වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 4,615 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - MACBOOK PRO 2015 Seal pack
MACBOOK PRO 2015 Seal pack

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 172,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Macbook Pro15"/16GB/ Core i7/B'New
Macbook Pro15"/16GB/ Core i7/B'New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 236,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 duo laptop
Core 2 duo laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,900

විනාඩි 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple I Pad
Apple I Pad

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 74,000

විනාඩි 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel Core i3 – 6th Generation
Intel Core i3 – 6th Generation

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,500

විනාඩි 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ACER Aspire 5755 Core i5
ACER Aspire 5755 Core i5

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

විනාඩි 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - i5 gaming plus
i5 gaming plus

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,500

විනාඩි 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - hp dv6 co i 3 laptop with chajar
hp dv6 co i 3 laptop with chajar

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

විනාඩි 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i5 5th Generation laptop for parts
i5 5th Generation laptop for parts

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

විනාඩි 22
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Laptop
HP Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

විනාඩි 23
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - LENOVO THINK CENTRE 4TH GEN I3
LENOVO THINK CENTRE 4TH GEN I3

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

විනාඩි 24
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - core i7 not used
core i7 not used

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 79,500

විනාඩි 27
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Lenovo i3 laptop
Lenovo i3 laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

විනාඩි 27
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-බදුල්ල - Shine black display 15.6 inch
Shine black display 15.6 inch

බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

විනාඩි 30
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - laptop battary
laptop battary

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 1,000

විනාඩි 34
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතලේ - Apple iPad Pro 12.9 256GB Cellular
Apple iPad Pro 12.9 256GB Cellular

මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 135,000

විනාඩි 46
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 2.5 core 2 quad
2.5 core 2 quad

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

විනාඩි 50
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gaming Laptop
Gaming Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Dell mini laptop display
Dell mini laptop display

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - gaming leptop
gaming leptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 3.0GHZ -4GB-500GB-GTX 560VGA
CORE I3 3.0GHZ -4GB-500GB-GTX 560VGA

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I5 4TH GEN -4GB-01TB-GENUINE WINDOWS
I5 4TH GEN -4GB-01TB-GENUINE WINDOWS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2 DUO 3.0(6M)-WITH 19 WIDE LCD
CORE 2 DUO 3.0(6M)-WITH 19 WIDE LCD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - GT-N5100
GT-N5100

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Computer Core2DUO i3 i5 i7 Gaming PC
Computer Core2DUO i3 i5 i7 Gaming PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,900

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මඩකලපුව - i3 Gaming PC
i3 Gaming PC

මඩකලපුව, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IBM Lenovo i5 5th Gen|8GB|750GB|New
IBM Lenovo i5 5th Gen|8GB|750GB|New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,500

පැය 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!