වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung i7 UltraBook
Samsung i7 UltraBook

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 107,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell i3 Laptop
Dell i3 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo i5-6th gen laptop|4GB|1TB|slim
Lenovo i5-6th gen laptop|4GB|1TB|slim

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 56,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp i3-7th gen laptop| 4GB|1TB|2GB
Hp i3-7th gen laptop| 4GB|1TB|2GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Thinkpad x1 carbon 2018
Thinkpad x1 carbon 2018

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 165,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13-inch 2017
MacBook Pro 13-inch 2017

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 225,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo ThinkPad Yoga 13" 2 in 1 Laptop
Lenovo ThinkPad Yoga 13" 2 in 1 Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 84,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus Core i5 (X555L)
Asus Core i5 (X555L)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Galaxy Tab A (2017) - Brand New
Samsung Galaxy Tab A (2017) - Brand New

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple I pad 2
Apple I pad 2

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung galaxy tab S3 S pen 4G
Samsung galaxy tab S3 S pen 4G

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro (8GB RAM, 500GB HDD,256MB)
MacBook Pro (8GB RAM, 500GB HDD,256MB)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 58,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Air (Mid 2013,Core i5,4GB RAM)
MacBook Air (Mid 2013,Core i5,4GB RAM)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop I5
Laptop I5

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Desktop computer.pc 4gb ram and 2gb vga
Desktop computer.pc 4gb ram and 2gb vga

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer 15" Touchscreen Gaming Laptop
Acer 15" Touchscreen Gaming Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP EliteBook 13" Laptop Core i7 8GB 1TB
HP EliteBook 13" Laptop Core i7 8GB 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP i5 Computer for sale
HP i5 Computer for sale

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iMac for sale
Apple iMac for sale

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 110,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo ThinkPad T440S Ultrabook Core i7
Lenovo ThinkPad T440S Ultrabook Core i7

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Intel Celeron N3160 Windows 7 Mini PC
Intel Celeron N3160 Windows 7 Mini PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad air 2 for sale unused-new
IPad air 2 for sale unused-new

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Huawei U 100
Huawei U 100

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Laptop
HP Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Probook 450G5 I5 8th Gen
HP Probook 450G5 I5 8th Gen

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 104,900

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!