වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,475 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LED LCD Monitor Wide 17 19 22 With HDMI
LED LCD Monitor Wide 17 19 22 With HDMI

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,850

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HP LASER JET 2055dn PRINTER
HP LASER JET 2055dn PRINTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 13,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Business Management System (POS/Billing)
Business Management System (POS/Billing)

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

විනාඩි 17
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Epson LQ 310 Ribbon
Epson LQ 310 Ribbon

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 800

විනාඩි 21
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - BRAND NEW HP K-1500 BKEYBOARD
BRAND NEW HP K-1500 BKEYBOARD

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,350

විනාඩි 22
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LAPTOP/NOTEBOOK COOLING PAD
LAPTOP/NOTEBOOK COOLING PAD

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,250

විනාඩි 23
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - REAL 600W Desktop power supply
REAL 600W Desktop power supply

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,850

විනාඩි 28
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - GTX 1050 2GB VGA CARDS
GTX 1050 2GB VGA CARDS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 18,500

විනාඩි 31
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 17'' SQUARE MONITORS
17'' SQUARE MONITORS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

විනාඩි 36
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Full Hd Samsung 22” Inch Led Monitor
Full Hd Samsung 22” Inch Led Monitor

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 11,500

විනාඩි 36
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - LED LCD 19 - 22 Full HD With HDMI Monitor
LED LCD 19 - 22 Full HD With HDMI Monitor

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,850

විනාඩි 37
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G- Wi Fi Router Connection
Bell 4G- Wi Fi Router Connection

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Wireless N Access point (TL-WA901ND)
Wireless N Access point (TL-WA901ND)

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - EPSON LQ 300+ & LX PRINTERS GOING CHEAP
EPSON LQ 300+ & LX PRINTERS GOING CHEAP

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - USB 650VA
USB 650VA

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 5,200

පැය 1 යි
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Import 17 LCD
Import 17 LCD

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

පැය 1
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Bell 4G Routers
Bell 4G Routers

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 950

පැය 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 500GB LAPTOP HARD DISK
500GB LAPTOP HARD DISK

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,850

පැය 2
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Gigabyte h110m DDR 4 mother board
Gigabyte h110m DDR 4 mother board

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

පැය 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Monitor
Monitor

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - HGST 750GB
HGST 750GB

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

පැය 4
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Brand New Laptop LCD LED Display Screen
Brand New Laptop LCD LED Display Screen

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 6,700

පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - 2018 KASPERSKY ESET VIRUS GUARD
2018 KASPERSKY ESET VIRUS GUARD

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

පැය 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - ERP Software System
ERP Software System

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 24,500

පැය 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Payroll System
Payroll System

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

පැය 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Point of Sales Systems - POS
Point of Sales Systems - POS

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

පැය 6
පරිගණක උපාංග-ගම්පහ - Vga Card
Vga Card

ගම්පහ, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

පැය 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!