වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 500 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-නුවර - USA import 19" LCD | අඩුම මිලට - Kandy
USA import 19" LCD | අඩුම මිලට - Kandy

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 4,300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-නුවර - Lcd display 15.4
Lcd display 15.4

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-නුවර - 24'' HDMI MONITOR
24'' HDMI MONITOR

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 9,900

පැය 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - RAM ,DDR2
RAM ,DDR2

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

පැය 3
පරිගණක උපාංග-නුවර - Cannon G 1000
Cannon G 1000

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

පැය 3
පරිගණක උපාංග-නුවර - Samsung Magic
Samsung Magic

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

පැය 4
පරිගණක උපාංග-නුවර - Western Digital 250 GB
Western Digital 250 GB

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-නුවර - LAN cable
LAN cable

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Mini Expandable Mouse
Mini Expandable Mouse

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - ASUS GTX 760 GAMING VGA CARDS
ASUS GTX 760 GAMING VGA CARDS

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 11,950

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - POS software for Mobile shops
POS software for Mobile shops

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - HP LCD Color Display
HP LCD Color Display

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 4,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Airtel Sandisk 8 GB / 16 Pen drive
Airtel Sandisk 8 GB / 16 Pen drive

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - used ram,vga,hard drive
used ram,vga,hard drive

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Wi-Fi antena
Wi-Fi antena

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - singer mini Key board
singer mini Key board

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - 1go ram,4gb
1go ram,4gb

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - COMFAST- Wifi Repeater/booster 150Mbps
COMFAST- Wifi Repeater/booster 150Mbps

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 2,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - GTS 450
GTS 450

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 3,600

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - GTX 560. TI
GTX 560. TI

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Bar Code Scanner
Bar Code Scanner

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - DVD Duplicator
DVD Duplicator

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - PCI Express 16x High Speed VGA Cable
PCI Express 16x High Speed VGA Cable

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - 3G 4G Dongle Router Antenna Aerial Arial
3G 4G Dongle Router Antenna Aerial Arial

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,490

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - SATA to USB converter
SATA to USB converter

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - PORTABLE 3G WIFI HOTSPOT /ROUTER UNLOCK
PORTABLE 3G WIFI HOTSPOT /ROUTER UNLOCK

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 3,999

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!