වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 468 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-නුවර - USA Branded - 19" LCD | Kandy
USA Branded - 19" LCD | Kandy

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-නුවර - Direct imported -22" wide LCD Monitors
Direct imported -22" wide LCD Monitors

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 7,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-නුවර - Ddr 2 Ram
Ddr 2 Ram

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - GAMING Power Supply
GAMING Power Supply

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - GeForce GT 730 Graphics Card
GeForce GT 730 Graphics Card

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - DDR2 RAM
DDR2 RAM

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Power Supply
Power Supply

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Vga Card
Vga Card

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Sandisk Pen Drive
Sandisk Pen Drive

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Cash Register Billing Machines POS
Cash Register Billing Machines POS

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 113,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Computer Cooling Stand
Computer Cooling Stand

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - 1GB DDR1 266MHz RAM
1GB DDR1 266MHz RAM

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - 128MB AGP VGA NVIDIA Ge-Force 6600
128MB AGP VGA NVIDIA Ge-Force 6600

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - G Skill Rip Jaws X DDR3 Ram
G Skill Rip Jaws X DDR3 Ram

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - CORSAIR Gaming Casing
CORSAIR Gaming Casing

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 17,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - LED MONITER
LED MONITER

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 8,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Symbol Omni Directional Barcode Scanner
Symbol Omni Directional Barcode Scanner

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - I5 3rd Gen Prossesor
I5 3rd Gen Prossesor

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Virus Guard
Virus Guard

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Pentiume 4 Processor
Pentiume 4 Processor

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Best Grade A-USA Branded - 19" LCD
Best Grade A-USA Branded - 19" LCD

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 4,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Samsung monitor
Samsung monitor

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 3,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Gt 220 1GB VGA
Gt 220 1GB VGA

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Nvidia Gtx 560
Nvidia Gtx 560

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - 20”LED HD MONITER
20”LED HD MONITER

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - 2Gb Ddr3
2Gb Ddr3

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - Dongle
Dongle

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!