දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo T420 Think Pad laptop
Lenovo T420 Think Pad laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

පැය 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iPad ( 6th generation ) Wi-Fi
iPad ( 6th generation ) Wi-Fi

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 130,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung set
Samsung set

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP i5 Laptop
HP i5 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Legion Y530(NEW)i7-8750H,GTX 1050ti
Legion Y530(NEW)i7-8750H,GTX 1050ti

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 235,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE.2 DUO#3.0GHZ/2GB RAM.250GBHDD
CORE.2 DUO#3.0GHZ/2GB RAM.250GBHDD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - #Core 2 DUO 3.0/ DDR 3 2GB/320GB
#Core 2 DUO 3.0/ DDR 3 2GB/320GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE i5 DESKTOP
CORE i5 DESKTOP

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Core 2 Duo 2.4/3.0ghz
HP Core 2 Duo 2.4/3.0ghz

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I5 3rd gen Pc
I5 3rd gen Pc

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Core 2 Duo/320GB/2GBD3/DVDRW
Samsung Core 2 Duo/320GB/2GBD3/DVDRW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - #Core 2 Quad 2.4/ DDR 3 2GB/320GB
#Core 2 Quad 2.4/ DDR 3 2GB/320GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Vostro3669 i5/4G/1TB
Dell Vostro3669 i5/4G/1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 87,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell i7 laptop 3rd generation
Dell i7 laptop 3rd generation

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Notebook Core i5 Laptop (M.2 SSD)
HP Notebook Core i5 Laptop (M.2 SSD)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 56,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP DV6 6000 Series
HP DV6 6000 Series

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo DDR3/ 3.0GHz 6M /2GB/320GB)
Core 2 Duo DDR3/ 3.0GHz 6M /2GB/320GB)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ACER nitro 5 7th Gen I5 with GTX 1050
ACER nitro 5 7th Gen I5 with GTX 1050

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Tablet
Tablet

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Laptop
Dell Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 desktop computer
I3 desktop computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung tab
Samsung tab

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i5 Laptop
Core i5 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 25
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Quad Gaming Pc
Core 2 Quad Gaming Pc

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 29
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - G tab use
G tab use

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!