දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - SAMSUNG Core 2 Duo 2.2ghz#/2GB/160GB
SAMSUNG Core 2 Duo 2.2ghz#/2GB/160GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE i5 6th GEN /1TB HDD/8GB RAM
CORE i5 6th GEN /1TB HDD/8GB RAM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 58,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Quad 2.4/ DDR 3 2GB/320GB
Core 2 Quad 2.4/ DDR 3 2GB/320GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - C2D.Core 2Duo 2.1/160GBHDD/2GBRAM/DVDROM
C2D.Core 2Duo 2.1/160GBHDD/2GBRAM/DVDROM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,999

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - #Mini PC Intel NUC CORE i3#
#Mini PC Intel NUC CORE i3#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 63,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - **Core 2 Duo 3.0GHz 6M /4GB/320GB**
**Core 2 Duo 3.0GHz 6M /4GB/320GB**

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Core 2 Duo/160GB/2GB/DVD ROM
Samsung Core 2 Duo/160GB/2GB/DVD ROM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE.2 DUO/3.0GHZ/4GB RAM.320GBHDD
CORE.2 DUO/3.0GHZ/4GB RAM.320GBHDD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 duo computer
Core 2 duo computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo. 3.0GHz./6MCache/4GB/DC7900#
Core 2 Duo. 3.0GHz./6MCache/4GB/DC7900#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,550

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer i5 6th Gen,8GB Ram,1TB Hard.2GB VGA
Acer i5 6th Gen,8GB Ram,1TB Hard.2GB VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 58,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i3
Core i3

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Optiplex 7050 i7/4G/1TZ
Dell Optiplex 7050 i7/4G/1TZ

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 118,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Desktop-Dual Core (4GB RAM/160GB HDD)
Desktop-Dual Core (4GB RAM/160GB HDD)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Brand-new Amazon Kindle E-reader
Brand-new Amazon Kindle E-reader

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Vostro3669 i5/4G/1TB#
Dell Vostro3669 i5/4G/1TB#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 87,500

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Core 2 Duo 3.0ghz#
HP Core 2 Duo 3.0ghz#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - New Dell Optiplex3050 i3/4G/1T
New Dell Optiplex3050 i3/4G/1T

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 73,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple Ipad Air 2
Apple Ipad Air 2

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Laptop
Acer Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Singer Duo Mini Lap
Singer Duo Mini Lap

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 27
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i5 7200 / 4GB /1TB/ 15.6 screen/ dos
i5 7200 / 4GB /1TB/ 15.6 screen/ dos

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 95,000

දින 28
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Desktop Computer
Desktop Computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,990

දින 34
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - PiPO X8 Windows 10+ Android 4.4
PiPO X8 Windows 10+ Android 4.4

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 38
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Mini PC Intel NUC
Mini PC Intel NUC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 41,000

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!