දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Powerful Slim tower Core i3
Powerful Slim tower Core i3

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,700

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Mini laptop
Lenovo Mini laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gx780 Dell-DDR3 Game master Tower
Gx780 Dell-DDR3 Game master Tower

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ලංකාවේ විශාලම පරිගණක තොගය -Corei3
ලංකාවේ විශාලම පරිගණක තොගය -Corei3

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,700

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Laptop
HP Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell 3521 with Free Cannon Printer
Dell 3521 with Free Cannon Printer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell 3567 Laptop Brand new
Dell 3567 Laptop Brand new

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 64,900

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Toshiba laptop
Toshiba laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - GAMING LAPTOP
GAMING LAPTOP

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7 GEN Laptop
7 GEN Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop
Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 27 inch apple imac
27 inch apple imac

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 Desktop computer
I3 Desktop computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Sony I7 Laptop
Sony I7 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 3rd gen i5 | Asus H61 8GB RAM
3rd gen i5 | Asus H61 8GB RAM

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell i5 7Gen Inspiron 15 3000
Dell i5 7Gen Inspiron 15 3000

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i7 6th Gen Gaming
Core i7 6th Gen Gaming

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 88,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Ipad mini 3
Ipad mini 3

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Aspire E15 Laptop
Aspire E15 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Galaxy Tab 3
Samsung Galaxy Tab 3

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO 3.0 2G 15WIDE GAMING PC
CORE 2 DUO 3.0 2G 15WIDE GAMING PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,999

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO 1.8GHZ 2G 15 WIDE MONITOR
CORE 2 DUO 1.8GHZ 2G 15 WIDE MONITOR

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,999

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Pavilion G6 2080se Laptop Core i7
HP Pavilion G6 2080se Laptop Core i7

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - SAMSUNG CORE 2 DUO 3.0 2GB 250GB PC
SAMSUNG CORE 2 DUO 3.0 2GB 250GB PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,999

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO 1.8GHZ 2GB 160GB PC
CORE 2 DUO 1.8GHZ 2GB 160GB PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,600

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Z83II Mini PC Intel Atom
Z83II Mini PC Intel Atom

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!