වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 170 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Core i5 6th Gen|4GB|1TB|Radeon VGA
Dell Core i5 6th Gen|4GB|1TB|Radeon VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,900

විනාඩි 49
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IBM Lenovo Thinkpad Core i3|New Laptop
IBM Lenovo Thinkpad Core i3|New Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,600

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Core i5 |Metal Body|Original Japan
Hp Core i5 |Metal Body|Original Japan

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,500

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IBM Lenovo Core i3 6th Gen|1TB|4GB|Lap
IBM Lenovo Core i3 6th Gen|1TB|4GB|Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,600

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Core i3 7thGen|8GB|1TB|
Hp Core i3 7thGen|8GB|1TB|

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 51,900

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Vostro 3568 |Core i3 7th Gen|Laptop
Dell Vostro 3568 |Core i3 7th Gen|Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,900

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell i5 7th Gen|4GB|1TB|Radeon VGA|1080p
Dell i5 7th Gen|4GB|1TB|Radeon VGA|1080p

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,900

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Core i7 7th Gen|8GB|1TB|R7 4GB|New
Dell Core i7 7th Gen|8GB|1TB|R7 4GB|New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 83,900

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Elitebook 8470|Core i5 Ghz|4GB DDR3
Hp Elitebook 8470|Core i5 Ghz|4GB DDR3

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,850

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IBM Thinkpad i3 4th Gen|500GB|4GB|New
IBM Thinkpad i3 4th Gen|500GB|4GB|New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,800

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i3 4th gen Gaming pc
Core i3 4th gen Gaming pc

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Tichips 4G Tab
Tichips 4G Tab

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo G50 |Core i3 |4GB|500GB|New Lap
Lenovo G50 |Core i3 |4GB|500GB|New Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp 7th Generation|Core i3|4GB|1TB|Laptop
Hp 7th Generation|Core i3|4GB|1TB|Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Thinkpad i3 2nd Gen|4GB|320GB
Lenovo Thinkpad i3 2nd Gen|4GB|320GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Core i5 6th Gen|1000GB|4GB|Lap
Lenovo Core i5 6th Gen|1000GB|4GB|Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Pentium
Pentium

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Core i3 5th Gen|4GB|1TB|New Laptop
Hp Core i3 5th Gen|4GB|1TB|New Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 41,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell intel Core i3 5th Gen|4GB|500GB|Lap
Dell intel Core i3 5th Gen|4GB|500GB|Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Core i3 7th Gen|6GB DDR4|1TB|Lap
Dell Core i3 7th Gen|6GB DDR4|1TB|Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Core i3 6th Gen|4GB|1TB|Laptop
Lenovo Core i3 6th Gen|4GB|1TB|Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Elitebook Core i5|Windows 10|New Lap
Hp Elitebook Core i5|Windows 10|New Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,600

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus 6th Gen|4GB|500GB|4CPU|Laptop
Asus 6th Gen|4GB|500GB|4CPU|Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HUAWEI T3 7.0
HUAWEI T3 7.0

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7th Gen Core i3 Hp DDR4 4GB 1TB Lap
7th Gen Core i3 Hp DDR4 4GB 1TB Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,700

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!