වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 2,542 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D3400 DSLR with 18-55mm Lens
Nikon D3400 DSLR with 18-55mm Lens

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 67,490

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - NIKON D5600 DSLR CAMERA WITH 18-55MM LENS
NIKON D5600 DSLR CAMERA WITH 18-55MM LENS

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 99,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon 70D (Japan)
Canon 70D (Japan)

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

විනාඩි 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Fujifilm camera
Fujifilm camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

විනාඩි 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Syma X5HW RC Drone - 30% OFF
Syma X5HW RC Drone - 30% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H31 Waterproof Wifi Drone - 30% OFF
JJRC H31 Waterproof Wifi Drone - 30% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H39WH CYGNUS Foldable RC Drone
JJRC H39WH CYGNUS Foldable RC Drone

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H31 RC Quadcopter Drone
JJRC H31 RC Quadcopter Drone

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H31C Waterproof Drone with Camera
JJRC H31C Waterproof Drone with Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tracker Wifi Drone S5W – 20%OFF
Tracker Wifi Drone S5W – 20%OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tracker SD Camera Drone S5C
Tracker SD Camera Drone S5C

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,400

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D7200 Body
Nikon D7200 Body

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

විනාඩි 43
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon 35mm 1.8G Prime Lens
Nikon 35mm 1.8G Prime Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

විනාඩි 46
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony Handycam HDR-CX240
Sony Handycam HDR-CX240

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

විනාඩි 46
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Aiptek PocketCam8200
Aiptek PocketCam8200

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,800

පැය 1 යි
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 70D DSLR (Shutter 19000) + 18-135 Lens
Canon 70D DSLR (Shutter 19000) + 18-135 Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Samsung PL 120 - Dual LCD 14.2MP (HD)
Samsung PL 120 - Dual LCD 14.2MP (HD)

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikkor 50mm 1.8D Prime Lense
Nikkor 50mm 1.8D Prime Lense

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-හම්බන්තොට - Spy camera
Spy camera

හම්බන්තොට, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,200

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-බදුල්ල - Panasonic 10000
Panasonic 10000

බදුල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SONY HANDYCAM VIDEO CAMERA
SONY HANDYCAM VIDEO CAMERA

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 70D
Canon 70D

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 145,000

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - 7.1mp Olympus x785 Camera 1GB-memory
7.1mp Olympus x785 Camera 1GB-memory

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,800

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Dji Mavic Pro
Dji Mavic Pro

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 162,000

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DSLR HANDLE GRIP
DSLR HANDLE GRIP

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,750

පැය 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පොලොන්නරුව - Wireless Flash Tigger
Wireless Flash Tigger

පොලොන්නරුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

පැය 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පොලොන්නරුව - Video Camera
Video Camera

පොලොන්නරුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

පැය 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!