වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 210 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - AOC 22" LED E2228swdn FRAMELESS
AOC 22" LED E2228swdn FRAMELESS

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 14,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Samsung 250GB Laptop Hard drive
Samsung 250GB Laptop Hard drive

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

පැය 9
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Computer Parts
Computer Parts

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

පැය 11
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - SAMSUNG Sync Master Magic CX722N
SAMSUNG Sync Master Magic CX722N

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

පැය 14
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - DID Rom
DID Rom

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 900

පැය 15
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Barren macing
Barren macing

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 12,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Genius Game set.....
Genius Game set.....

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Huawei dongal
Huawei dongal

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 15db High Gain 3G Panel Antenna
15db High Gain 3G Panel Antenna

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 3
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - DDR 2 1GB RAM
DDR 2 1GB RAM

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 550

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 2 Gb vga
2 Gb vga

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 6,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Computer Motherboard
Computer Motherboard

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 7,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Dialog 4G router
Dialog 4G router

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 2gb nvidia gforce gt730 gddr5
2gb nvidia gforce gt730 gddr5

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 8,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - අලුත් පාවිච්චි නොකල
අලුත් පාවිච්චි නොකල

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,400

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Intel pentium G3220
Intel pentium G3220

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Web Camera
Web Camera

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - USB Flash Drive
USB Flash Drive

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 895

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - hikvision E100n 128gb m.2 ssd
hikvision E100n 128gb m.2 ssd

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 10,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Hikvision E100 240GB Internal SSD
Hikvision E100 240GB Internal SSD

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 14,250

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Hikvision e100 256gb m.2 ssd
Hikvision e100 256gb m.2 ssd

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 15,250

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - HP Led Display
HP Led Display

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - DDR 3 2GB NVIDIA GRAPHICS CARD
DDR 3 2GB NVIDIA GRAPHICS CARD

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Transcend 16GB pen drive 3.0
Transcend 16GB pen drive 3.0

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Ddr 3 2gb ram 2i g2010 processor
Ddr 3 2gb ram 2i g2010 processor

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Wifi Dongle 3G
Wifi Dongle 3G

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,300

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!