වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 190 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-මාතර - GTX GAMING VGA
GTX GAMING VGA

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 6,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - REX GTS 450 GDRR5
REX GTS 450 GDRR5

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - GTS 450 -1GB VGA GAMING
GTS 450 -1GB VGA GAMING

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - GeForce GTX 770
GeForce GTX 770

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 16,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Usb Sound System
Usb Sound System

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - HP Portable USB DvD Writer
HP Portable USB DvD Writer

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - VGA Splitter 4 Port
VGA Splitter 4 Port

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - 4GB DDR3 Ram
4GB DDR3 Ram

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - GTX 750 -2GB VGA
GTX 750 -2GB VGA

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 11,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Mouse
Mouse

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - ASRock G41M-VS3, LGA775
ASRock G41M-VS3, LGA775

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,400

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - Mouse
Mouse

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - Billing Software ( Only)
Billing Software ( Only)

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 45,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - DDR 2 Ram
DDR 2 Ram

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - 15.6 inch aoc monitor
15.6 inch aoc monitor

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-මාතර - DUAL GTX1060 O3G Assus (Two Fan Model)
DUAL GTX1060 O3G Assus (Two Fan Model)

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 39,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-මාතර - 500GB Laptop Hard
500GB Laptop Hard

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-මාතර - 4 G Router / Matara - Weligama
4 G Router / Matara - Weligama

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 4
පරිගණක උපාංග-මාතර - HP Charger Original
HP Charger Original

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-මාතර - TOSHIBA 232 Photocopy & Printing Machine
TOSHIBA 232 Photocopy & Printing Machine

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 115,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-මාතර - UPS 230v
UPS 230v

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 4
පරිගණක උපාංග-මාතර - Epson pm215
Epson pm215

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 25,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - Vga Card Gt 220 1Gb
Vga Card Gt 220 1Gb

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - Wifi Adapter
Wifi Adapter

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 6
පරිගණක උපාංග-මාතර - Laptop Ram
Laptop Ram

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!