වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 5,313 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core2 Quad Q8400 CPU
Core2 Quad Q8400 CPU

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - SAMSUNG GALAXY TAB E 8.0 ORIGINAL
SAMSUNG GALAXY TAB E 8.0 ORIGINAL

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I7 Gaming Laptop - Acer aspire
I7 Gaming Laptop - Acer aspire

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

විනාඩි 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Compaq AMD E300
Compaq AMD E300

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

විනාඩි 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell I3 laptop
Dell I3 laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

විනාඩි 24
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 3RD GEN GAMING COMPUTERS
CORE I3 3RD GEN GAMING COMPUTERS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,999

විනාඩි 36
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 3.0GHZ PC WITH 19 WIDE LED
CORE I3 3.0GHZ PC WITH 19 WIDE LED

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,999

විනාඩි 39
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - iPad 6th Generation
iPad 6th Generation

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

විනාඩි 46
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple Mac Mini Core i5 | 9GB |Slim Model
Apple Mac Mini Core i5 | 9GB |Slim Model

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,000

විනාඩි 46
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iPad 5th Gen
iPad 5th Gen

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 56,000

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung Galaxy Tab S2
Samsung Galaxy Tab S2

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell i3 1st gen laptop
Dell i3 1st gen laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer E15 Core i5 7th Gen|4GB|1TB|New
Acer E15 Core i5 7th Gen|4GB|1TB|New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 61,900

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp intel|5th Gen|4GB|500GB|New Lap
Hp intel|5th Gen|4GB|500GB|New Lap

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell laptop i5- 4210U
Dell laptop i5- 4210U

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Intel Core i3 with 4GB Ram
Intel Core i3 with 4GB Ram

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo Thinkpad X250 Core i5 Laptop
Lenovo Thinkpad X250 Core i5 Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,500

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP AMD A6 laptop
HP AMD A6 laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,500

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell core 2 duo laptop
Dell core 2 duo laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel DualCore E5200 2.5GHz
Intel DualCore E5200 2.5GHz

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo mini laptop
Lenovo mini laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP i5 3rd gen LAPTOP
HP i5 3rd gen LAPTOP

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,500

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Samsung Tab
Samsung Tab

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,500

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Macbook Pro 13" 128GB
Macbook Pro 13" 128GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 118,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - New computer table
New computer table

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,500

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo G580 Laptop for parts
Lenovo G580 Laptop for parts

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-බදුල්ල - NEC laptop
NEC laptop

බදුල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

පැය 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!