වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 89 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Gaming Vga Card
Gaming Vga Card

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 16,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Aemmica 19inch Led Monitor
Aemmica 19inch Led Monitor

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Ddr 2 2gb
Ddr 2 2gb

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Gtx 650 1Gb Ddr5 Vga
Gtx 650 1Gb Ddr5 Vga

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Seagate and Hitachi Hard Disk
Seagate and Hitachi Hard Disk

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Kingston 32GB USB3.0 Pendrive
Kingston 32GB USB3.0 Pendrive

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - CANON PIXMA 751 BK CARTRIDGE
CANON PIXMA 751 BK CARTRIDGE

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Msi 960 Gtx 2gb
Msi 960 Gtx 2gb

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 14,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Core 2 Duo Pros
Core 2 Duo Pros

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 13
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Computer Parts
Computer Parts

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 19 LCD dell monitor
19 LCD dell monitor

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Lenovo Laptop Charger
Lenovo Laptop Charger

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 2 GB DDR3 1333 RAM
2 GB DDR3 1333 RAM

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 15
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Hard drive HDD 160GB
Hard drive HDD 160GB

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 15
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 450 W Gaming Psu
450 W Gaming Psu

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 15
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - "4G wifi Routers"
"4G wifi Routers"

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 15
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Mobily Dongle All Sim
Mobily Dongle All Sim

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 16
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Lap hard disk 500gb
Lap hard disk 500gb

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 17
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Wireless SLT 4G LTE
Wireless SLT 4G LTE

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 17
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - DDR3 2GB
DDR3 2GB

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 19
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Gaming Monitor Tv
Gaming Monitor Tv

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 19
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - DDR3 4GB RAM CARD
DDR3 4GB RAM CARD

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,600

දින 19
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - USB Rom Driver
USB Rom Driver

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 20
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - DCP UPS
DCP UPS

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 20
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Machine in Parts
Machine in Parts

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!