වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 166 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-මාතර - 2GB Ram
2GB Ram

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

පැය 3
පරිගණක උපාංග-මාතර - 4G ROUTER / MATARA & WELIGAMA
4G ROUTER / MATARA & WELIGAMA

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 950

පැය 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - 4GB Ram Card
4GB Ram Card

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

පැය 10
පරිගණක උපාංග-මාතර - Wireless mouse
Wireless mouse

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Sata 80GB hard
Sata 80GB hard

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Ddr3 2gbx2 samsung ram
Ddr3 2gbx2 samsung ram

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - 128GB NEW pendrive usb 2.0
128GB NEW pendrive usb 2.0

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,290

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතර - Samsung 17
Samsung 17

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - Toshiba hard disk
Toshiba hard disk

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - Kingston DDR2 2GB
Kingston DDR2 2GB

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - G41 DDR3-MOTHERBOARD
G41 DDR3-MOTHERBOARD

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 2,900

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - 2GB Ram-DDR2 Brand New
2GB Ram-DDR2 Brand New

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - 1GB Gaming VGA -HD5750
1GB Gaming VGA -HD5750

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - Keyboard
Keyboard

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 580

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - Computer parts
Computer parts

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-මාතර - Monitor
Monitor

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-මාතර - DDR2 3GB Ram
DDR2 3GB Ram

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-මාතර - Core 2 duo 3.0Ghz (E8400)
Core 2 duo 3.0Ghz (E8400)

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - Rgb cooling fan
Rgb cooling fan

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - gaming power supply
gaming power supply

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-මාතර - Prolink Wifi Router
Prolink Wifi Router

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-මාතර - Sandisk 32gb pen drive
Sandisk 32gb pen drive

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 6
පරිගණක උපාංග-මාතර - Dialog Dongle
Dialog Dongle

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-මාතර - Wifi Adapter
Wifi Adapter

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 6
පරිගණක උපාංග-මාතර - Android Mini PC
Android Mini PC

මාතර, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!