දැන්විම් 123 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-යාපනය - ASRock Z170 Extreme4
ASRock Z170 Extreme4

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-යාපනය - LG monitor
LG monitor

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-යාපනය - H61 Gaming Motherboards
H61 Gaming Motherboards

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Gigabyte VGA Card 2GB
Gigabyte VGA Card 2GB

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 5,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-යාපනය - DONGLE
DONGLE

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Core i5 3rd gen processer
Core i5 3rd gen processer

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Accounting Software
Accounting Software

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-යාපනය - RAM.....
RAM.....

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 5
පරිගණක උපාංග-යාපනය - SLT 4G WiFi Routers
SLT 4G WiFi Routers

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-යාපනය - கணக்கீட்டு மென்பொருள்
கணக்கீட்டு மென்பொருள்

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Fuji frontier 350/370 Parts
Fuji frontier 350/370 Parts

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Rapoo Wireless Mouse
Rapoo Wireless Mouse

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 6
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Power supply
Power supply

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 8
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Pen drive
Pen drive

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 9
පරිගණක උපාංග-යාපනය - DYMO Label Manager
DYMO Label Manager

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 10
පරිගණක උපාංග-යාපනය - 1200W Powersupply (Cobra power)
1200W Powersupply (Cobra power)

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 22,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Monitor 16 inch
Monitor 16 inch

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-යාපනය - AOC LED monitor
AOC LED monitor

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 10
පරිගණක උපාංග-යාපනය - LANKA BELL 4G
LANKA BELL 4G

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Wireless Optical Mouse
Wireless Optical Mouse

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 11
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Fantech Gaming Headset
Fantech Gaming Headset

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 2,400

දින 11
පරිගණක උපාංග-යාපනය - SSD 128GB
SSD 128GB

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 13
පරිගණක උපාංග-යාපනය - VGA CARD 2GB
VGA CARD 2GB

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 13
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Kaspersky sky 1 user
Kaspersky sky 1 user

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,499

දින 15
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Dell power supply original
Dell power supply original

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!