වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 296 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කළුතර - Dell keyboard
Dell keyboard

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - L100 Dell Keyboard
L100 Dell Keyboard

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Asus DDR2 Motherbord
Asus DDR2 Motherbord

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Laptop hard with ram
Laptop hard with ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Bluetooth Mouse
Bluetooth Mouse

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Dialog Home Broadband
Dialog Home Broadband

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - GT9800 vga
GT9800 vga

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Leap motion sensor
Leap motion sensor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Portable Hard
Portable Hard

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Xerox 3117 cartridge
Xerox 3117 cartridge

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Lex mark ink cartridges
Lex mark ink cartridges

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Canon 308 toner cartridge
Canon 308 toner cartridge

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Canon BX-3 ink cartridge
Canon BX-3 ink cartridge

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Gigabyte GTX 1050Ti 4GB VGA
Gigabyte GTX 1050Ti 4GB VGA

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 26,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Asus P8H67 3rd Gen Gaming Motherboard
Asus P8H67 3rd Gen Gaming Motherboard

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Branded DVD writers
Branded DVD writers

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - laptop parts
laptop parts

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - LED monitor
LED monitor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 850

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Kingston DDR 3 4GB RAM
Kingston DDR 3 4GB RAM

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,300

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - E5172 4g/ 3g unlocked router
E5172 4g/ 3g unlocked router

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 6,790

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - HP Officejet 4500 4 in 1 Color Printer
HP Officejet 4500 4 in 1 Color Printer

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Dongle
Dongle

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - USB Wi-Fi Adapter
USB Wi-Fi Adapter

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 3
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 2.0TB HDD
2.0TB HDD

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කළුතර - H61 mother bord
H61 mother bord

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!