දැන්විම් 58 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Kingston MicroSD Memory Cards 16GB
Kingston MicroSD Memory Cards 16GB

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Kingstone DDR3 4GB Laptop RAM
Kingstone DDR3 4GB Laptop RAM

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - DDR 2
DDR 2

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Laptop Motherboard for Toshiba C 50
Laptop Motherboard for Toshiba C 50

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - EPSON LQ310
EPSON LQ310

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 33,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Laptop ram
Laptop ram

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 2,400

දින 3
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Laptop cooling pad fan
Laptop cooling pad fan

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - WiFi Antenna
WiFi Antenna

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 3
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - External HDD
External HDD

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 10,300

දින 4
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - MSI 2GB GTX 660 Nvidia VGA
MSI 2GB GTX 660 Nvidia VGA

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Samsung Original 320GB HDD SATA
Samsung Original 320GB HDD SATA

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - NEC MONITORS USED 19 INCH
NEC MONITORS USED 19 INCH

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 4,800

දින 9
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Compatible Ink bottles
Compatible Ink bottles

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 12
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - HP 18 inch LCD Monitor
HP 18 inch LCD Monitor

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 12
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Dell LCD 18 inch Monitor
Dell LCD 18 inch Monitor

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 12
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - L800 Printer
L800 Printer

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 19,500

දින 14
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - NEC 19" LCD MONITOR
NEC 19" LCD MONITOR

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 3,600

දින 14
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - MSI GTX 980TI Lightning
MSI GTX 980TI Lightning

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 58,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Laser Toners (Compatible)
Laser Toners (Compatible)

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 2,890

දින 14
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Laser Toners
Laser Toners

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 2,890

දින 14
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Kingston Class10 Memory Cards 16GB
Kingston Class10 Memory Cards 16GB

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

දින 14
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Kingston MicroSD Memory Cards 16GB
Kingston MicroSD Memory Cards 16GB

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

දින 14
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - World's No 1 Laser Toners
World's No 1 Laser Toners

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 2,900

දින 15
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - HDMI Original Cable
HDMI Original Cable

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 18
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Emsisoft Virus Grade
Emsisoft Virus Grade

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

දින 18
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - VIRUS GUARD
VIRUS GUARD

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!