වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 166 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i5 Editing & Gaming pc
i5 Editing & Gaming pc

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IMac "Core i5" 2.7 21.5-Inch (Late 2012)
IMac "Core i5" 2.7 21.5-Inch (Late 2012)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Brand New Gaming Laptop
Brand New Gaming Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 330,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL CORE-I5 7TH GENERATION LAPTOPS
DELL CORE-I5 7TH GENERATION LAPTOPS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 62,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop compact for sale
Laptop compact for sale

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer 576 Laptop
Acer 576 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP ProBook 450 G2
HP ProBook 450 G2

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IMac "Core i5" 2.7 21.5-Inch (Late 2012)
IMac "Core i5" 2.7 21.5-Inch (Late 2012)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HUAWEI MediaPad T3 7
HUAWEI MediaPad T3 7

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer i3 7th Gen Laptop
Acer i3 7th Gen Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i3 Editing & Gaming Pc
i3 Editing & Gaming Pc

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Zentality wifi android Tab
Zentality wifi android Tab

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,600

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop i5 5th gen
Laptop i5 5th gen

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ASUS (Canada) 8th Gen Laptop 12GB| 1TB
ASUS (Canada) 8th Gen Laptop 12GB| 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,990

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Special Edition BeatsAudio HP Laptop
Special Edition BeatsAudio HP Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP 17 (USA) HD+ 6th Gen Laptop 10GB| 1TB
HP 17 (USA) HD+ 6th Gen Laptop 10GB| 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - NEW 7th Gen Lenovo 320 Core i5 Laptop
NEW 7th Gen Lenovo 320 Core i5 Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 58,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 5th Gen ASUS X551MA Laptop 4GB| 500GB
5th Gen ASUS X551MA Laptop 4GB| 500GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,990

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 6th Gen Lenovo Z50 (UK) Laptop 8GB| 1TB
6th Gen Lenovo Z50 (UK) Laptop 8GB| 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,990

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - SONY Vaio Laptop
SONY Vaio Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i3 Gaming PC
i3 Gaming PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i7 7th gen 8GB 1TB 4GBvga
i7 7th gen 8GB 1TB 4GBvga

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 100,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP ProBook Core i3 Laptop 500GB| 4GB
HP ProBook Core i3 Laptop 500GB| 4GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Z50-75 (USA) Laptop 12GB
Lenovo Z50-75 (USA) Laptop 12GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 6th Gen Acer Aspire ES1 Laptop 4GB|500GB
6th Gen Acer Aspire ES1 Laptop 4GB|500GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - NEW Acer E5 Core i3 7th Gen Laptop 1TB
NEW Acer E5 Core i3 7th Gen Laptop 1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop i5 (Touch screen)
Laptop i5 (Touch screen)

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,900

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!