වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 196 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි පරිගණක උපාංග

පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - HP LaserJet
HP LaserJet

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 20,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - DDR3 2GB Laptop Ram
DDR3 2GB Laptop Ram

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Lenevo 22 inch LED HD - USB
Lenevo 22 inch LED HD - USB

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 9,500

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - I5 Pocecer. 650
I5 Pocecer. 650

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 250Gb sata hard disk
250Gb sata hard disk

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Lenovo lcd monitor 17"
Lenovo lcd monitor 17"

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,600

දින 1
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - ADSL ROUTER
ADSL ROUTER

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Asus K52N parts
Asus K52N parts

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 14 Pin LED screen
14 Pin LED screen

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Acer monitor
Acer monitor

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 3,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - UPS mge
UPS mge

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Macbook 13’ Protective Case
Macbook 13’ Protective Case

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 4,900

දින 2
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Monitor Led 19
Monitor Led 19

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 3
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - GTX 760 2GB VGA Card
GTX 760 2GB VGA Card

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 14,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Kingston
Kingston

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 850

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Kingston 2gb ram ddr3
Kingston 2gb ram ddr3

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,800

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Samsung Magic Display cx 743B
Samsung Magic Display cx 743B

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 4,000

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Ddr2 2gb Laptop Ram
Ddr2 2gb Laptop Ram

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 900

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 4GB DDR3 KINGSTON TAIWAN DESKTOP RAM
4GB DDR3 KINGSTON TAIWAN DESKTOP RAM

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 2,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Gaming power supply branded
Gaming power supply branded

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - DDR 4(8GB) Ram
DDR 4(8GB) Ram

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 4
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - OTG USB Pen Drives 32GB
OTG USB Pen Drives 32GB

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,000

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Toshiba i3 lap assecceries
Toshiba i3 lap assecceries

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - UPS mga
UPS mga

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 5,500

දින 5
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - GTX 1060 6G
GTX 1060 6G

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 35,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!