දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Workstation Computer
Workstation Computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 160,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple MacBook Air 13.3/ 128 GB SSD
Apple MacBook Air 13.3/ 128 GB SSD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 163,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Ultimate Gaming pc (gtx 1080)
Ultimate Gaming pc (gtx 1080)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 250,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Tab|i5 6th Gen|4GB|128SSD|type c
Dell Tab|i5 6th Gen|4GB|128SSD|type c

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iMac (21.5-inch, Late 2013)
Apple iMac (21.5-inch, Late 2013)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 115,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ATOUCH tablet
ATOUCH tablet

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Pc
Lenovo Pc

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,600

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Laptop
Dell Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dual core pc
Dual core pc

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL XPS 9575
DELL XPS 9575

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 399,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - New Dell Latitude 5175
New Dell Latitude 5175

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Yoga student laptop 4GB/SSD
Lenovo Yoga student laptop 4GB/SSD

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro
MacBook Pro

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Amazon Kindle Paperwhite 300dpi ebook
Amazon Kindle Paperwhite 300dpi ebook

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gaming machine
Gaming machine

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus Tablet & Docking
Asus Tablet & Docking

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,900

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - APPLE I PAD 5
APPLE I PAD 5

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp laptop i7
Hp laptop i7

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL CPU Dual-Core 3.00GHz
DELL CPU Dual-Core 3.00GHz

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 25
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Kindle 8 Black
Kindle 8 Black

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,900

දින 25
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Call'Touch Tablet
Call'Touch Tablet

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 25
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Android 7.0 2GB+32GB Tablet Pc
Android 7.0 2GB+32GB Tablet Pc

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 27
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Galaxy J Max
Samsung Galaxy J Max

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,990

දින 27
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Galaxy Tab S3
Samsung Galaxy Tab S3

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 106,990

දින 27
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Galaxy Tab A 8.0"
Samsung Galaxy Tab A 8.0"

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,990

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!