වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 756 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand new air conditioner
Brand new air conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Table Fan Inverter
Table Fan Inverter

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,290

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - LG A/C
LG A/C

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 40,000

පැය 1 යි
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - AUX Brand 1200 BTU AC
AUX Brand 1200 BTU AC

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,000

පැය 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air conditioner
Air conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 60,000

පැය 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - Midea AIR CONDITIONERS
Midea AIR CONDITIONERS

ගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 59,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Cooler
Air Cooler

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 19,500

පැය 6
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Richsonic 16”Table Fan
Richsonic 16”Table Fan

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,800

පැය 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Richsonic 16″ Oscillating wall fan
Richsonic 16″ Oscillating wall fan

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,850

පැය 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Japan 9000btu Portable Ac
Japan 9000btu Portable Ac

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 26,000

පැය 8
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand new air conditioners
Brand new air conditioners

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA Aircondition 9000btu
CLA Aircondition 9000btu

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 59,900

පැය 9
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-අනුරාධපුර - 24000btu DEME Brand New Air Condition
24000btu DEME Brand New Air Condition

අනුරාධපුර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 85,900

පැය 9
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000btu DEME Brand New Air Condition
18000btu DEME Brand New Air Condition

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 72,000

පැය 9
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - POWER EXTENSION CORD REEL
POWER EXTENSION CORD REEL

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 500

පැය 9
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA Air Condition
CLA Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-පුත්තලම - CLA Air Conditioner # Brand New
CLA Air Conditioner # Brand New

සාමාජිකයාපුත්තලම, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

පැය 10
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - UNITEC hi-quality universal extensions
UNITEC hi-quality universal extensions

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 860

පැය 10
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Air Conditioner
Air Conditioner

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 80,000

පැය 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - DEME Air conditioners
DEME Air conditioners

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

පැය 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Ceiling Mounted Air Condition with Warranty
Ceiling Mounted Air Condition with Warranty

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 199,000

පැය 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Brand New Ceiling Mounted Air Condition
Brand New Ceiling Mounted Air Condition

සාමාජිකයානුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 199,000

පැය 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Panasonic Ceiling Fan F-56MZ2
Panasonic Ceiling Fan F-56MZ2

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 5,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Conditions
Air Conditions

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 10,000

පැය 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand New MIDEA Air Conditioner
Brand New MIDEA Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,000

පැය 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand New Haier Air Conditioner
Brand New Haier Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 64,000

පැය 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12 Btu CLA Inverter Type Air Conditioner
12 Btu CLA Inverter Type Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 82,900

පැය 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!