වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,080 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - fuji Japan Airconditioner
fuji Japan Airconditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 30,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-මාතලේ - 9000 BTU Window Type Air Conditioner
9000 BTU Window Type Air Conditioner

මාතලේ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 9,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කුරුණෑගල - Portable Air-condition
Portable Air-condition

කුරුණෑගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Telesonic Btu 18000 Ac
Telesonic Btu 18000 Ac

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 37,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Media BTU 18000 air conditioner
Media BTU 18000 air conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA Ac
CLA Ac

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Cla 24000 Btu Ac r410
Cla 24000 Btu Ac r410

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 82,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu SISIL Brand New AC GY65JK09
12000btu SISIL Brand New AC GY65JK09

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Portable Aircon 12000btu
Portable Aircon 12000btu

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 45,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - A/c Iceman
A/c Iceman

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 30,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කළුතර - Portable Ac Unite
Portable Ac Unite

කළුතර, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Abans 24" Dfp Series Industrial Fan
Abans 24" Dfp Series Industrial Fan

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 10,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 36000 CFT Gree Air Conditioner
36000 CFT Gree Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 250,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Macksonic 16'' Remote Stand Fan - 21%
Macksonic 16'' Remote Stand Fan - 21%

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 5,500

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-මොණරාගල - 18000BTU CLA Brand New AC R 410A
18000BTU CLA Brand New AC R 410A

සාමාජිකයාමොණරාගල, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 86,900

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Singer Air Conditioner
Singer Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 100,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu Portable Air Conditioner
12000btu Portable Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 23,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Water Cooler
Water Cooler

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 10,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-පුත්තලම - 24000 Btu Brand New Ac Cla Deme Units 410 A
24000 Btu Brand New Ac Cla Deme Units 410 A

සාමාජිකයාපුත්තලම, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 95,500

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - 12000 Btu Brand New Ac R 410 A
12000 Btu Brand New Ac R 410 A

සාමාජිකයාගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 66,900

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000BTU AC CLA DEME
9000BTU AC CLA DEME

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-පොලොන්නරුව - 60000 BTU Air Condition
60000 BTU Air Condition

සාමාජිකයාපොලොන්නරුව, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 235,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA 9000BTU AC
CLA 9000BTU AC

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Frostaire A/C
Frostaire A/C

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 60,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-මාතලේ - 9000 BTU Window Type Air Conditioner
9000 BTU Window Type Air Conditioner

මාතලේ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 9,500

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Conditioner Floor Stand Model No. FC-24FL
Air Conditioner Floor Stand Model No. FC-24FL

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-ගම්පහ - Air Condition
Air Condition

ගම්පහ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 40,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!