වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,339 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Desktop Hard Drives 250GB - 2TB Hdd
Desktop Hard Drives 250GB - 2TB Hdd

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,450

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - INK BOTTLE for INKJET PRINTER
INK BOTTLE for INKJET PRINTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 325

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 2135 INK ADVANTAGE 3 IN 1 PRINTER
HP 2135 INK ADVANTAGE 3 IN 1 PRINTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,950

විනාඩි 21
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Haing Stand Cooling Fan Pad
Haing Stand Cooling Fan Pad

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

විනාඩි 46
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DELL SK-8135 MULTIMEDIA KEYBORD + USB
DELL SK-8135 MULTIMEDIA KEYBORD + USB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 799

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LED / LCD
LED / LCD

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

පැය 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Wireless Headset
Wireless Headset

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,750

පැය 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GTX660 OC 2GB DDR5 Gaming VGA Card
GTX660 OC 2GB DDR5 Gaming VGA Card

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 8,200

පැය 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Laptop Original Charger
Laptop Original Charger

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

පැය 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 17" COMPUTER LCD MONITOR
17" COMPUTER LCD MONITOR

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,300

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ASUS ZOTAC GIGABYTE GTX 760 GAMING VGA
ASUS ZOTAC GIGABYTE GTX 760 GAMING VGA

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 12,750

පැය 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Single Antenna - Prolink
Single Antenna - Prolink

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

පැය 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DESKTOP DDR III 12800U 4GB RAM
DESKTOP DDR III 12800U 4GB RAM

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,950

පැය 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LG® DVD© Rewriter ROM sata
LG® DVD© Rewriter ROM sata

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 750

පැය 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - NVIDIA GEFORCE GT 610 2GB VGA
NVIDIA GEFORCE GT 610 2GB VGA

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

පැය 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP Laser Jet Printer
HP Laser Jet Printer

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 31,000

පැය 3
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Handboss Screen Cleaning Kit
Handboss Screen Cleaning Kit

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 200

පැය 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Havit 70W Universal Charger
Havit 70W Universal Charger

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,890

පැය 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - SEVENTEEN INCH MONITOR USED BLACK
SEVENTEEN INCH MONITOR USED BLACK

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 250gb hard disk
250gb hard disk

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

පැය 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 26A Original Toner
HP 26A Original Toner

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

පැය 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP 78A Original Toner
HP 78A Original Toner

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

පැය 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Sinhala & English POS Billing System
Sinhala & English POS Billing System

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

පැය 5
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G - Wi Fi Router ....
Bell 4G - Wi Fi Router ....

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

පැය 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ASUS ZOTAC GIGABYTE GTX 760 GAMING VGA
ASUS ZOTAC GIGABYTE GTX 760 GAMING VGA

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 12,750

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - DDR2 kingston 1GB Ram
DDR2 kingston 1GB Ram

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

පැය 7
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - MSI G41m-p28 Motherboard
MSI G41m-p28 Motherboard

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

පැය 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!