දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අතුරුගිරිය හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad 2
Apple iPad 2

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop Lenovo i3 2nd /6GB Rm /500GB
Laptop Lenovo i3 2nd /6GB Rm /500GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Laptop
Hp Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Ipad pro
Ipad pro

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 100,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Desktop computer gaming
Desktop computer gaming

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 Cpu
I3 Cpu

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Desktop computer
Desktop computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Galaxy Tab A (16GB)
Galaxy Tab A (16GB)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core2duo Computer With Monitor
Core2duo Computer With Monitor

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Desktop Computer
Desktop Computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i3
Core i3

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell I3 laptop
Dell I3 laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp i3 laptop
Hp i3 laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 24
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gaming pc
Gaming pc

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 115,000

දින 28
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell laptop
Dell laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 29
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Branded PC
HP Branded PC

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 30
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Ideapad 100 15.6 inches Black
Lenovo Ideapad 100 15.6 inches Black

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,700

දින 42
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Galaxy tab E
Galaxy tab E

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 46
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell i3 2nd gen
Dell i3 2nd gen

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 47
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Intel Core 2 Duo Desktop Pc
Intel Core 2 Duo Desktop Pc

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!