වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Laptop-Core-i5/2GB-NVIDIA/8GBRam
Samsung Laptop-Core-i5/2GB-NVIDIA/8GBRam

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp laptop
Hp laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,900

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i5
Core i5

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Probook core 2 duo
HP Probook core 2 duo

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Z83II Mini PC Intel Atom x5-Z8350
Z83II Mini PC Intel Atom x5-Z8350

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Pentium 4
Pentium 4

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Laptop-Core-i5/2GB-NVIDIA/8GBRam
Samsung Laptop-Core-i5/2GB-NVIDIA/8GBRam

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gaming laptop 15 inspiron dell 7566
Gaming laptop 15 inspiron dell 7566

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 190,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus i7 Laptop
Asus i7 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Tablet S5
Tablet S5

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - XGODY D101
XGODY D101

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo quad core
Lenovo quad core

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,999

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer i5 Laptop
Acer i5 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i5 3rd gen 8GB RAM
i5 3rd gen 8GB RAM

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Laptop
Dell Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 22
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Amazon Kindle Paperwhite 3 (Gen 7)
Amazon Kindle Paperwhite 3 (Gen 7)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 25
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Macbook pro 2011
Macbook pro 2011

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 27
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - samsung galaxy tab 4 led screen
samsung galaxy tab 4 led screen

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 32
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Desktop
HP Desktop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 35
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Laptop
Dell Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 35
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Notebook 16GB|8GB
HP Notebook 16GB|8GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

දින 38
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Tab 3
Samsung Tab 3

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 42
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo TB3-710F for sale
Lenovo TB3-710F for sale

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 43
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i5 4GB Ram gaming pc
i5 4GB Ram gaming pc

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 44
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus Laptop
Asus Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 46
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple ipad 9.7(2017)
Apple ipad 9.7(2017)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!