වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 599 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Blue Star Air Conditioners.
Blue Star Air Conditioners.

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 68,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Conditioner Inverter Cassette Type
Air Conditioner Inverter Cassette Type

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 219,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000BTU Videocon Air Condition
9000BTU Videocon Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000 BTU GREE INVERTOR AIR CONDITION
18000 BTU GREE INVERTOR AIR CONDITION

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 117,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Cooler
Air Cooler

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 8,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - MIDEA SPLIT TYPE AIRCONDITION--9000BTU
MIDEA SPLIT TYPE AIRCONDITION--9000BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 57,990

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - INTERNATIONAL WALL ADAPTER #11926
INTERNATIONAL WALL ADAPTER #11926

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 390

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Stand fan
Stand fan

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 2,500

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගාල්ල - Original Not used Switches and Plugs
Original Not used Switches and Plugs

ගාල්ල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 800

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - AC SPD
AC SPD

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 1,450

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - MIDEA AIR CONDITIONERS 9000 BTU
MIDEA AIR CONDITIONERS 9000 BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 58,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Split Air Conditioner
Split Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 45,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air conditioner
Air conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 23,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-නුවර - Mini Portable Rechargeable USB Fan
Mini Portable Rechargeable USB Fan

නුවර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 800

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-යාපනය - Air-conditioner....
Air-conditioner....

යාපනය, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 50,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Midea Air Condition
Midea Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 58,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - 12000 BTU AIR CONDITIONER
12000 BTU AIR CONDITIONER

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 30,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Blue Star Air Conditioner 18000BTU
Blue Star Air Conditioner 18000BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 78,500

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Blue Star Inverter AC 12000BTU
Blue Star Inverter AC 12000BTU

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 87,500

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Blue Star Air Conditioner 24000BTU
Blue Star Air Conditioner 24000BTU

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 98,500

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Blue Star inverter AC 9000BTU
Blue Star inverter AC 9000BTU

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 85,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Blue Star Fixed Speed AC 9000BTU
Blue Star Fixed Speed AC 9000BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 58,500

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Blue Star Air Conditioner AC
Blue Star Air Conditioner AC

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 58,500

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Blue Star AC 14000BTU non inverter
Blue Star AC 14000BTU non inverter

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 58,500

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Blue Star Air Conditioners.
Blue Star Air Conditioners.

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 68,500

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Panasonic Inverter Air Condition
Panasonic Inverter Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 88,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Blue Star Inverter Air Condition
Blue Star Inverter Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!