දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - SONY EXPERIA TABLET Z 10.1 LTE
SONY EXPERIA TABLET Z 10.1 LTE

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO 2GB FULL SET COMPUTER
CORE 2 DUO 2GB FULL SET COMPUTER

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,950

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - SAMSUNG C-IDEA 4G ORIGINAL TAB
SAMSUNG C-IDEA 4G ORIGINAL TAB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - INTEL CORE i5 4GB 500GB BRAND NEW CASING
INTEL CORE i5 4GB 500GB BRAND NEW CASING

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I pad 2
I pad 2

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad Pro 9.7 rose gold
IPad Pro 9.7 rose gold

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 72,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Galaxy Tab S3 (T825)
Samsung Galaxy Tab S3 (T825)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Intel core i5 2nd Gen Laptop
Intel core i5 2nd Gen Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Intel core i5 Laptop
Intel core i5 Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Kata T mini 2 tablet blue 8GB
Kata T mini 2 tablet blue 8GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad
Apple iPad

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL CORE i7 4GB LAPTOP
DELL CORE i7 4GB LAPTOP

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell I3 7th Gen
Dell I3 7th Gen

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,400

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Tab a 2016 10.1 s pen
Tab a 2016 10.1 s pen

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,500

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE2DUO 2GB RAM WITH NEW CASING
CORE2DUO 2GB RAM WITH NEW CASING

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,950

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - SONY EXPERIA TABLET Z 10.1 LTE
SONY EXPERIA TABLET Z 10.1 LTE

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ASUS ORIGINAL TAB 10.1
ASUS ORIGINAL TAB 10.1

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Pockard bell Easy Note
Pockard bell Easy Note

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Tab E
Samsung Tab E

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 30
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Air 2 Apple iPhone Ipad
Air 2 Apple iPhone Ipad

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,000

දින 34
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL CORE i5 4GB 320GB
DELL CORE i5 4GB 320GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

දින 35
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - SAMSUNG TAB A 10.1 32GB
SAMSUNG TAB A 10.1 32GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,500

දින 36
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Aspire R3-131T Laptop
Acer Aspire R3-131T Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 37
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Air 13" 2017
MacBook Air 13" 2017

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 175,000

දින 39
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Tab A6
Samsung Tab A6

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 44
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - J MAX T285
J MAX T285

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,900

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!