වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Billing System POS
Billing System POS

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 65,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Hotel management System cloud base
Hotel management System cloud base

සාමාජිකයාපුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - WiFi adapter
WiFi adapter

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Wireless Keyboard Mouse
Wireless Keyboard Mouse

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Transcend 1 Tb External Hard Disk (usb 3.0)
Transcend 1 Tb External Hard Disk (usb 3.0)

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - H67 Motherboard
H67 Motherboard

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 3,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - dual core
dual core

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Intel Pentium r costa rica 3.40GHZ
Intel Pentium r costa rica 3.40GHZ

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 2
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Jetboss Hp Canon Epson Ink
Jetboss Hp Canon Epson Ink

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 490

දින 3
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Samsung 111S 101S Comp Toners
Samsung 111S 101S Comp Toners

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 3
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - 83A HP Compatible Toners
83A HP Compatible Toners

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 2,850

දින 3
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - HP CANON 85A 12A Compatible toners
HP CANON 85A 12A Compatible toners

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 2,490

දින 3
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - 120GB | 240GB SSD Drive
120GB | 240GB SSD Drive

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - LENOVO LCD 19'
LENOVO LCD 19'

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - DELL 20” LED Monitor
DELL 20” LED Monitor

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 5,900

දින 4
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - LENOVO 20” LED HDMI
LENOVO 20” LED HDMI

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 7,800

දින 4
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - 17” LCD black | silver
17” LCD black | silver

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 4,250

දින 4
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - H67 3rd Gen Gaming MBO
H67 3rd Gen Gaming MBO

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 5,900

දින 4
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Usb pen Drive
Usb pen Drive

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,650

දින 4
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - 80 GB Sata Hard Drive
80 GB Sata Hard Drive

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 5
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Pc Ram Card
Pc Ram Card

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 5
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Wifi Antenna
Wifi Antenna

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

දින 7
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - ATI Radeon 512MB VGA
ATI Radeon 512MB VGA

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Samsung 19' B/N Monitor.
Samsung 19' B/N Monitor.

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - LG LED Monitor
LG LED Monitor

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Mac Book Air Power Adapter
Mac Book Air Power Adapter

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-පුත්තලම - Intel Core I3 2nd Gen 3.3 Ghz
Intel Core I3 2nd Gen 3.3 Ghz

පුත්තලම, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!