දැන්විම් 97 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7TH GEN CORE I5 Gaming DESKTOP
7TH GEN CORE I5 Gaming DESKTOP

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP 8th Gen Core I3 Brand-New Laptops
HP 8th Gen Core I3 Brand-New Laptops

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hi-End MacBook 13"/ i7 3.1G/500GB/16GB
Hi-End MacBook 13"/ i7 3.1G/500GB/16GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 228,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad Air 2 16GB 4G
IPad Air 2 16GB 4G

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,500

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7TH GEN CORE I5 Gaming DESKTOP
7TH GEN CORE I5 Gaming DESKTOP

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell I7 5558
Dell I7 5558

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 100,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 2017 Late/ 512GB/MacBook Pro 13"/ T'Bar
2017 Late/ 512GB/MacBook Pro 13"/ T'Bar

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 279,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 2016 Late | MacBook Air 13" 256GB| 8GB
2016 Late | MacBook Air 13" 256GB| 8GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 133,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 2016 Late | 256GB 8GB| MacBook Air 13"
2016 Late | 256GB 8GB| MacBook Air 13"

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 133,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Intel Dual Core 7th gen laptop
HP Intel Dual Core 7th gen laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad mini 1 - 32GB
Apple iPad mini 1 - 32GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Laptop
Hp Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell i5 laptop
Dell i5 laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell i7 8thGen|xps|Vega|2in1
Dell i7 8thGen|xps|Vega|2in1

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 375,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7th Gen HP Dual-Core Laptops - Brand-New
7th Gen HP Dual-Core Laptops - Brand-New

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Inspiron, 14.1", Wine Red Laptop
Inspiron, 14.1", Wine Red Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i5/8GB Ram/500GB/4GB Touch
Core i5/8GB Ram/500GB/4GB Touch

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 2017 Late/ 512GB/MacBook Pro 13"/ T'Bar
2017 Late/ 512GB/MacBook Pro 13"/ T'Bar

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 277,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop
Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - i3 gaming desktop computer
i3 gaming desktop computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DUALCORE 3.0 160GB 2GB
DUALCORE 3.0 160GB 2GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE 2DU 3.0 2GB 160GB
CORE 2DU 3.0 2GB 160GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,800

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 2ND 4GB 500GB
CORE I5 2ND 4GB 500GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I5 2ND 4GB 500GB
CORE I5 2ND 4GB 500GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - core i3 500gb 4gb
core i3 500gb 4gb

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - core i3 4gb 500gb
core i3 4gb 500gb

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - CORE I3 3RD 4GB 500GB
CORE I3 3RD 4GB 500GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!