වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 118 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - MSI G41 & Quad Core
MSI G41 & Quad Core

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 17 inch Led monitor
17 inch Led monitor

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - laptop Display
laptop Display

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Pen Drive
Pen Drive

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,950

දින 3
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Dialog 4G Home broadband
Dialog 4G Home broadband

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 990

දින 4
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Mobily 3G Dongal 13.6mbps
Mobily 3G Dongal 13.6mbps

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - GeForce 210 ,1GB For Sale
GeForce 210 ,1GB For Sale

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - NVIDIA GeForce GTX1050Ti
NVIDIA GeForce GTX1050Ti

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 15,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Radeon hd 6870
Radeon hd 6870

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Web camera 1.5 mp
Web camera 1.5 mp

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 5
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Gtx 960 2gb
Gtx 960 2gb

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Computer housing
Computer housing

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 500 GB Hard Disc Samsung
500 GB Hard Disc Samsung

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Asus GTX 750 Ti 2GB GPU
Asus GTX 750 Ti 2GB GPU

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 10
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - LCD monitor
LCD monitor

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 11
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Dongle
Dongle

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 11
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Samsung monitor
Samsung monitor

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 11
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Epson L130
Epson L130

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 16,500

දින 11
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Cor i5 Processor
Cor i5 Processor

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 12
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Gaming Mouse
Gaming Mouse

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 12
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Gigabyte g41 ddr3 m.bord cpu cooling
Gigabyte g41 ddr3 m.bord cpu cooling

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,700

දින 13
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Computer parts
Computer parts

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 9,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - COMPUTER BATTERY
COMPUTER BATTERY

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 14
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 4gb lap ram
4gb lap ram

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 14
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Hard drive 2 tb
Hard drive 2 tb

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!