දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL® CORE™ I7-8700K DESKTOP COMPUTER
INTEL® CORE™ I7-8700K DESKTOP COMPUTER

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 115,000

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Brand new i7 4GB VGA Lap
Brand new i7 4GB VGA Lap

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

පැය 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8th Gen Core i5 Lap
8th Gen Core i5 Lap

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i7 8th Gen
Core i7 8th Gen

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad Air 16GB
IPad Air 16GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8th Gen i7 4GB VGA Laptop
8th Gen i7 4GB VGA Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7th Gen i3 Brand new
7th Gen i3 Brand new

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,500

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i7 8th Gen 4GB VGA
Core i7 8th Gen 4GB VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Aesh Colour
Acer Aesh Colour

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Laptop
Acer Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8Th Gen i7 4GB VGA
8Th Gen i7 4GB VGA

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop
Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Tab 4 16GB (10.1)
Tab 4 16GB (10.1)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp 7th generation intel Core i3-7100U
Hp 7th generation intel Core i3-7100U

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE i3-3220 4GB RAM 500GB HDD 1.5GB VGA
CORE i3-3220 4GB RAM 500GB HDD 1.5GB VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung galaxy Tab A 2016
Samsung galaxy Tab A 2016

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop
Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Pavilion Laptop
HP Pavilion Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Tab 4 Slightly Used
Samsung Tab 4 Slightly Used

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Brand new i7 4GB VGA
Brand new i7 4GB VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus notebook mini laptop
Asus notebook mini laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Macbook Air 11in Mid 2012
Macbook Air 11in Mid 2012

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,500

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Touch 15 Win10
Hp Touch 15 Win10

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 63,500

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple Ipad I3
Apple Ipad I3

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Latitude E6500
Latitude E6500

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!