දැන්විම් 78 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - GeForce GTX 660 DirectCU II OC Edition
GeForce GTX 660 DirectCU II OC Edition

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

විනාඩි 8
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - ddr 2 ram 1gb×2 2gb×1(samsung &kingston)
ddr 2 ram 1gb×2 2gb×1(samsung &kingston)

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

පැය 10
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Computer cd rom
Computer cd rom

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 500

පැය 13
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Samsung evo 850
Samsung evo 850

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 21,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Pen drive
Pen drive

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - GT 730 4gb VGA
GT 730 4gb VGA

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - GTX650ti
GTX650ti

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 320GB Hard disk
320GB Hard disk

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Wireless Presenter PROLiNK PWP102G
Wireless Presenter PROLiNK PWP102G

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Samsung laptop DDR3 4gb
Samsung laptop DDR3 4gb

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - GTX 560 SE 1GB Vga Card
GTX 560 SE 1GB Vga Card

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Dongle
Dongle

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - DDR3 .VGA. 1GB
DDR3 .VGA. 1GB

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - HITACHI 500GB Laptop Hard drive
HITACHI 500GB Laptop Hard drive

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - I3 Gaming PC
I3 Gaming PC

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Gtx 1050 vga
Gtx 1050 vga

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - DELL IPS LED MONITOR
DELL IPS LED MONITOR

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 13,500

දින 11
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - I3 pc
I3 pc

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 18,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - NVIDIA Geforce GT 730 2GB
NVIDIA Geforce GT 730 2GB

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 12
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - i7 gaming board with i3 processor
i7 gaming board with i3 processor

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 9,950

දින 13
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - 2gb kingston ram and 320 hard
2gb kingston ram and 320 hard

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 16
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Laptop Housing
Laptop Housing

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 17
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Hp pavilion display
Hp pavilion display

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 18
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Hp lap mother board
Hp lap mother board

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 18
පරිගණක උපාංග-කෑගල්ල - Sound card 7.1
Sound card 7.1

කෑගල්ල, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!