වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 232 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Ddr4 4gb Adata 2400 Rams(2)
Ddr4 4gb Adata 2400 Rams(2)

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

විනාඩි 30
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Apacer 4gb ddr3 ram 1333mhz
Apacer 4gb ddr3 ram 1333mhz

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,200

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - NEC 19"
NEC 19"

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - VGA card nvdia 512
VGA card nvdia 512

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Computer Hard
Computer Hard

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Gaming casing
Gaming casing

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 14.5 dongle
14.5 dongle

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Msi Gtx 1070 8 Gb
Msi Gtx 1070 8 Gb

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 60,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Photo Copy Machine
Photo Copy Machine

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 19,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Ram 4GB
Ram 4GB

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Pc Power Supply
Pc Power Supply

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Gaming cooling fan
Gaming cooling fan

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Gtx 760 2 Gb Oc Vga
Gtx 760 2 Gb Oc Vga

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Gtx 760 2 Gb Oc Vga
Gtx 760 2 Gb Oc Vga

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - SATA 1TB Samsung Desktop Hard
SATA 1TB Samsung Desktop Hard

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Gtx 570 Gaming
Gtx 570 Gaming

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 3
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Asus sound card 5.1 digital
Asus sound card 5.1 digital

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - VGA - GTX 650 Ti
VGA - GTX 650 Ti

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 4GB Pen Drive
4GB Pen Drive

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - GTX 660 2GB VGA | GPU Graphics Card
GTX 660 2GB VGA | GPU Graphics Card

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 8,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Gigabyte 2gb 710
Gigabyte 2gb 710

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 15.6 inch Laptop Display
15.6 inch Laptop Display

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Intel Core I3 Processor
Intel Core I3 Processor

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 5,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - NVedia 512 VGA
NVedia 512 VGA

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Lenovo Key board
Lenovo Key board

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 300

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!