32GB Intel CPU System

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,250

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!