වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 148 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Epson LQ 310 Genuin Original Ribbon
Epson LQ 310 Genuin Original Ribbon

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 550

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 500 GB Hard Disk
500 GB Hard Disk

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 3,600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Board g 31 ram 2gb 2
Board g 31 ram 2gb 2

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Laptop monitor
Laptop monitor

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Motherboard
Motherboard

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 500

පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Epson LQ 310 Genuin Original Ribbon
Epson LQ 310 Genuin Original Ribbon

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 550

පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Gtx 960 4 gb vga
Gtx 960 4 gb vga

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 320 GB HARD DRIVE
320 GB HARD DRIVE

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,400

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - DDR 3 Laptop Ram 3GB
DDR 3 Laptop Ram 3GB

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - External hard drive toshiba
External hard drive toshiba

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 9,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Core 2 Duo 3GHz 6m E8400
Core 2 Duo 3GHz 6m E8400

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - HP note book charger
HP note book charger

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,750

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - HP note book battery
HP note book battery

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - SAMSUNG crd
SAMSUNG crd

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - HUAWEI E5573 4G ROUTER
HUAWEI E5573 4G ROUTER

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 5,350

දින 3
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Idd dvd rom, with power supliy
Idd dvd rom, with power supliy

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,300

දින 3
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - DDR 3 4gb ram
DDR 3 4gb ram

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 3,800

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - GF8500gt vga
GF8500gt vga

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Intel core i5 3.10 Ghz
Intel core i5 3.10 Ghz

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 10,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Printer Toner
Printer Toner

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - SATA DVD writer
SATA DVD writer

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 6
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Gigabyte GT 710
Gigabyte GT 710

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - DCP link wifi router
DCP link wifi router

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 6
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 3g unlocked dongle
3g unlocked dongle

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 6
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Ddr 2 Ram
Ddr 2 Ram

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Core i5 - 650
Core i5 - 650

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 7
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Dongle
Dongle

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!