දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell E6420 - Core i5 2nd gen LAPTOPS
Dell E6420 - Core i5 2nd gen LAPTOPS

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp C2D 3.0 / 2 GB 250 DVDRW
Hp C2D 3.0 / 2 GB 250 DVDRW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Huawei T3 10.0
Huawei T3 10.0

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Huawei T2 7.0 (2GB Ram)
Huawei T2 7.0 (2GB Ram)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo M83 / i5 4th Gen /4 500 RW
Lenovo M83 / i5 4th Gen /4 500 RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,800

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Laptop
Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Slim tower Corei5-Gen2
Hp Slim tower Corei5-Gen2

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp 6305 /AMD A6 - 3.6 / 4 250 RW
Hp 6305 /AMD A6 - 3.6 / 4 250 RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,800

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp 8200 / i5 - 3.1-2nd Gen /4 /500 /RW
Hp 8200 / i5 - 3.1-2nd Gen /4 /500 /RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,800

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell d6000 14" gold
Dell d6000 14" gold

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad mini 4 (128GB) Gray
Apple iPad mini 4 (128GB) Gray

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Desktop with a table
Desktop with a table

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iPad mini 4 128gb cellular
iPad mini 4 128gb cellular

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Singer duo lab and tab dual model
Singer duo lab and tab dual model

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung galaxy tab 3 v
Samsung galaxy tab 3 v

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - iPad 4
iPad 4

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad Pro 10.5
Apple iPad Pro 10.5

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 124,500

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad 5 9.7 (2017)
Apple iPad 5 9.7 (2017)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,500

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple IPad 1
Apple IPad 1

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad Pro 2nd Gen ( Late 2017 )
IPad Pro 2nd Gen ( Late 2017 )

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 127,500

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Aspire R11 Laptop
Acer Aspire R11 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - SAMSUNG GALAXY 2.7.0 TABLET
SAMSUNG GALAXY 2.7.0 TABLET

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,500

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Alcatel Pixi 4 7” Wifi Tablet
Alcatel Pixi 4 7” Wifi Tablet

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,800

දින 20
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Intel Core 2 Duo 3.00GHZ
Intel Core 2 Duo 3.00GHZ

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Desktop PC
Desktop PC

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Computer
Computer

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 26
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I pad 2
I pad 2

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!