වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 120 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Aspire V3 17.3" Gaming Laptop
Acer Aspire V3 17.3" Gaming Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 79,500

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Toshiba Satellite Z930 13" Ultrabook
Toshiba Satellite Z930 13" Ultrabook

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,500

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo ThinkPad Yoga 13" 2 in 1 Laptop
Lenovo ThinkPad Yoga 13" 2 in 1 Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - B360 Aorus i5 8th Gen GTX 970
B360 Aorus i5 8th Gen GTX 970

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 155,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp pavilion I3 4th gen B&O sounds
Hp pavilion I3 4th gen B&O sounds

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 450,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - LCD monitor
LCD monitor

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Ipad 2
Ipad 2

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13" Space Grey
MacBook Pro 13" Space Grey

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 190,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Intel core 2 duo 3.00 GHZ 4 gb ram
Intel core 2 duo 3.00 GHZ 4 gb ram

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Yoga
Lenovo Yoga

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple i pad 4th Generation
Apple i pad 4th Generation

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP PROBOOK Core i5 8th Gen Laptop
HP PROBOOK Core i5 8th Gen Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 115,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP probook 4431s i5
HP probook 4431s i5

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - High end Desktop
High end Desktop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 149,999

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer i3 Laptop 5th Gen
Acer i3 Laptop 5th Gen

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Aspire-i5 Laptop 7th Generation
Acer Aspire-i5 Laptop 7th Generation

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Vivobook E12 (E203M)
Vivobook E12 (E203M)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell laptop
Dell laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i7/256GB/8GB/KB/Pen/ 1to1 wnty till 2021
i7/256GB/8GB/KB/Pen/ 1to1 wnty till 2021

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 260,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gaming Leptop
Gaming Leptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron 15 (15.6", i3 3Gen, 4GB)
Dell Inspiron 15 (15.6", i3 3Gen, 4GB)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell core2DUO
Dell core2DUO

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple ipad mini 16GB
Apple ipad mini 16GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Core i5 4th Gen/ 500GB / 4GB RAM
HP Core i5 4th Gen/ 500GB / 4GB RAM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,500

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Aspire V3
Aspire V3

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!