වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - DDR3 4GB ram
DDR3 4GB ram

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Lenovo lcd monitor
Lenovo lcd monitor

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Bluetooth mouse
Bluetooth mouse

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - NVidia GeForce 6200 AGP
NVidia GeForce 6200 AGP

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 350

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - GeForce GT 240 VGA Card
GeForce GT 240 VGA Card

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Nvidia GeForce GT 9500
Nvidia GeForce GT 9500

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Toshiba Portable Hard Disk 100GB
Toshiba Portable Hard Disk 100GB

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - HP monitor
HP monitor

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Develop POS Software
Develop POS Software

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Hitachi laptop hard drive
Hitachi laptop hard drive

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - R7 360 nitro 2gb
R7 360 nitro 2gb

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - R7 360 nitro
R7 360 nitro

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - DDR2 2GB RAM
DDR2 2GB RAM

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 8
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - DDR2 Memory
DDR2 Memory

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 9
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - MacBook air 13" battery
MacBook air 13" battery

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 9
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Intel E8400 Processor 3.00ghz/6m/gaming
Intel E8400 Processor 3.00ghz/6m/gaming

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - DDR3 2Gb Desktop ram
DDR3 2Gb Desktop ram

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 💍 SLT 4G WiFi Router -නිව්.!!
💍 SLT 4G WiFi Router -නිව්.!!

සාමාජිකයාකෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 12
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Monitor
Monitor

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 13
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 19'' Samsung Monitor
19'' Samsung Monitor

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 13
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - imac DVD RW Case
imac DVD RW Case

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 15
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Toshiba 1TB
Toshiba 1TB

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 15
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Key board
Key board

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 15
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 400w Power Supply
400w Power Supply

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 16
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - sound card
sound card

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!