දැන්විම් 139 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-යාපනය - Al in one card reader
Al in one card reader

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 700

පැය 15
පරිගණක උපාංග-යාපනය - 64 GB Pen Drive
64 GB Pen Drive

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 2,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-යාපනය - USB Lamp
USB Lamp

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 250

දින 1
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Hard disk Backup Kit
Hard disk Backup Kit

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-යාපනය - 7 port usb Hub
7 port usb Hub

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 2
පරිගණක උපාංග-යාපනය - 500GB Lap Hard disk
500GB Lap Hard disk

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 3,300

දින 2
පරිගණක උපාංග-යාපනය - DDR2 RAM 1GB
DDR2 RAM 1GB

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-යාපනය - DDR3 RAM 2GB LAPTOP
DDR3 RAM 2GB LAPTOP

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Kingston 8GB 3.1
Kingston 8GB 3.1

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 3
පරිගණක උපාංග-යාපනය - USB HUB 3.0
USB HUB 3.0

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 3
පරිගණක උපාංග-යාපනය - DDR3 2GB RAM
DDR3 2GB RAM

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-යාපනය - DDR 2 RAM 1GB
DDR 2 RAM 1GB

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-යාපනය - 17 Inch Monitor
17 Inch Monitor

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-යාපනය - 15 inch moniter
15 inch moniter

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Dongle
Dongle

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 4
පරිගණක උපාංග-යාපනය - 17" Monitor dell LCD
17" Monitor dell LCD

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-යාපනය - 10 Meter HDMI Cable
10 Meter HDMI Cable

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 5
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Monitor 22 INCH
Monitor 22 INCH

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Pendrive 8GB
Pendrive 8GB

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 5
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Z170-A Motherboard & i5 processor 7Gen
Z170-A Motherboard & i5 processor 7Gen

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 40,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-යාපනය - DVD writer
DVD writer

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-යාපනය - DVD writer
DVD writer

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-යාපනය - WD 500GB HARDDISK
WD 500GB HARDDISK

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Wifi adapter
Wifi adapter

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 850

දින 8
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Wifi Adapter
Wifi Adapter

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!