වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 197 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මහරගම හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 6TH GENERATION 4GB 500GB PCS
I3 6TH GENERATION 4GB 500GB PCS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 duo colours it casing 320gb pc
Core 2 duo colours it casing 320gb pc

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core I5 |Hp |4GB|500GB|Laptop|Probook|
Core I5 |Hp |4GB|500GB|Laptop|Probook|

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,750

පැය 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 DUO|3.0ghz|G41& DDR3|New PC
Core 2 DUO|3.0ghz|G41& DDR3|New PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,690

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Core I3 6th Gen|AMD Radeon Graphics
Hp Core I3 6th Gen|AMD Radeon Graphics

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 duo 3.0 6m gb 320hdd pc
Core 2 duo 3.0 6m gb 320hdd pc

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,800

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell|Celeron 7th Gen|Latest|500GB|4GB
Dell|Celeron 7th Gen|Latest|500GB|4GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Core i5|500GB|4GB|DVD|LED|Lap
Hp Core i5|500GB|4GB|DVD|LED|Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HUAWEI T3 7" TAB WITH POUCH
HUAWEI T3 7" TAB WITH POUCH

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,190

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - GREENTEL V8 9.6" TAB
GREENTEL V8 9.6" TAB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - J MAX 4G TAB With bluetooth
J MAX 4G TAB With bluetooth

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 6TH GENERATION 4GB 500GB PCS
I3 6TH GENERATION 4GB 500GB PCS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 3.0Ghz |Core 2 Duo|320GB|G41|DDR3
3.0Ghz |Core 2 Duo|320GB|G41|DDR3

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,790

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 6th Gen|Acer E15-574|4GB|1TB|Laptop
6th Gen|Acer E15-574|4GB|1TB|Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer E15|6th Gen|4GB|500GB|Slim Lap
Acer E15|6th Gen|4GB|500GB|Slim Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Vostro|i5 7th Gen|
Dell Vostro|i5 7th Gen|

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 64,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell i3 7th gen|4GB|120SSD|New Laptop
Dell i3 7th gen|4GB|120SSD|New Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Core I3 6th Gen|4GB|1TB|Laptop
Hp Core I3 6th Gen|4GB|1TB|Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Probook Core i5 |4GB|500GB|Laptop
Hp Probook Core i5 |4GB|500GB|Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo |2GB DDR2|G31|250GB|CPU
Core 2 Duo |2GB DDR2|G31|250GB|CPU

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo 3.0 Ghz|320GB|2GB|DDR3
Core 2 Duo 3.0 Ghz|320GB|2GB|DDR3

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,699

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7th Gen IBM Lenovo Ip 110|1TB|4GB|
7th Gen IBM Lenovo Ip 110|1TB|4GB|

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7th Gen|Dell Inspiron |4GB|500GB|New Lap
7th Gen|Dell Inspiron |4GB|500GB|New Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo 7th Gen|4GB|1TB|New Laptop
Lenovo 7th Gen|4GB|1TB|New Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer i5 laptop
Acer i5 laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 100,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo |Foxconn G41|DDR3|CPU Unit
Core 2 Duo |Foxconn G41|DDR3|CPU Unit

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,650

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Latest 7th Gen|500GB|4GB|New Laptop
Dell Latest 7th Gen|500GB|4GB|New Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,990

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!