දැන්විම් 106 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Optiplex Core 2 Duo Desktop
Dell Optiplex Core 2 Duo Desktop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Ideapad 330 N4000 Celeron Midnight Blue
Lenovo Ideapad 330 N4000 Celeron Midnight Blue

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 53,500

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad 6 32GB 4g+Wifi
IPad 6 32GB 4g+Wifi

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 73,500

පැය 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ACER ASPIRE 4752 CORE I5 2ND GEN LAPTOP
ACER ASPIRE 4752 CORE I5 2ND GEN LAPTOP

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ACER ASPIRE E1-571 CORE I7 LAPTOP
ACER ASPIRE E1-571 CORE I7 LAPTOP

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Laptop
Lenovo Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Microsoft Surface Pro 5
Microsoft Surface Pro 5

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 178,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Galaxy Tab S4
Galaxy Tab S4

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Msi Ps42 I5
Msi Ps42 I5

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 190,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MSI GL63 8RD i7
MSI GL63 8RD i7

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 215,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Legion Y530 i7
Lenovo Legion Y530 i7

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 252,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Ideapad i7 330S-15IKB 81F5
Lenovo Ideapad i7 330S-15IKB 81F5

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 149,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Ideapad i7 330-15IKB 81DE
Lenovo Ideapad i7 330-15IKB 81DE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 131,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Ideapad i5 330S-15IKB 81F5
Lenovo Ideapad i5 330S-15IKB 81F5

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 116,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Ideapad i3 Dedicated 330-15IKB 81DE
Lenovo Ideapad i3 Dedicated 330-15IKB 81DE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 77,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Ideapad i3 330S-14IKB 81F4
Lenovo Ideapad i3 330S-14IKB 81F4

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Tab A8.0 380
Samsung Tab A8.0 380

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 2,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Ideapad i3 330-15IKB 81DE
Lenovo Ideapad i3 330-15IKB 81DE

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 74,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Ideapad celeron 330-15IGM 81D1
Lenovo Ideapad celeron 330-15IGM 81D1

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron-15 I7 5567
Dell Inspiron-15 I7 5567

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 113,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron3576 i3/4G/1T/Win10
Dell Inspiron3576 i3/4G/1T/Win10

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus VivoBook i3 X542UA DM991T
Asus VivoBook i3 X542UA DM991T

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 115,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Haier 2GB RAM 4G
Haier 2GB RAM 4G

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP G4-1125DX LAPTOP
HP G4-1125DX LAPTOP

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL Inspiron-15 i3 3576
DELL Inspiron-15 i3 3576

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 74,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus Gaming Laptop
Asus Gaming Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 149,500

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!