වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 158 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-මාතර - 12v pack
12v pack

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - 500gb hard and 2gb ram
500gb hard and 2gb ram

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Xiomi Wifi Ampifiered
Xiomi Wifi Ampifiered

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,990

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Wifi dongle
Wifi dongle

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Lenovo Laptop Power Adapter
Lenovo Laptop Power Adapter

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Epson PM 235 Printer
Epson PM 235 Printer

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Lap DVD Rw
Lap DVD Rw

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Airtel Dongle
Airtel Dongle

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Laptop Mini Speakers
Laptop Mini Speakers

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Samsung "15" Lcd Monitor
Samsung "15" Lcd Monitor

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,700

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - 4TB seagete hard drive sealpack
4TB seagete hard drive sealpack

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 16,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - DDR3 Laptop Ram 4GB
DDR3 Laptop Ram 4GB

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,999

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - DDR1 1GB Ram
DDR1 1GB Ram

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 3
පරිගණක උපාංග-මාතර - Samsung S24 E360 Hl Gaming Monitor
Samsung S24 E360 Hl Gaming Monitor

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 24,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-මාතර - Usb Pic Ic Proggremer
Usb Pic Ic Proggremer

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 4
පරිගණක උපාංග-මාතර - 2nd Gen Processors- H61/H67
2nd Gen Processors- H61/H67

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,900

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - 4GB DDR3 Ram
4GB DDR3 Ram

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,200

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - 512MB VGA Cards
512MB VGA Cards

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - 2GB VGA Cards
2GB VGA Cards

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,900

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - 320GB HDD
320GB HDD

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - Dell Crt Monitor
Dell Crt Monitor

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - Computer Sound Card
Computer Sound Card

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - Board of Hp Notebook Laptop
Board of Hp Notebook Laptop

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - Laptop Wifi Connector
Laptop Wifi Connector

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - Laptop Ram
Laptop Ram

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!