දැන්විම් 139 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-මාතර - 512 gt 9600 gaming
512 gt 9600 gaming

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - 4G dongle
4G dongle

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Hard Disk 80gb
Hard Disk 80gb

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,400

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Laptop Power Adapter
Laptop Power Adapter

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Samsung LCD monitor
Samsung LCD monitor

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Inkjet Ink
Inkjet Ink

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 200

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - New ring fan
New ring fan

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - 20'' Monitor
20'' Monitor

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - 19' Monitor
19' Monitor

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Japan Used NEC Monitors
Japan Used NEC Monitors

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - WD 80 gb hard disk
WD 80 gb hard disk

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 3
පරිගණක උපාංග-මාතර - Gt 9600 DDR 3 VGA CARD
Gt 9600 DDR 3 VGA CARD

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-මාතර - AMD R9 270 Dual X Gaming Graphics Card
AMD R9 270 Dual X Gaming Graphics Card

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 13,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-මාතර - WD 2TB USED HARD DISK
WD 2TB USED HARD DISK

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-මාතර - 20GB hard disk
20GB hard disk

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - ZOTAC GTX 560 GAMING
ZOTAC GTX 560 GAMING

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 8,600

දින 6
පරිගණක උපාංග-මාතර - Douel core 3.0 Prossecer
Douel core 3.0 Prossecer

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 6
පරිගණක උපාංග-මාතර - GTX 650 1GB DDR5
GTX 650 1GB DDR5

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-මාතර - Nvidia 4gb vga.
Nvidia 4gb vga.

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-මාතර - Huawei dongle
Huawei dongle

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 7
පරිගණක උපාංග-මාතර - Dongle
Dongle

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-මාතර - I3 2nd gen Pc
I3 2nd gen Pc

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 23,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-මාතර - 4GB Ram Card
4GB Ram Card

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 8
පරිගණක උපාංග-මාතර - gtx670 VGA Card
gtx670 VGA Card

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-මාතර - TOSHIBA HARD DRIVE 750GB 2.5
TOSHIBA HARD DRIVE 750GB 2.5

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!