වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 217 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Laptop keyboard
Laptop keyboard

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 900

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Laptop keyboard
Laptop keyboard

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 900

පැය 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - samsung Monitor
samsung Monitor

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Ram cards
Ram cards

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Nvidia geforce gtx 660
Nvidia geforce gtx 660

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 11,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Core2 dou pc parts
Core2 dou pc parts

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - I5 Desktop Computer
I5 Desktop Computer

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 45,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - MSI 1060 6GB
MSI 1060 6GB

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 40,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - MSI 1080 Ti 11gb
MSI 1080 Ti 11gb

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 100,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - GTX 1070 Asus Strix
GTX 1070 Asus Strix

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 60,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - GTX 1060 6gb
GTX 1060 6gb

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 40,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - IBM ( Thinkvision )
IBM ( Thinkvision )

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,800

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Viewsonic - Led Monitor
Viewsonic - Led Monitor

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 7,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Nvidia geforce 310 512mb ddr3
Nvidia geforce 310 512mb ddr3

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Dongle
Dongle

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 750

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Gaming mouse 1600 dpi 6 buttons
Gaming mouse 1600 dpi 6 buttons

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Gtx 650 EVGA 1gb card
Gtx 650 EVGA 1gb card

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Huawei portable router
Huawei portable router

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Lap Top kali walata hari denawa
Lap Top kali walata hari denawa

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 2TB Hitachi
2TB Hitachi

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 7,200

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Lap Top Hard Disk 250 GB
Lap Top Hard Disk 250 GB

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Lap Top Ram.
Lap Top Ram.

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Core 2 duo 2.8 ghz processor and ram
Core 2 duo 2.8 ghz processor and ram

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - LAPTOP RAM
LAPTOP RAM

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Dell 19" Widescreen LED
Dell 19" Widescreen LED

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!