දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gaming Tower cor i3.Gen2 -HDMI-USB3
Gaming Tower cor i3.Gen2 -HDMI-USB3

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp 4000 Pro DDR3 Desktops
Hp 4000 Pro DDR3 Desktops

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple ipad 4 Cellular + Wifi 16 Gb
Apple ipad 4 Cellular + Wifi 16 Gb

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

පැය 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Huawei Mediapad T3 10.0 (2GB Ram)
Huawei Mediapad T3 10.0 (2GB Ram)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Huawei Mediapad T2 7.0 (2GB Ram)
Huawei Mediapad T2 7.0 (2GB Ram)

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iMac 27inch mid2011
Apple iMac 27inch mid2011

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 165,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP i3 6th Gen Laptop
HP i3 6th Gen Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung j max
Samsung j max

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp 4000 Pro DDR3 Desktops
Hp 4000 Pro DDR3 Desktops

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung note pro
Samsung note pro

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Amazon Kindle Keyboard
Amazon Kindle Keyboard

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I Pad Air 32GB WiFi+ Cellular
I Pad Air 32GB WiFi+ Cellular

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 41,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Windows Tab
Windows Tab

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core I7 HP Z200 Workstation
Core I7 HP Z200 Workstation

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,800

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DELL 7TH GEN CORE I3 4GB 1TB WIN 10
DELL 7TH GEN CORE I3 4GB 1TB WIN 10

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad 9.7 2018 32GB
Apple iPad 9.7 2018 32GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 82,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Apple iPad 9.7 2017 32GB
Apple iPad 9.7 2017 32GB

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 64,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - IPad 3rd Gen 64gb
IPad 3rd Gen 64gb

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp 8000 Tower / C2D 3.0 2 /250 /RW
Hp 8000 Tower / C2D 3.0 2 /250 /RW

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,800

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell i7 8GB Ram Laptop 14z 5423
Dell i7 8GB Ram Laptop 14z 5423

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Ipad 4
Ipad 4

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gen2>>Hp core i5 | Slim Tower hp DC8200
Gen2>>Hp core i5 | Slim Tower hp DC8200

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,990

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Gaming Tower cor i3.Gen2 -HDMI-USB3
Gaming Tower cor i3.Gen2 -HDMI-USB3

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,900

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Hp Elite 8300 | 3RD Gen Corei5 SlimTower
Hp Elite 8300 | 3RD Gen Corei5 SlimTower

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,900

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - MacBook Pro 13 2017 256
MacBook Pro 13 2017 256

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 185,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Thinkpad Yoga 11e
Thinkpad Yoga 11e

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - 6.4 inch vietnam by samsung
6.4 inch vietnam by samsung

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!