වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 368 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-නුවර - Toshiba hdd 500GB
Toshiba hdd 500GB

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 4,200

පැය 4
පරිගණක උපාංග-නුවර - Hard drive
Hard drive

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

පැය 5
පරිගණක උපාංග-නුවර - VGA Card
VGA Card

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

පැය 11
පරිගණක උපාංග-නුවර - Point of sales software
Point of sales software

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 30,000

පැය 15
පරිගණක උපාංග-නුවර - 1 tb laptop hard drive
1 tb laptop hard drive

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - Wireless Receipt Thermal Machine
Wireless Receipt Thermal Machine

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 10,459

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - DDR1 Ram and processor
DDR1 Ram and processor

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - 15.6” LCD Display
15.6” LCD Display

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - GSKILL GAMING RAM 2GB
GSKILL GAMING RAM 2GB

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - 58mm pos printer
58mm pos printer

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 9,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - DDR3/ DDR2 2GB RAMS
DDR3/ DDR2 2GB RAMS

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 1
පරිගණක උපාංග-නුවර - 1GB GAMING VGA CARD
1GB GAMING VGA CARD

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - NIVIDIA GT210 513MB GAMING VGA
NIVIDIA GT210 513MB GAMING VGA

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - Intel Pentium 4 3.0Hz processor
Intel Pentium 4 3.0Hz processor

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - GIGABYTE GTX650 OC 2GB
GIGABYTE GTX650 OC 2GB

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - 2GB DDR3 Ram
2GB DDR3 Ram

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 2,300

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - 2gB ddr2 ram card
2gB ddr2 ram card

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - HUAWEI 4G WIFI HOTSPOT/ROUTER Unlocked
HUAWEI 4G WIFI HOTSPOT/ROUTER Unlocked

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - 3D Web Cam
3D Web Cam

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - Portable 5in1 Wifi Router /Hotspot 150mb
Portable 5in1 Wifi Router /Hotspot 150mb

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - i5 Gaming RIG
i5 Gaming RIG

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 45,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - 2GB 4GB DDR3 1600MHZ GAMING RAM
2GB 4GB DDR3 1600MHZ GAMING RAM

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - Corsair Spec Alpha Casing
Corsair Spec Alpha Casing

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-නුවර - Core i3 Processors
Core i3 Processors

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 3
පරිගණක උපාංග-නුවර - 1GB RAM DDR1
1GB RAM DDR1

නුවර, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!