දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ගෘහ භාණ්ඞ

ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Antiques pettagama for sale
Antiques pettagama for sale

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Pilow cover
Pilow cover

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Pettagama Box
Pettagama Box

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - පැරන් අල්මාරියක්
පැරන් අල්මාරියක්

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 550,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Damro sofa
Damro sofa

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 18
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Cabinet Jack Wood
Cabinet Jack Wood

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 22
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Dressing table
Dressing table

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,700

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Adjustable wood chair
Adjustable wood chair

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 27
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Prani karuwala kanppuwa
Prani karuwala kanppuwa

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 34
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Book cupboard
Book cupboard

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,800

දින 35
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - wooden beds
wooden beds

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 37
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Antique table with a chair
Antique table with a chair

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 37
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Old Almirah
Old Almirah

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 50
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Sofa Set
Sofa Set

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 52
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Wooden chairs
Wooden chairs

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 53
ගෘහ භාණ්ඞ-කෑගල්ල - Banquet Chair
Banquet Chair

කෑගල්ල, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,530

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!