වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 333 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-නුවර - Mother board
Mother board

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-නුවර - Pentium 4 mother board
Pentium 4 mother board

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-නුවර - Intel pentum 4 proceser
Intel pentum 4 proceser

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-නුවර - Samsung 4GB ddr3 Laptop RAM
Samsung 4GB ddr3 Laptop RAM

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

පැය 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Dell monitor
Dell monitor

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

පැය 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - Portable Wifi Router /Hotspot 150mbps..
Portable Wifi Router /Hotspot 150mbps..

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

පැය 8
පරිගණක උපාංග-නුවර - Mini Original Wifi Router/Hotspot 150mbp
Mini Original Wifi Router/Hotspot 150mbp

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 2,599

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Fast Wifi Hotspot/Router 28mbps(4 Rj45)
Fast Wifi Hotspot/Router 28mbps(4 Rj45)

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 7,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - AGP VGA Card
AGP VGA Card

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - !* April Sales-SLT 4G WiFi Router.!!
!* April Sales-SLT 4G WiFi Router.!!

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Nvidia GeForce 9800gt
Nvidia GeForce 9800gt

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Core 2 duo
Core 2 duo

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - DDR 3 4GB RAM
DDR 3 4GB RAM

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - 2GB VGA
2GB VGA

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - CORE i3 PROCESSORS
CORE i3 PROCESSORS

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - POS systems
POS systems

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - HDMI Cable
HDMI Cable

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - Gigabyte geforce gtx 1050 video card
Gigabyte geforce gtx 1050 video card

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 25,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - Asus Gtx 1050
Asus Gtx 1050

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - Corsair Gaming Psu
Corsair Gaming Psu

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - N vidia gt 9600 512 VGA
N vidia gt 9600 512 VGA

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-නුවර - DDR 2 Ram
DDR 2 Ram

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 3
පරිගණක උපාංග-නුවර - Dialog 4G
Dialog 4G

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 3
පරිගණක උපාංග-නුවර - Huawei 4G Wifi Router/Hotspot 150Mbps
Huawei 4G Wifi Router/Hotspot 150Mbps

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 6,999

දින 3
පරිගණක උපාංග-නුවර - Samsung ddr2 1GB ram
Samsung ddr2 1GB ram

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!