දැන්විම් 141 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i5 Editing & Gaming
i5 Editing & Gaming

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i5 16Gb Editing & Gaming PC
i5 16Gb Editing & Gaming PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gaming Tower - Core i3 Gen2
Gaming Tower - Core i3 Gen2

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,900

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo G50 Core i7 Laptop 8GB| 1TB
Lenovo G50 Core i7 Laptop 8GB| 1TB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,500

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell 3537 Core i5 4th Gen Laptop 8GB|1TB
Dell 3537 Core i5 4th Gen Laptop 8GB|1TB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Core i5 4th Gen Laptop 750GB
HP Core i5 4th Gen Laptop 750GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,990

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron 15 3000 series laptop
Dell Inspiron 15 3000 series laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - TOSHIBA - i5 6th Generation/ 1TB
TOSHIBA - i5 6th Generation/ 1TB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP- I5 7th generation/ 1TB HDD
HP- I5 7th generation/ 1TB HDD

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I7-4th Gen/ Nvidia 840/ FULL HD/ Gaming
I7-4th Gen/ Nvidia 840/ FULL HD/ Gaming

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 4gen pc
I3 4gen pc

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Galaxy Jmax , Gold, 7"
Galaxy Jmax , Gold, 7"

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i5 Laptop (5th Gen, 8gb Ram)
i5 Laptop (5th Gen, 8gb Ram)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 51,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell 3568 Core i3 7th Gen Laptop 1TB
Dell 3568 Core i3 7th Gen Laptop 1TB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell 5558 Core i7 5th Gen Laptop NVIDIA
Dell 5558 Core i7 5th Gen Laptop NVIDIA

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo G50 Core i5 5thGen Laptop 8GB|1TB
Lenovo G50 Core i5 5thGen Laptop 8GB|1TB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i5 Editing & Gaming
i5 Editing & Gaming

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad 2
IPad 2

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP 4GB RAM / 500GB HDD Laptop
HP 4GB RAM / 500GB HDD Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer core i5 8th gen
Acer core i5 8th gen

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,988

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Greentel Tab
Greentel Tab

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i3 Gaming pc
i3 Gaming pc

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3-8th Gen/ GTX970/ SSD/ 8GB Ram
I3-8th Gen/ GTX970/ SSD/ 8GB Ram

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 97,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 Gaming pc full set box
I3 Gaming pc full set box

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus vivo book max
Asus vivo book max

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i5 16Gb Editing & Gaming PC
i5 16Gb Editing & Gaming PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - hp Elitedesk | 6th Gen Corei5-DDR4/8G
hp Elitedesk | 6th Gen Corei5-DDR4/8G

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,950

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!