මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

පරිගණක උපාංග විකිණීමට ගාල්ල

දැන්විම් 421 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි