වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 3,177 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - JOYROOM Wireless 10000mAh Power Bank 10%
JOYROOM Wireless 10000mAh Power Bank 10%

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන උපාංග-කළුතර - 32GB Micro SD Card TF Flash Free Adapter
32GB Micro SD Card TF Flash Free Adapter

කළුතර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 999

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Powerbank
Powerbank

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,500

විනාඩි 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගාල්ල - Samsung original power bank
Samsung original power bank

ගාල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,850

පැය 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - Walta Bluetooth Headphone
Walta Bluetooth Headphone

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple Airpod
Apple Airpod

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 20,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - New Unlock Turbo Sim
New Unlock Turbo Sim

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,900

පැය 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Charging Cable Flat Pin
Charging Cable Flat Pin

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,950

පැය 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-රත්නපුර - Phone Chargers
Phone Chargers

රත්නපුර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 690

පැය 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-නුවර - 64GB Micro SD Chip
64GB Micro SD Chip

නුවර, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,600

පැය 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-කෑගල්ල - Selfie stick
Selfie stick

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,560

පැය 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung Original Charger
Samsung Original Charger

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,490

පැය 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Nokia 5c Battery
Nokia 5c Battery

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 450

පැය 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - Iphone 6 plus Display
Iphone 6 plus Display

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 19,500

පැය 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - IPHONE 5 5S SE FLIP COVER CASE
IPHONE 5 5S SE FLIP COVER CASE

කොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 750

පැය 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Iphone charger dock original
Iphone charger dock original

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,499

පැය 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-යාපනය - ZENFONE for parts
ZENFONE for parts

යාපනය, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,500

පැය 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Iphone unlock SIM
Iphone unlock SIM

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,900

පැය 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - YISON E2 Wireless EarPhone - 16% OFF
YISON E2 Wireless EarPhone - 16% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,650

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - CELEBRAT D1 EarPhone - 15% OFF
CELEBRAT D1 EarPhone - 15% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 550

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - CELEBRAT C8 EarPhone - 24% OFF
CELEBRAT C8 EarPhone - 24% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,250

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - JOYROOM Bluetooth Headset JR-D3 15%
JOYROOM Bluetooth Headset JR-D3 15%

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,350

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - YK K4 In-ear Wireless Bluetooth Stereo
YK K4 In-ear Wireless Bluetooth Stereo

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,850

පැය 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Apple Watch Series 3 (iwatch)
Apple Watch Series 3 (iwatch)

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 62,000

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - SAMSUNG S8 Headset – 24% OFF
SAMSUNG S8 Headset – 24% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,899

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - VR Box - 70% OFF
VR Box - 70% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 600

ජංගම දුරකථන උපාංග-කොළඹ - Two-in-one Portable Cable – 23% OFF
Two-in-one Portable Cable – 23% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 925

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!