වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 106 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Samsung 320gb hard
Samsung 320gb hard

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,300

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Motherboard H55H
Motherboard H55H

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - GT 710 vga 2GB
GT 710 vga 2GB

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Core2duo1.8
Core2duo1.8

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 8GB pen and 4GB memory card
8GB pen and 4GB memory card

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 700

දින 2
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Gadmei TV BOX
Gadmei TV BOX

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 500GB hard with external cover
500GB hard with external cover

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - motherboard
motherboard

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 600w Gaming Power Suply
600w Gaming Power Suply

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Wireless mini keyboard & mouse
Wireless mini keyboard & mouse

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 6
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 2 hard Drives
2 hard Drives

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Ddr 3.. 4gb ram
Ddr 3.. 4gb ram

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Computer motherboard
Computer motherboard

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,700

දින 6
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Core2 duo 2.4
Core2 duo 2.4

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 400

දින 7
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Canon LBP6030
Canon LBP6030

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Keyboard
Keyboard

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 300

දින 7
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - G31 motherboard
G31 motherboard

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 4GB lap ram
4GB lap ram

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 10
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 34' LED 3D TV Monitor
34' LED 3D TV Monitor

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 25,500

දින 11
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - LG 23" LED Monitor
LG 23" LED Monitor

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 12,500

දින 11
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - MSI GTX 450 DDR5 GAMING VGA CARD
MSI GTX 450 DDR5 GAMING VGA CARD

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 11
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Sata 500GB HDD
Sata 500GB HDD

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 12
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Dell windows 10 i3
Dell windows 10 i3

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 68,000

දින 13
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - 500w gaming power supply
500w gaming power supply

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 1,200

දින 15
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Gaming Mouse
Gaming Mouse

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 800

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!