දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Pavillon dv4
HP Pavillon dv4

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - C2D.Core 2Duo 2.4/250GBHDD/2GBRAM/DVDRW
C2D.Core 2Duo 2.4/250GBHDD/2GBRAM/DVDRW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo TAB 2 A10-70L
Lenovo TAB 2 A10-70L

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo/3.0GHz GB/250GB/DVDRW
Core 2 Duo/3.0GHz GB/250GB/DVDRW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE.2 DUO 3.0GHZ/(2GB RAM.250GBHDD)
CORE.2 DUO 3.0GHZ/(2GB RAM.250GBHDD)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell 2 in 1 laptop
Dell 2 in 1 laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Notebook Core i5 Laptop
HP Notebook Core i5 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Galaxy Tab A 7.0
Samsung Galaxy Tab A 7.0

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - (Core 2 Duo. 3.0GHz)/6MCache/2GB/DC
(Core 2 Duo. 3.0GHz)/6MCache/2GB/DC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo (3.0GHz 6M) /4GB/250GB)#
Core 2 Duo (3.0GHz 6M) /4GB/250GB)#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Vostro3669 i5/4G/1TB
Dell Vostro3669 i5/4G/1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 87,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell inspiron 3rd gen
Dell inspiron 3rd gen

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop
Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Aspire E 15
Acer Aspire E 15

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo i3 4th Gen
Lenovo i3 4th Gen

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP lap top
HP lap top

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus Zenbook.
Asus Zenbook.

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 110,000

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i 5 Laptop
Core i 5 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Pavillion DV6Y
Pavillion DV6Y

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Brand new HP laptop
Brand new HP laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple IPad
Apple IPad

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Pavilion i7 8th Gen Laptop
HP Pavilion i7 8th Gen Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

දින 23
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i7 4th gen Dell inspiron 3542 1Tb HDD
i7 4th gen Dell inspiron 3542 1Tb HDD

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,000

දින 23
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HUAWEI MediaPad T3 10 Gold
HUAWEI MediaPad T3 10 Gold

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 23
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo i5 2nd Gen 4GB 500GB
Lenovo i5 2nd Gen 4GB 500GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!