වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 282 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කළුතර - ASUS Radeon RX 570 4GB
ASUS Radeon RX 570 4GB

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 45,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කළුතර - PC3, 12800, 4GB
PC3, 12800, 4GB

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

විනාඩි 5
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DVD Writter
DVD Writter

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

පැය 6
පරිගණක උපාංග-කළුතර - USB Wi-Fi Adapter
USB Wi-Fi Adapter

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 550

පැය 8
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DDR 2 2GB Ram
DDR 2 2GB Ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Intel Dule Core Processor
Intel Dule Core Processor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Computer monitors
Computer monitors

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Canon Pixma 2870s
Canon Pixma 2870s

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Lg 19 Inches Lcd Monitor
Lg 19 Inches Lcd Monitor

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Gaming power supply
Gaming power supply

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,850

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - 512 vga
512 vga

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Original Alcatel 3G HSPA Dongle
Original Alcatel 3G HSPA Dongle

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Original Intel Core i3 (3.2GHz)
Original Intel Core i3 (3.2GHz)

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - IMATION Keyboard
IMATION Keyboard

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DCP Linl 4 port USB router
DCP Linl 4 port USB router

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කළුතර - New laptop 500 GB Hard Drive
New laptop 500 GB Hard Drive

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Extrenal Router 4G antena
Extrenal Router 4G antena

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Data Recovery
Data Recovery

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කළුතර - TP-LINK Routers
TP-LINK Routers

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 3
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Motherboard , Processor & Ram
Motherboard , Processor & Ram

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 23,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Processor Core 2 Duo
Processor Core 2 Duo

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 3
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Wireless Mouse 2.4GHz
Wireless Mouse 2.4GHz

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 3
පරිගණක උපාංග-කළුතර - COMPUTER PARTS
COMPUTER PARTS

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 14,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Desktop & Laptop Hard Drive
Desktop & Laptop Hard Drive

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 3
පරිගණක උපාංග-කළුතර - Desktop & Laptop RAM
Desktop & Laptop RAM

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කළුතර - DVD-ROM DRIVE SM-D163C SATA
DVD-ROM DRIVE SM-D163C SATA

කළුතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!