වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 174 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Dialog 4g router
Dialog 4g router

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,390

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Usb dongle
Usb dongle

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Computer
Computer

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - GT-610 2GB Nvidia VGA
GT-610 2GB Nvidia VGA

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Samsung Desktop
Samsung Desktop

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Core 2 Duo Processor
Core 2 Duo Processor

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Network card
Network card

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Mobitel Unlock Dongle
Mobitel Unlock Dongle

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 500GB Portable Hard Disk
500GB Portable Hard Disk

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - DDR3 4GB 3
DDR3 4GB 3

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - SAMSUNG Monitor
SAMSUNG Monitor

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Brand new HP DDR2 RAMS
Brand new HP DDR2 RAMS

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 2GB DDR3 RAM
2GB DDR3 RAM

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 2
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Gaming Motherboard
Gaming Motherboard

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 4G HOMEBROADBAND
4G HOMEBROADBAND

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 4 pin power supply
4 pin power supply

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Motherboard
Motherboard

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 4GB DDR3 RAM -LAPTOP
4GB DDR3 RAM -LAPTOP

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 4GB RAM for AMD
4GB RAM for AMD

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 4
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - INTEL CORE i5 6TH GIGABYTE B150 & COOLER
INTEL CORE i5 6TH GIGABYTE B150 & COOLER

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 29,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - DDR2 1GB Ram
DDR2 1GB Ram

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 4
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - H61 Motherboard
H61 Motherboard

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - AMD HD3850
AMD HD3850

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 5
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - AC750 Wi-Fi Range Extender RE200
AC750 Wi-Fi Range Extender RE200

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - CORE i5-2400 PROCESSOR
CORE i5-2400 PROCESSOR

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!