වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Computer Ups
Computer Ups

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Pen drive 32GB
Pen drive 32GB

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,750

දින 2
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Hard Caddy
Hard Caddy

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 2
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - GT 440 1GB Graphics Card
GT 440 1GB Graphics Card

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - GT 630 1GB Graphics Card
GT 630 1GB Graphics Card

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,750

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Vga card
Vga card

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 45,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Gaming Power
Gaming Power

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 850

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Core2duo Gaming Processor
Core2duo Gaming Processor

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 2Tb Hard drive
2Tb Hard drive

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Portable rom & Ram
Portable rom & Ram

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,250

දින 4
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Gigabyte Nvidia GT610 2GB VGA
Gigabyte Nvidia GT610 2GB VGA

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Computer
Computer

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Core 2 Quad Processor + DDR3 G41 motherboard
Core 2 Quad Processor + DDR3 G41 motherboard

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 5,800

දින 7
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Wifi Range Extender
Wifi Range Extender

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - GTX 650
GTX 650

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Samsung 3.0 pen 32 gb
Samsung 3.0 pen 32 gb

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 7
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Gigabyte GTX 750 OC 2GB
Gigabyte GTX 750 OC 2GB

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 1 Gb Nvidia Vga
1 Gb Nvidia Vga

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Mobitel Pocket Router
Mobitel Pocket Router

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Monitor and Cpu
Monitor and Cpu

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Gigabyte P55 Gaming Motherboard
Gigabyte P55 Gaming Motherboard

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,950

දින 8
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Core I7 Gaming Motherboard 1st Generation
Core I7 Gaming Motherboard 1st Generation

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - ASUS P8B75M-LX Gaming Motherboard
ASUS P8B75M-LX Gaming Motherboard

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 5,700

දින 8
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Graphic Cards
Graphic Cards

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 45,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Keyboard
Keyboard

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!