වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 96 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - POS Software windows & Cloud Base
POS Software windows & Cloud Base

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 65,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Pen drive 16 GB 3.0
Pen drive 16 GB 3.0

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Computer Mother board
Computer Mother board

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Power supply 450W
Power supply 450W

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,450

දින 1
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Software Development
Software Development

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 75,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Nvidia Gforce Gt9800
Nvidia Gforce Gt9800

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Pen drive
Pen drive

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 2
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Gaming Power Supply 450W
Gaming Power Supply 450W

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Laptop Dvd Writer
Laptop Dvd Writer

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Laptop Dvd Writer
Laptop Dvd Writer

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 2
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Laptop key board
Laptop key board

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - DDR2 1GB RAM
DDR2 1GB RAM

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 499

දින 3
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - 1TB 7200rpm HDD
1TB 7200rpm HDD

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Transcend External Hard Disk
Transcend External Hard Disk

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Micro Finance System Cloud Base
Micro Finance System Cloud Base

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 200,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Community water project
Community water project

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 200,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Day Loan System Cloud base
Day Loan System Cloud base

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 200,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Mobile Invoice Apps
Mobile Invoice Apps

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Restaurant Management Software
Restaurant Management Software

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 65,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Es Accounting Package
Es Accounting Package

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Inventory Control Systems Cloud Base
Inventory Control Systems Cloud Base

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Hotel management System cloud base
Hotel management System cloud base

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 200,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Pawning management Software
Pawning management Software

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 75,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - POS Software windows & Cloud Base
POS Software windows & Cloud Base

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 65,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - ES Filling Station
ES Filling Station

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 75,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Es Money Exchange System
Es Money Exchange System

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 75,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!