වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 4,839 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 QUAD 8M-2GB DDR2-250GB-DVDRW
CORE 2 QUAD 8M-2GB DDR2-250GB-DVDRW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7th Gen HP AMD Laptops - Brand-New
7th Gen HP AMD Laptops - Brand-New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - පරිගණක
පරිගණක

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දැන්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core i3 4th Gen Brand New
Core i3 4th Gen Brand New

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දැන්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP i5 2th 2400 4GB 500GB R/W
HP i5 2th 2400 4GB 500GB R/W

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Laptop
Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

විනාඩි 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Espire E 15
Espire E 15

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

විනාඩි 17
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Core2 Duo 3.0 Full Set
HP Core2 Duo 3.0 Full Set

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7th Gen Brand-New Desktop Computers
7th Gen Brand-New Desktop Computers

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7Th Gen Core i5 Desktop PC
7Th Gen Core i5 Desktop PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 61,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7th Gen Gaming Desktop PC - Brand-New
7th Gen Gaming Desktop PC - Brand-New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 duo Pc f/s
Core 2 duo Pc f/s

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Dell i3
Dell i3

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මොණරාගල - I3 3 G Laptop
I3 3 G Laptop

මොණරාගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Sys Intel Core i3-2120 Computer-Frm USA
Sys Intel Core i3-2120 Computer-Frm USA

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,900

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 3rd Gen 3.3GHz Tower PC
I3 3rd Gen 3.3GHz Tower PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Macbook Pro13"|2017|512GB|TouchBar
Macbook Pro13"|2017|512GB|TouchBar

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 335,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Duo 3.0GHz 6M Tower PC
Core 2 Duo 3.0GHz 6M Tower PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Duo DDR3 3.0GHz LENOVO
Core 2 Duo DDR3 3.0GHz LENOVO

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Acer Notebook ES2-533
Acer Notebook ES2-533

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I7 2.83GHZ-4GB-GTX 560 OC VGA PC
CORE I7 2.83GHZ-4GB-GTX 560 OC VGA PC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - CORE i5-2500 GAMING PC
CORE i5-2500 GAMING PC

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iMac 21
Apple iMac 21

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 200,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL I3 3.1GHZ 2ND-HDMI-GENUINE WINDOWS
DELL I3 3.1GHZ 2ND-HDMI-GENUINE WINDOWS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 4TH GEN I5 SYSTEM 3.4GHZ
4TH GEN I5 SYSTEM 3.4GHZ

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - CORE i3 4TH GEN PC 1 YEAR
CORE i3 4TH GEN PC 1 YEAR

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP CORE 2 DUO WORK STATION
HP CORE 2 DUO WORK STATION

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,900

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!