දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ALLDOCUBE iPlay 8 Tablet PC -16GB
ALLDOCUBE iPlay 8 Tablet PC -16GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

පැය 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Desktop PC Pentium 04
Desktop PC Pentium 04

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

පැය 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Beelink 4GB+64GB Mini Pc
Beelink 4GB+64GB Mini Pc

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 8 (2013 Released)
Samsung Galaxy Note 8 (2013 Released)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo IdeaPad Yoga 2 Pro
Lenovo IdeaPad Yoga 2 Pro

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Used Lenevo G510
Used Lenevo G510

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 4GB 64GB Windows 10 Mini Pc System
4GB 64GB Windows 10 Mini Pc System

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 4GB 64GB 10' Dual Sim 4G Tablet
4GB 64GB 10' Dual Sim 4G Tablet

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung galaxy tab A (2016)
Samsung galaxy tab A (2016)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Stream Notebook(SSD) - USA
HP Stream Notebook(SSD) - USA

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo 7" Touch Tab
Lenovo 7" Touch Tab

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP ProBook Core i5 Laptop
HP ProBook Core i5 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Blackberry Playbook
Blackberry Playbook

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i3 second gen C.P.U
Core i3 second gen C.P.U

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo thinkcentre
Lenovo thinkcentre

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Tablet PC 4G+64G Android 6.0
Tablet PC 4G+64G Android 6.0

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Intel Mini Pc Windows 10
Intel Mini Pc Windows 10

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,499

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iMac 27"5K|B'NEW|2017|8GB|4GBvRAM
iMac 27"5K|B'NEW|2017|8GB|4GBvRAM

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 285,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 4GB+64GB Windows 10 Mini Pc
4GB+64GB Windows 10 Mini Pc

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 22
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Pavilion Notebook
HP Pavilion Notebook

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

දින 23
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 10' Octa Core Dual SIM Tablet
10' Octa Core Dual SIM Tablet

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 24
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - ASUS ROG G751JT Gaming laptop
ASUS ROG G751JT Gaming laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 150,000

දින 25
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus X55L - Intel Core i5 (5th Gen)
Asus X55L - Intel Core i5 (5th Gen)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 26
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Mini PC - Desktop Computer CPU
Mini PC - Desktop Computer CPU

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 26
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Laptop
HP Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!