වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 77 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 18.5 Led wide monitor
18.5 Led wide monitor

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - GTX660 2GB
GTX660 2GB

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Dialog 3g ඩොන්ගල්
Dialog 3g ඩොන්ගල්

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 950

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Wireless barcode reader
Wireless barcode reader

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 8,700

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - මොනිටරය
මොනිටරය

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Imation 16 Gb Pen Drive
Imation 16 Gb Pen Drive

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,100

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - GTX 550TI
GTX 550TI

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Gigabyte gtx 1050 ti 4gb
Gigabyte gtx 1050 ti 4gb

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 27,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - DDR2 1GB RAM
DDR2 1GB RAM

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Kingston DDR2 2GB RAM
Kingston DDR2 2GB RAM

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - SAMSUNG DDR3 2GB RAM
SAMSUNG DDR3 2GB RAM

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - WEB camara
WEB camara

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 4
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Core 2 dou 3.00ghz processor
Core 2 dou 3.00ghz processor

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 6
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - LCD HP 22" MONITOR
LCD HP 22" MONITOR

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Kingston 16gb flash drive
Kingston 16gb flash drive

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 7
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - G41 ddr3 M board
G41 ddr3 M board

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 8
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Gtx 770 2GB msi graphic card
Gtx 770 2GB msi graphic card

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 4gb pen
4gb pen

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 300

දින 9
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 24 pin powersupply
24 pin powersupply

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 9
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Ddr3 Ram
Ddr3 Ram

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 10
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 3 Tb Hard Disk
3 Tb Hard Disk

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 10,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Headphone
Headphone

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 650

දින 10
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Kingston 32gb flash drive
Kingston 32gb flash drive

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 10
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Acer mini keyboard
Acer mini keyboard

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Kingston 2.0 8GB
Kingston 2.0 8GB

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!