වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Transcend 4GB DDR3 Laptop Ram
Transcend 4GB DDR3 Laptop Ram

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

පැය 4
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 300W PSU
300W PSU

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 400

දින 2
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - DDR 3 4 gb
DDR 3 4 gb

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - INTEL CORE i5-2400 PROCESSOR
INTEL CORE i5-2400 PROCESSOR

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 9,900

දින 2
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - INTEL CORE i5-3470 PROCESSOR
INTEL CORE i5-3470 PROCESSOR

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Desktop Hard
Desktop Hard

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - CORE 2 DUO processor E8400 3.00Ghz
CORE 2 DUO processor E8400 3.00Ghz

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 500Gb Laptop Hard
500Gb Laptop Hard

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Dvd writer
Dvd writer

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 33,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Laptop ram 4Gb DDR3
Laptop ram 4Gb DDR3

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Seagate ITb Hard Drive
Seagate ITb Hard Drive

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 7,900

දින 4
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Seagate 500gb hard drive
Seagate 500gb hard drive

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Unlock 4G routers
Unlock 4G routers

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Vga card
Vga card

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 1 gb pen drive
1 gb pen drive

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 250

දින 6
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Lenovo g 570 housing
Lenovo g 570 housing

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - සවුන්ඩ් චිප් එකක්
සවුන්ඩ් චිප් එකක්

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 6
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - DONGLE Huawei E173
DONGLE Huawei E173

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 6
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 3g dongle
3g dongle

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 6
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 2GB VGA card
2GB VGA card

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Intel i5 procecer
Intel i5 procecer

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 9,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 16gb pen drive
16gb pen drive

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 7
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 32gb kinston pen drive
32gb kinston pen drive

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - TL-ER5120 | Gigabit Load Balancer
TL-ER5120 | Gigabit Load Balancer

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Processors
Processors

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!