වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 2,480 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Dji Phantom Drone Bag - Manfrotto D1
Dji Phantom Drone Bag - Manfrotto D1

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - NIkon D610 Body
NIkon D610 Body

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 155,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 1000D with 18-55mm kit lense
Canon 1000D with 18-55mm kit lense

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දැන්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony Camera
Sony Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

විනාඩි 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - NIkon 50mm VR And Sigma AF 28.300mm Lens
NIkon 50mm VR And Sigma AF 28.300mm Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 44,000

විනාඩි 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 5D mark IV
Canon 5D mark IV

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 380,000

විනාඩි 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony HandyCam HDR-XR100 Camcorder
Sony HandyCam HDR-XR100 Camcorder

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D3200 24.2MP DSLR
Nikon D3200 24.2MP DSLR

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - NX 100
NX 100

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 210,000

පැය 1 යි
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony Cyber-shot DSC-H7
Sony Cyber-shot DSC-H7

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

පැය 1 යි
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon 70 - 200mm f/2.8 G ED VR II lens
Nikon 70 - 200mm f/2.8 G ED VR II lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 233,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GODOX V860 II SPEEDLITE FLASH FOR CANON
GODOX V860 II SPEEDLITE FLASH FOR CANON

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,750

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මඩකලපුව - Canon Camera
Canon Camera

මඩකලපුව, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - YONGNUO 50 mm F1.8 AUTOFOCUS LENS
YONGNUO 50 mm F1.8 AUTOFOCUS LENS

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,995

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon Coolpix p900 with extra battery
Nikon Coolpix p900 with extra battery

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Spy Camera Sunglass 720p
Spy Camera Sunglass 720p

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone charger cable
Drone charger cable

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 900

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone blade X5c X5SW x 4 .
Drone blade X5c X5SW x 4 .

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 900

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Yashica yac 436
Yashica yac 436

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,500

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - PHOTOPRO 300 DT DIGITAL PROLITE KIT
PHOTOPRO 300 DT DIGITAL PROLITE KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,500

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Watch Steel belt 8GB 5MP.
Camera Watch Steel belt 8GB 5MP.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,490

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GODOX TT-685 TTL SPEEDLITE FLASH
GODOX TT-685 TTL SPEEDLITE FLASH

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,750

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Sun glass Video/Rec 5MP HD
Camera Sun glass Video/Rec 5MP HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone motor 8mm x 16mm. .
Drone motor 8mm x 16mm. .

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 800

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Lowepro Pro Runner 450AW Backpack
Lowepro Pro Runner 450AW Backpack

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - D3200
D3200

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Cheerson Mini Drone CX 10 new
Cheerson Mini Drone CX 10 new

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,990

පැය 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!