වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 2,495 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SIMPEX 320 LED VIDEO LIGHT +F550 BATTERY
SIMPEX 320 LED VIDEO LIGHT +F550 BATTERY

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,995

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tracker Wifi Drone S5W – 20%OFF
Tracker Wifi Drone S5W – 20%OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - FY 801 Inverted Flight Quad
FY 801 Inverted Flight Quad

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

විනාඩි 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - CANON 7D MARK II + 18-135mm STM LENS
CANON 7D MARK II + 18-135mm STM LENS

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 175,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 70D
Canon 70D

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

විනාඩි 36
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Mini Hidden Spy Camera Lighter HD DV DVR
Mini Hidden Spy Camera Lighter HD DV DVR

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

විනාඩි 37
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon ixus 175
Canon ixus 175

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

විනාඩි 37
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy Button Camera 5mp Hd Qulity.
Spy Button Camera 5mp Hd Qulity.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

පැය 1 යි
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon D 5300
Nikon D 5300

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 58,000

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wifi Drone Cheerson Cx10w Mini.
Wifi Drone Cheerson Cx10w Mini.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Lens telescope + Tripod 40 X 60.
Camera Lens telescope + Tripod 40 X 60.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,490

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone Blade syma X8/ X8w.
Drone Blade syma X8/ X8w.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,400

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මඩකලපුව - CCTV NETWORK NIGHT VISION WIRELESS CAM
CCTV NETWORK NIGHT VISION WIRELESS CAM

මඩකලපුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,400

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 20-40 F2.8 professional lense
Canon 20-40 F2.8 professional lense

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,500

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SONY AX100E
SONY AX100E

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 249,999

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SONY HDR-PJ410
SONY HDR-PJ410

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 67,500

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Spy Pen Camera 1280p Quality Video
Spy Pen Camera 1280p Quality Video

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,700

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy 5MP Video recording lighter camera
Spy 5MP Video recording lighter camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Yongnuo Flash Triggers
Yongnuo Flash Triggers

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 5mp Endoscope Camera Waterproof 1m
5mp Endoscope Camera Waterproof 1m

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 5Mp Usb Flash Drive Camera
5Mp Usb Flash Drive Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone blade X5SW X5c.
Drone blade X5SW X5c.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 900

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon body & lens
Nikon body & lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 185,000

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Telescope lens 16x HD.
Camera Telescope lens 16x HD.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - DOMA A/V Wireless colour camera
DOMA A/V Wireless colour camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - LP-E6 N BATTERY FOR CANON DSLR
LP-E6 N BATTERY FOR CANON DSLR

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,475

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Panasonic LUMIX Digital camera Japan
Panasonic LUMIX Digital camera Japan

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

පැය 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!