මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ශ්‍රී ලංකාව හි ජංගම දුරකථන මිල ගණන්

දැන්විම් 71,288 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි