වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 130 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-යාපනය - H61 Motherboard (i Series)
H61 Motherboard (i Series)

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Samsung 24 Inch LCD/LED Monitors
Samsung 24 Inch LCD/LED Monitors

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-යාපනය - DDR3 RAM
DDR3 RAM

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-යාපනය - SAMSUNG 4 in 1 printer
SAMSUNG 4 in 1 printer

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Gtx 750 TI 2gb
Gtx 750 TI 2gb

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 13,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-යාපනය - H110 Motherboard
H110 Motherboard

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Dell Monitors Lcd
Dell Monitors Lcd

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Harddisk Enclousure
Harddisk Enclousure

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 3
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Laptop Charger
Laptop Charger

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 3
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Computer Speaker
Computer Speaker

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 3
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Computer Keyboard
Computer Keyboard

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 380

දින 4
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Antivirus Software
Antivirus Software

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,750

දින 4
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Mobile Wifi
Mobile Wifi

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Bluetooth Adapter
Bluetooth Adapter

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 4
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Bluetooth Dongle/adapter
Bluetooth Dongle/adapter

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 5
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Any Sim 4G Hotsopt
Any Sim 4G Hotsopt

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Computer cpu
Computer cpu

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 4,850

දින 7
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Computer Cpu
Computer Cpu

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Keyboard Cover Skin
Keyboard Cover Skin

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 350

දින 7
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Envidia GTX 750TI
Envidia GTX 750TI

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-යාපනය - My Passport 1TB
My Passport 1TB

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 11,550

දින 7
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Presenter
Presenter

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-යාපනය - Computer Cleaner
Computer Cleaner

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 300

දින 8
පරිගණක උපාංග-යාපනය - samsung external dvd writer
samsung external dvd writer

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 8
පරිගණක උපාංග-යාපනය - LG external dvd writer
LG external dvd writer

යාපනය, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!