දැන්විම් 157 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i5 3Gen Gaming PC
i5 3Gen Gaming PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Ideapad 330
Lenovo Ideapad 330

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gen2-Elite8200 -hp Corei3/320G/win7
Gen2-Elite8200 -hp Corei3/320G/win7

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,900

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7th Gen HP Core i5 Laptop Redeon VGA
7th Gen HP Core i5 Laptop Redeon VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,500

පැය 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - New laptop display gihin
New laptop display gihin

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

පැය 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Imac 21.5” 2017 Customized One Month Old
Imac 21.5” 2017 Customized One Month Old

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 240,000

පැය 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - SONY Vaio Laptop
SONY Vaio Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

පැය 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Core i5 Gaming Laptop 8GB 1TB VGA
Dell Core i5 Gaming Laptop 8GB 1TB VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

පැය 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Laptop | Core i3 6th 6GB 1TB
Acer Laptop | Core i3 6th 6GB 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

පැය 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Latitude Laptop| Core i7 8GB NVIDIA
Dell Latitude Laptop| Core i7 8GB NVIDIA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,500

පැය 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Laptop | Core i5 Gaming 16GB| 1TB
Acer Laptop | Core i5 Gaming 16GB| 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

පැය 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Laptop | 7th Gen Touch 12GB 1TB
HP Laptop | 7th Gen Touch 12GB 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,500

පැය 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ASUS (CANADA) Laptop | 6th Gen 1TB 8GB
ASUS (CANADA) Laptop | 6th Gen 1TB 8GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,990

පැය 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP BeatsAudio Special Edition Laptop USA
HP BeatsAudio Special Edition Laptop USA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,990

පැය 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Travelmate 8471
Acer Travelmate 8471

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Galaxy Tab A
Samsung Galaxy Tab A

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer i3 Laptop
Acer i3 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 10.1" Android Tablet PC 4GB 128GB SIM
10.1" Android Tablet PC 4GB 128GB SIM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell inspiron 7000 15 i5
Dell inspiron 7000 15 i5

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 27Inch 16GB RAM 500GB SSD 2GB VGA Apple imac
27Inch 16GB RAM 500GB SSD 2GB VGA Apple imac

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 245,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Pavilion 15.6" Intel Core i7-6500U, 4GB NVIDIA 940m Notebook (Silver)
HP Pavilion 15.6" Intel Core i7-6500U, 4GB NVIDIA 940m Notebook (Silver)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron 5110
Dell Inspiron 5110

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP (USA) 8th Gen Touch Laptop 12GB 1TB
HP (USA) 8th Gen Touch Laptop 12GB 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Laptop | Core i3 5th Gen 1TB
Lenovo Laptop | Core i3 5th Gen 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Core i5 7th Gen Gaming Laptop 8GB
Dell Core i5 7th Gen Gaming Laptop 8GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 62,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell i5 Laptop
Dell i5 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i5 3Gen Gaming PC
i5 3Gen Gaming PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!