වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 227 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කළුතර - Wireless Bluetooth to 3.5mm AUX
Wireless Bluetooth to 3.5mm AUX

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 550

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කළුතර - GT 610 2GB VGA Card
GT 610 2GB VGA Card

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - HP Deskjet 2132
HP Deskjet 2132

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - MEMORY ADAPTERS 16GB
MEMORY ADAPTERS 16GB

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - GT 9800 512 Gaming VGA
GT 9800 512 Gaming VGA

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 17 LCD Monitor
17 LCD Monitor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Cpu for sale
Cpu for sale

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 10,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Micromax usb dongle
Micromax usb dongle

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Cpu..
Cpu..

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 👍.. ¥ DIALOG 4G WIFI Portable.!!
👍.. ¥ DIALOG 4G WIFI Portable.!!

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Kespersky Internet Security 2017
Kespersky Internet Security 2017

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - INCOM 4G lte Wifi dongle
INCOM 4G lte Wifi dongle

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Network card
Network card

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - BELL 4G ROUTERS
BELL 4G ROUTERS

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 4 GB DDR3 1600Mhz Ram
4 GB DDR3 1600Mhz Ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Laptop WiFi network card
Laptop WiFi network card

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Hard disc 500GB - 320GB
Hard disc 500GB - 320GB

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - LED USB PORTABLE LIGHT
LED USB PORTABLE LIGHT

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 65

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Laptop ram
Laptop ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Nvidia Vga Card
Nvidia Vga Card

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Vga card
Vga card

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Vga Card
Vga Card

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 18,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Epson L805
Epson L805

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 40,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - USB Wi-Fi Adapter
USB Wi-Fi Adapter

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Radeon vga
Radeon vga

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DELL ultra shrape
DELL ultra shrape

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!