වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 132 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Flash drive
Flash drive

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Toshiba 500GB Laptop HDD
Toshiba 500GB Laptop HDD

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - DDR2 2GB RAM 2
DDR2 2GB RAM 2

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Dual core prosser
Dual core prosser

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - DDR2 1GB×2 Ram
DDR2 1GB×2 Ram

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Transcend 16gb pen drive
Transcend 16gb pen drive

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Brand new HP wide LED HD monitor
Brand new HP wide LED HD monitor

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - TOSHIBA SATELLITE LAPTOP PARTS
TOSHIBA SATELLITE LAPTOP PARTS

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - !# Direct- SLT 4G WiFi Router.!!
!# Direct- SLT 4G WiFi Router.!!

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 4
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Samsung 500GB HDD
Samsung 500GB HDD

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - ECS B85 MOTHERBOARD
ECS B85 MOTHERBOARD

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - ECS B85
ECS B85

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 9,600

දින 5
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 4Gb DDR3 2 RAMS
4Gb DDR3 2 RAMS

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - VGA [gt710]
VGA [gt710]

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Samsung 19" LCD Monitor
Samsung 19" LCD Monitor

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - LG Flatron Monitor
LG Flatron Monitor

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Gigabyte AORUS RX 570 4GB
Gigabyte AORUS RX 570 4GB

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 50,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 320 GB Hard Disk
320 GB Hard Disk

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 9
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Intel Core 2 duo 2.7ghz
Intel Core 2 duo 2.7ghz

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

දින 9
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 1gb DDR 2 Ram
1gb DDR 2 Ram

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 9
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Intel® Xeon® Processor E5450
Intel® Xeon® Processor E5450

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 13
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Lap top display HP 630
Lap top display HP 630

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 13
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Motherbord - processor core(TM) Quad cpu
Motherbord - processor core(TM) Quad cpu

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 13
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Laptop DVD Writer
Laptop DVD Writer

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,700

දින 13
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - CORE i SERIES MOTHERBOARD
CORE i SERIES MOTHERBOARD

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 5,250

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!