දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Mini Computer And Tablet
Mini Computer And Tablet

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Quad 2.4/ DDR 3 2GB/320GB/RW
Core 2 Quad 2.4/ DDR 3 2GB/320GB/RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i3 7Gen/4GB D4 /500GB/DVD RW
Core i3 7Gen/4GB D4 /500GB/DVD RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo 2.6/250GB/2GB/DVD RW
Core 2 Duo 2.6/250GB/2GB/DVD RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Desktop Core 2 Duo 4GB/160GB
Desktop Core 2 Duo 4GB/160GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dialog Tab 3 | 4G LTE
Dialog Tab 3 | 4G LTE

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO Computers 3.0Ghz
CORE 2 DUO Computers 3.0Ghz

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Mini Computer And Tablet
Mini Computer And Tablet

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung tab e
Samsung tab e

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer laptop
Acer laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ASUS i5-7200U Laptop
ASUS i5-7200U Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 88,500

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Core i5 2nd Gen CPU/24INCH LCD
Samsung Core i5 2nd Gen CPU/24INCH LCD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MBP Retina 13" Late 2013, 256GB | 8GB
MBP Retina 13" Late 2013, 256GB | 8GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE i3 7GEN/500GD/4GB DDR4/LG RW
CORE i3 7GEN/500GD/4GB DDR4/LG RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple Ipad Air 2 16GB
Apple Ipad Air 2 16GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,000

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - LAPTOP HP 1000 DUAL CORE
LAPTOP HP 1000 DUAL CORE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Core i5
HP Core i5

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 10 inch Samsung Tab
10 inch Samsung Tab

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL Corei3 Laptop (Used)
DELL Corei3 Laptop (Used)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

දින 22
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gaming computer
Gaming computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

දින 22
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Mini Laptop
Mini Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 23
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad mini
Apple iPad mini

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 28
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo 3.0/320GBHDD /2GB RAM/DVD RW
Core 2 Duo 3.0/320GBHDD /2GB RAM/DVD RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 29
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Core i3 Laptop
Dell Core i3 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 29
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple i pad 4
Apple i pad 4

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,000

දින 30
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Laptop
Samsung Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!