වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 149 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-මාතර - DDR 3 2 gb Rams 2k
DDR 3 2 gb Rams 2k

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - 1TB Portable Hard with warranty
1TB Portable Hard with warranty

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 8,250

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - USB 3.0 External HDD Enclosure Case SATA
USB 3.0 External HDD Enclosure Case SATA

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,850

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - HDMI / Converter MINI
HDMI / Converter MINI

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 150

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - GTx 560 2GB Vga Card
GTx 560 2GB Vga Card

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - BELL 4G
BELL 4G

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 999

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - 1GB 2 ram
1GB 2 ram

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Core 2 dou 2.13
Core 2 dou 2.13

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Power supply 450w
Power supply 450w

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Computer parts
Computer parts

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 22,900

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - 32 GB SSD SATA 2.5
32 GB SSD SATA 2.5

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Gigabyte R7 vga card
Gigabyte R7 vga card

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - TOSHIBA HARD DISK
TOSHIBA HARD DISK

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - Asus gtx 960 strix
Asus gtx 960 strix

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 22,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - Sound card USB
Sound card USB

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 450

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - Msi B250M gaming pro
Msi B250M gaming pro

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-මාතර - Core 2 Duo E8400 Processor
Core 2 Duo E8400 Processor

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-මාතර - HP LV1911 (18.5") MONITOR
HP LV1911 (18.5") MONITOR

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-මාතර - DDR2 Core2Due PC Ram 1GB
DDR2 Core2Due PC Ram 1GB

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-මාතර - GIGABYTE G41M-COMBO mother board
GIGABYTE G41M-COMBO mother board

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-මාතර - Monitor
Monitor

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-මාතර - VGA CARD GT 610
VGA CARD GT 610

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,900

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - Ram 2GB DDR3
Ram 2GB DDR3

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - DDR 2 1GB ram ×2
DDR 2 1GB ram ×2

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - Sata To Usb Converter With Power Cables
Sata To Usb Converter With Power Cables

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!