වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 175 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 duo 3.0 500gb computer
Core 2 duo 3.0 500gb computer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell i3 7th Gen|6GB|1TB|Brandnew Laptop
Dell i3 7th Gen|6GB|1TB|Brandnew Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 51,500

පැය 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13"
MacBook Pro 13"

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 295,000

පැය 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron 5th gen|4GB|500GB|Laptop
Dell Inspiron 5th gen|4GB|500GB|Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Computer
HP Computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 92,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 5th Gen|Hp Core i3|New Model Laptop
5th Gen|Hp Core i3|New Model Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - COMPANY MAINTAINED DELL LAPTOP
COMPANY MAINTAINED DELL LAPTOP

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Super fast 3GB Ram 10.1 4G 32GB Tab
Super fast 3GB Ram 10.1 4G 32GB Tab

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer E5 575 i5 7th Gen|Gforce 940|Lap
Acer E5 575 i5 7th Gen|Gforce 940|Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo 3.0|2GB DDR3|G41 Board
Core 2 Duo 3.0|2GB DDR3|G41 Board

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,650

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Galaxy tab4
Galaxy tab4

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 4G 32GB Tab
4G 32GB Tab

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core Duo |DDR3 Ram|250GB||Computer
Core Duo |DDR3 Ram|250GB||Computer

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,650

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell i3 5th Gen|4GB|500GB|3543|Lap
Dell i3 5th Gen|4GB|500GB|3543|Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo M slim tower Core i5- Aussi
Lenovo M slim tower Core i5- Aussi

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp i3 5th Gen|4GB|500GB|Win 10|Laptop
Hp i3 5th Gen|4GB|500GB|Win 10|Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 6th gen Hp Core i7 With Gaming Graphics
6th gen Hp Core i7 With Gaming Graphics

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Macbook Air 2016 13”
Macbook Air 2016 13”

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IBM Think pad|2GB|160GB|Mini Laptop
IBM Think pad|2GB|160GB|Mini Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iMac Pro|8-Core|3.2GHz Xeon|32GB|8GBvRAM
iMac Pro|8-Core|3.2GHz Xeon|32GB|8GBvRAM

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 730,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer i5 7th Gen|4GB|1TB|Gforce 940|New
Acer i5 7th Gen|4GB|1TB|Gforce 940|New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung tab E
Samsung tab E

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Core i3 4th Gen|8GB|500GB|Laptop
Acer Core i3 4th Gen|8GB|500GB|Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,900

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Core i5 6th Gen|8GB|1TB|Black Laptop
Hp Core i5 6th Gen|8GB|1TB|Black Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp i7 6th Gen|8GB|1TB|2GB Nvidia VGA
Hp i7 6th Gen|8GB|1TB|2GB Nvidia VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 76,500

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!