වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 160 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - DDR 3 Ram laptops
DDR 3 Ram laptops

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Core 2 duo dextop
Core 2 duo dextop

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 9,600

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Bluetooth Mouse
Bluetooth Mouse

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Bt Mouse
Bt Mouse

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - AOC led monitor
AOC led monitor

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Gt740 1gb Gaming Vga.
Gt740 1gb Gaming Vga.

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Mobily 3g dongle
Mobily 3g dongle

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 3
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Nvidia Ge Force Gt730 4 Gb Ddr5 Vga Card
Nvidia Ge Force Gt730 4 Gb Ddr5 Vga Card

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Samsung Pen Drive
Samsung Pen Drive

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 5
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Topsync 15" monitor
Topsync 15" monitor

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,600

දින 5
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Ddr3 Laptop 4gb Ram
Ddr3 Laptop 4gb Ram

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,200

දින 6
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Vinn Highspeed Dongle
Vinn Highspeed Dongle

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 32gb pen drive
32gb pen drive

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,990

දින 6
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Dell I5 Laptop All Parts
Dell I5 Laptop All Parts

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Kingston 16gb pendrive
Kingston 16gb pendrive

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 6
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Wi-fi adapter
Wi-fi adapter

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 890

දින 6
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 4G Dongle
4G Dongle

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 8
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - ZTE pocket Router
ZTE pocket Router

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - 4g Router
4g Router

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Dell Wide 19 Moniter
Dell Wide 19 Moniter

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - HP original Laptop Battery
HP original Laptop Battery

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - LED 15"6 Laptop Display
LED 15"6 Laptop Display

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Asus gtx 760 2GB
Asus gtx 760 2GB

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Dongal
Dongal

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 10
පරිගණක උපාංග-රත්නපුර - Printer HP Deskjet 1000
Printer HP Deskjet 1000

රත්නපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!