දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පොලොන්නරුව හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - DVD Rom
DVD Rom

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - 3G Dongle
3G Dongle

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 4
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - Samsung Kingston
Samsung Kingston

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - USB2.0 Cruzer Blade Pen Drive
USB2.0 Cruzer Blade Pen Drive

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 17
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - Dongle
Dongle

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 22
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - HP Casing
HP Casing

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 25
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - Mini Wireless Bluetooth Touch Pad Keyboard
Mini Wireless Bluetooth Touch Pad Keyboard

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 29
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - ViewSonic 19” VA1901-A HD Widescreen LCD Monitor
ViewSonic 19” VA1901-A HD Widescreen LCD Monitor

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 9,000

දින 30
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - Dell 17'
Dell 17'

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 4,250

දින 31
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - Lep Top Hard Sata 500GB
Lep Top Hard Sata 500GB

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 33
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - DDR 2 1GB Ram
DDR 2 1GB Ram

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 33
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - Hp DVD Rom
Hp DVD Rom

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 33
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - 250GB sata HDD
250GB sata HDD

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 35
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - 450W Power Supply
450W Power Supply

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 40
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - DDR3 4GB RAM
DDR3 4GB RAM

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 43
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - GTX 760 2GB
GTX 760 2GB

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 44
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - Lap Display
Lap Display

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 50
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - HP Pavilion Core i3 Laptop for Parts Only
HP Pavilion Core i3 Laptop for Parts Only

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 54
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - Toshiba 500GB HDD
Toshiba 500GB HDD

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 54
පරිගණක උපාංග-පොලොන්නරුව - Sapphire Nitro R9380 4GB GDDR5 VGA Card
Sapphire Nitro R9380 4GB GDDR5 VGA Card

පොලොන්නරුව, පරිගණක උපාංග

රු 11,500

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!