වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 143 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MSI GS65 Stealth Thin 144Hz
MSI GS65 Stealth Thin 144Hz

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 280,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i3 High end Gaming Pc
i3 High end Gaming Pc

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron Core i3 Laptop 4GB
Dell Inspiron Core i3 Laptop 4GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,990

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 5th Gen HP 250 Core i3 Laptop
5th Gen HP 250 Core i3 Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,990

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Ideapad Core i3 5th Gen Laptop
Lenovo Ideapad Core i3 5th Gen Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,990

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell 3543 Core i5 5th Gen Laptop
Dell 3543 Core i5 5th Gen Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP R-Series Core i3 Laptop
HP R-Series Core i3 Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Intel Core i3 5th Gen Laptop
Dell Intel Core i3 5th Gen Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,990

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell 3542 Core i7 Gaming Laptop 8GB| 1TB
Dell 3542 Core i7 Gaming Laptop 8GB| 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,500

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DelL 3521 Intel Core i3 Laptop 4GB
DelL 3521 Intel Core i3 Laptop 4GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,990

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 27 Inch Core i5 2GB VGA Apple imac
27 Inch Core i5 2GB VGA Apple imac

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 245,000

පැය 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Macbook Pro 2014
Macbook Pro 2014

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 10' Dual Sim 4G Tablet
10' Dual Sim 4G Tablet

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer i5 8th gen
Acer i5 8th gen

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 98,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop
Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp pavilion G4
Hp pavilion G4

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer laptop
Acer laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 98,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo g550 core 2 duo
Lenovo g550 core 2 duo

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP 650 Core i3 Laptop 4GB
HP 650 Core i3 Laptop 4GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i3 3Gen Gaming Pc
i3 3Gen Gaming Pc

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Core i3 6th Gen Laptop 1TB
HP Core i3 6th Gen Laptop 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo 110 Core i3 6th Gen Laptop 1TB
Lenovo 110 Core i3 6th Gen Laptop 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron 5558 Core i3 5thGen Laptop
Dell Inspiron 5558 Core i3 5thGen Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Vostro 3450 Core i5 Laptop
Dell Vostro 3450 Core i5 Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 4th Gen Dell Core i5 Laptop 1TB
4th Gen Dell Core i5 Laptop 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell 3542 Core i3 Laptop 4GB| 500GB
Dell 3542 Core i3 Laptop 4GB| 500GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!