දැන්විම් 94 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - B'New/ MacBook Ar 13"/ 2017/8GB/256GB
B'New/ MacBook Ar 13"/ 2017/8GB/256GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 168,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 6th Gen 1 Tbb Hdd
I3 6th Gen 1 Tbb Hdd

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 512GB/ 2.9GHz/ 2016 Made/ Macbook Pro 13"
512GB/ 2.9GHz/ 2016 Made/ Macbook Pro 13"

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 200,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13" /2016 Made / 1TB Flash/ 2.9GHz
MacBook Pro 13" /2016 Made / 1TB Flash/ 2.9GHz

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 238,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - B'New/ MacBook Ar 13"/ 2017/8GB/256GB
B'New/ MacBook Ar 13"/ 2017/8GB/256GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 168,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop
Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo i3 6100
Lenovo i3 6100

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Air 13" | 256GB 1.8GHz 2018 Made
MacBook Air 13" | 256GB 1.8GHz 2018 Made

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 155,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple IPAD 5 32GB (Wifi + 4G)
Apple IPAD 5 32GB (Wifi + 4G)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 61,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IMac 21.5"/ 2.9GHz QC/ Nvidia GT 750M 1GB
IMac 21.5"/ 2.9GHz QC/ Nvidia GT 750M 1GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 150,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Laptop Core I3
Dell Laptop Core I3

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron 5000 Series
Dell Inspiron 5000 Series

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3 Hp Desktop Computer
I3 Hp Desktop Computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Huawei Media Pad T3 10.0
Huawei Media Pad T3 10.0

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 256GB 1.6GHz Core i5 8GB MacBook Air 13"
256GB 1.6GHz Core i5 8GB MacBook Air 13"

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 135,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Brand-New Acer Core I7 Laptops
Brand-New Acer Core I7 Laptops

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 98,500

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iMac 27"/ 16GB / Slim 1TB/ Nvidia GTX
Apple iMac 27"/ 16GB / Slim 1TB/ Nvidia GTX

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 220,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 2017 Touch Bar MacBook Pro 13" 512GB
2017 Touch Bar MacBook Pro 13" 512GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 269,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iMac 27"/ 500GB SSD/16GB/SLM/ Nvidia GTX 755 1GBVRAM
iMac 27"/ 500GB SSD/16GB/SLM/ Nvidia GTX 755 1GBVRAM

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 239,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Asus i7 16 GB
Asus i7 16 GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop for CEO/Director
Laptop for CEO/Director

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 203,500

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Packard bell laptop
Packard bell laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - B'New / 2018 Made Macbook Pro 13" 7th Gen
B'New / 2018 Made Macbook Pro 13" 7th Gen

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 229,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Desktop Hp Compaq 6200
Desktop Hp Compaq 6200

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Desktop Dell Optiplex 3010
Desktop Dell Optiplex 3010

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,500

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IMac 21" 4K |4GB VRAM| 2018 B'New
IMac 21" 4K |4GB VRAM| 2018 B'New

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 255,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!