වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Epson Original Genuine Ink Bottles
Epson Original Genuine Ink Bottles

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

පැය 12
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Billing software for Pharmacy
Billing software for Pharmacy

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - ERPnext software for Distribution
ERPnext software for Distribution

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 50,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Gaming VGA
Gaming VGA

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - DVD writer
DVD writer

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Dvd Writer
Dvd Writer

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - GAMING VGA HD 5770 1GB
GAMING VGA HD 5770 1GB

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Gaming Mouse
Gaming Mouse

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Dell Monitor
Dell Monitor

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Ddr 2 1gb original ram
Ddr 2 1gb original ram

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 850

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Samsung DVD RW
Samsung DVD RW

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 850

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Graphic card vga
Graphic card vga

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Business software
Business software

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - G41 DDR 3 mother board
G41 DDR 3 mother board

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,999

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Ram Card ddr3 2gb
Ram Card ddr3 2gb

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 3
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 17 lcd moniters
17 lcd moniters

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 3
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Epson pm 245 printer
Epson pm 245 printer

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 30,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Ram card kingston(ddr 3) 2gb
Ram card kingston(ddr 3) 2gb

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 4
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 32gb pen
32gb pen

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Gtx 560 Ti/ Other
Gtx 560 Ti/ Other

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Computer
Computer

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 9,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 1GB DDR2 lap ram 2k
1GB DDR2 lap ram 2k

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 6
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - TOSHIBA 500GB SATA (Desktop) HDD
TOSHIBA 500GB SATA (Desktop) HDD

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 4,800

දින 6
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Kingston 64GB USB 3.0 Pendrive
Kingston 64GB USB 3.0 Pendrive

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Crt monitor 17"
Crt monitor 17"

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!