වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - crative sound blaster
crative sound blaster

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

විනාඩි 4
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - prossesor
prossesor

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - prosser
prosser

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 32gb pen drives
32gb pen drives

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Hard drive
Hard drive

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - POS Software for Shops
POS Software for Shops

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Hard disc
Hard disc

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 4 GB leptop ram
4 GB leptop ram

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Gt 9800 (Must read.)
Gt 9800 (Must read.)

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,300

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Samsung i3 3rd gen laptop for parts
Samsung i3 3rd gen laptop for parts

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 4gb DDR 3 Ram
4gb DDR 3 Ram

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Huawei modem (dongle)
Huawei modem (dongle)

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Tg monitor
Tg monitor

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Huawei Zain Broadband
Huawei Zain Broadband

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - POS Printer
POS Printer

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 13,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Original
Original

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - GIGABYTE GT710 2024MB DDR3 VGA CARD
GIGABYTE GT710 2024MB DDR3 VGA CARD

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Intel (R) Cpu. 2.33 GHz
Intel (R) Cpu. 2.33 GHz

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Dongle
Dongle

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 7
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - WD Blue M.2 250GB SSD HDD
WD Blue M.2 250GB SSD HDD

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 160,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 128GB Pendrive
128GB Pendrive

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 17" A+ monitor
17" A+ monitor

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 8600GT VGA CARD
8600GT VGA CARD

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Processor
Processor

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 16,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - ddr2 4gb ram
ddr2 4gb ram

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,450

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!