වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique design display cupboard
Antique design display cupboard

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

පැය 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Glass Showcase
Glass Showcase

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - food city rack
food city rack

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Computer Table
Computer Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,800

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Comfy Sofa Set 3+1+1
Comfy Sofa Set 3+1+1

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Teak Settee Set (Used)
Teak Settee Set (Used)

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Jackwood & Ebony Pettagam
Jackwood & Ebony Pettagam

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Wallnut Antiques Kawichi
Wallnut Antiques Kawichi

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Stainless steel glass table
Stainless steel glass table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - saw case & stand
saw case & stand

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - අල්මාරිය
අල්මාරිය

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Computer Table
Computer Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - TV Table
TV Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Wooden Cabinet
Wooden Cabinet

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Stainless Asteel Glass Table
Stainless Asteel Glass Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - wooden furniture
wooden furniture

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Baby cot
Baby cot

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Chairs
Chairs

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Teak Dining Table
Teak Dining Table

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique chest (පෙට්ටගම)
Antique chest (පෙට්ටගම)

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Antique Almirah
Antique Almirah

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofa set
Sofa set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofa set
Sofa set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Kavichchi
Kavichchi

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගාල්ල - Sofa Set
Sofa Set

ගාල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!