දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Z620 Xeon E5/16 Gb Ddr3/2 Gddr5/750 Hdd
Hp Z620 Xeon E5/16 Gb Ddr3/2 Gddr5/750 Hdd

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 98,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Core i5 Laptop with 15.6"
Dell Core i5 Laptop with 15.6"

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell latitude E6410 Laptop (i5)
Dell latitude E6410 Laptop (i5)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 2 in 1 Laptop Refurbished - no damage
2 in 1 Laptop Refurbished - no damage

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Nearly new Samsung A6
Nearly new Samsung A6

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung tab 4 t231 case
Samsung tab 4 t231 case

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Greentel V 8 4G
Greentel V 8 4G

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Elitebook 2560p 12.5" i7 2nd Gen / 4 320 RW
Hp Elitebook 2560p 12.5" i7 2nd Gen / 4 320 RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,800

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo X1 Carbon i7 4th Gen / 8GB 512 SSD
Lenovo X1 Carbon i7 4th Gen / 8GB 512 SSD

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell 390 Mini Tower i3 -3.1 Ghz 2nd Gen / 4 /250 RW
Dell 390 Mini Tower i3 -3.1 Ghz 2nd Gen / 4 /250 RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,800

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Core i3 3GB 250GB
HP Core i3 3GB 250GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Toshiba Core 2 Duo
Toshiba Core 2 Duo

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple Laptop
Apple Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 385,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Think Pad
Lenovo Think Pad

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Msi stealth pro gs73vr 7 rf
Msi stealth pro gs73vr 7 rf

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 220,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook (13-inch, Early 2008)
MacBook (13-inch, Early 2008)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad WIFI 128GB
Apple iPad WIFI 128GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp 8200 SFF/ i3 - 3.3 -2nd Gen /4 /250 /RW
Hp 8200 SFF/ i3 - 3.3 -2nd Gen /4 /250 /RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,800

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Elite 8200 SFF i5 /2nd Gen/4/250 /RW
Hp Elite 8200 SFF i5 /2nd Gen/4/250 /RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,800

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple Laptop
Apple Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 462,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Macbook 12” 512GB Silver
Macbook 12” 512GB Silver

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 189,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Coer 2 duo I mac with windows 7
Coer 2 duo I mac with windows 7

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Windows 10 core I3 1.40Ghz 320gb hard 4gb ram
Windows 10 core I3 1.40Ghz 320gb hard 4gb ram

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo Yoga 710-15IKB 15-inch i7 7th GEN 4K Laptop
Lenovo Yoga 710-15IKB 15-inch i7 7th GEN 4K Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 187,500

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo I3 3rd Gen Laptops
Lenovo I3 3rd Gen Laptops

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,500

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo TE330 i3 3rd gen Laptop
Lenovo TE330 i3 3rd gen Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell I5 Laptop
Dell I5 Laptop

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!