වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Sandisk 32 gb pen
Sandisk 32 gb pen

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,900

පැය 4
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Motherboard Asus H81
Motherboard Asus H81

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

පැය 8
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Ram DDR 3 2GB (lap ram)
Ram DDR 3 2GB (lap ram)

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

පැය 8
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 4g router
4g router

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Kingston DDR 3 2GB ram
Kingston DDR 3 2GB ram

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - HITACHI sata Hard Disk, 500 GB .
HITACHI sata Hard Disk, 500 GB .

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Nvidia GTX 650 ti VGA card
Nvidia GTX 650 ti VGA card

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Dialog 4g wingle/dongle
Dialog 4g wingle/dongle

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Kingston 8gb pen
Kingston 8gb pen

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - DIALOG 4G Wireless Router
DIALOG 4G Wireless Router

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 600

දින 2
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 15" inch LCD Monitor
15" inch LCD Monitor

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - H61 i3 i5 Mother board
H61 i3 i5 Mother board

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,950

දින 3
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 1GB Ram
1GB Ram

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Marvo KM800L Gaming Keyboard
Marvo KM800L Gaming Keyboard

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 6
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Keybord with mouse
Keybord with mouse

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,700

දින 6
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Gaming casing
Gaming casing

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Intex Keyboard
Intex Keyboard

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 6
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Transcend pen drive
Transcend pen drive

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 7
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Hard disk
Hard disk

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Intel h61bf motherboard
Intel h61bf motherboard

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 7
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - H81 motherboard
H81 motherboard

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - DDR3 2GB RAM
DDR3 2GB RAM

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 8
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 1030gt 2gb+9500gt vga+Processor
1030gt 2gb+9500gt vga+Processor

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 19,000

දින 9
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - DDR 3 4GB Laptop Ram
DDR 3 4GB Laptop Ram

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,400

දින 9
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Laptop Cooling Fan And Stand
Laptop Cooling Fan And Stand

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!