දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Original Apple IPad Pro 12.9
Original Apple IPad Pro 12.9

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 99,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8th Gen HP Corei3 Laptops Windows 10
8th Gen HP Corei3 Laptops Windows 10

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I7 4th Genaretion
I7 4th Genaretion

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 99,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7th Gen Core i5 Desktop - 1tb/4gb ram
7th Gen Core i5 Desktop - 1tb/4gb ram

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,900

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP laptop
HP laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I5 5th 4gb 500gb 820m Nvidia
I5 5th 4gb 500gb 820m Nvidia

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 2014 Mid Retina MacBook Pro 13" | 8GB
2014 Mid Retina MacBook Pro 13" | 8GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 146,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iPad Mini 32GB 4G
iPad Mini 32GB 4G

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,500

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - නවතම ටැබ්ලටයක් විකිණීමට
නවතම ටැබ්ලටයක් විකිණීමට

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Aspire E3-112 11.6
Acer Aspire E3-112 11.6

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - EUROSTER TAB
EUROSTER TAB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 7th Gen Core i5 Desktop - 1tb/4gb ram
7th Gen Core i5 Desktop - 1tb/4gb ram

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,900

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 8th Gen HP Corei3 Laptops Windows 10
8th Gen HP Corei3 Laptops Windows 10

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - F'Touch | 2015 Mid|16GB|MacBook i7 Retina
F'Touch | 2015 Mid|16GB|MacBook i7 Retina

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 225,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 512GB Touch Bar ID MacBook Pro 13" 2017 Late
512GB Touch Bar ID MacBook Pro 13" 2017 Late

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 278,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad 3 64GB 4G
Apple iPad 3 64GB 4G

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13"/Non TouchBar/256GB
MacBook Pro 13"/Non TouchBar/256GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 189,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 2015 Retina/ F'Touch/MacBook Pro 13"/2.7GHz
2015 Retina/ F'Touch/MacBook Pro 13"/2.7GHz

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 181,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Huawei mediapad 10inch
Huawei mediapad 10inch

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,990

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad mini 1 32GB
IPad mini 1 32GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Desktop PC
Desktop PC

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 2015Mid Hi End MacBook Pro15"/16GB/512GB
2015Mid Hi End MacBook Pro15"/16GB/512GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 274,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - TchBar/ MacBook Pro 13"/512GB/2017 Late
TchBar/ MacBook Pro 13"/512GB/2017 Late

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 279,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Desktop computer
Desktop computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 2015 MacBook Pro 15"/16GB/ 512GB/ DG/ i7
2015 MacBook Pro 15"/16GB/ 512GB/ DG/ i7

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 270,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13" Retina 8GB 2014
MacBook Pro 13" Retina 8GB 2014

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 146,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 2015 Mid /MacBook Pro 15"/16GB/F'T/ i7
2015 Mid /MacBook Pro 15"/16GB/F'T/ i7

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 239,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!