වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,043 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Syma X5HW RC Drone - 17% OFF
Syma X5HW RC Drone - 17% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - POCKET DRONE 124
POCKET DRONE 124

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,190

විනාඩි 49
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Selfie Drone
Selfie Drone

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - D-63 RC Quadcopter Drone
D-63 RC Quadcopter Drone

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,750

පැය 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens
Canon EF 50mm f/1.8 STM Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

පැය 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 5D Mark iv
Canon 5D Mark iv

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 360,000

පැය 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 760D Body with speedlite
760D Body with speedlite

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

පැය 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon XF105
Canon XF105

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 185,000

පැය 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wi-Fi Bulb Camera - 18% OFF
Wi-Fi Bulb Camera - 18% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,750

පැය 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 18-135mm IS STM Lens
Canon 18-135mm IS STM Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

පැය 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony HandyCam HDR-XR100 Camcorder
Sony HandyCam HDR-XR100 Camcorder

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D3200 24.2MP DSLR
Nikon D3200 24.2MP DSLR

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 700d
Canon 700d

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

පැය 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini Camera Night vision 12MP HD..
Mini Camera Night vision 12MP HD..

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,490

පැය 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H31 RC Quadcopter Drone
JJRC H31 RC Quadcopter Drone

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Syma X5HW RC Drone - 17% OFF
Syma X5HW RC Drone - 17% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon 70 - 200mm f/2.8 G ED VR II lens
Nikon 70 - 200mm f/2.8 G ED VR II lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 233,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H31C Waterproof Drone with Camera
JJRC H31C Waterproof Drone with Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H31 Waterproof WIFI Drone - 17% OFF
JJRC H31 Waterproof WIFI Drone - 17% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H8 Mini RC Drone- 18% OFF
JJRC H8 Mini RC Drone- 18% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tracker Drone S5 – 20%OFF
Tracker Drone S5 – 20%OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tracker SD Camera Drone S5C
Tracker SD Camera Drone S5C

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,400

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tracker Wifi Drone S5W – 20%OFF
Tracker Wifi Drone S5W – 20%OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Power Bank Night/V 10hrs 12mp.
Camera Power Bank Night/V 10hrs 12mp.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,900

පැය 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Key Tag Camera Video Recording 5.mp
Key Tag Camera Video Recording 5.mp

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

පැය 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Watch Camera 5MP Steel belt 8GB
Watch Camera 5MP Steel belt 8GB

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,490

පැය 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!