වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,016 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SIMPEX 320 LED VIDEO LIGHT +F550 BATTERY
SIMPEX 320 LED VIDEO LIGHT +F550 BATTERY

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,995

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GODOX TT520II TRIGGER FLASH
GODOX TT520II TRIGGER FLASH

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy Pen Camera- High Quality
Spy Pen Camera- High Quality

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 990

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini Car Key Chain Spy Video camera
Mini Car Key Chain Spy Video camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Syma X5HW Drone 2MP cam
Syma X5HW Drone 2MP cam

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon COOLPIX P610
Nikon COOLPIX P610

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 27,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Syma X5HW RC Drone - 17% OFF
Syma X5HW RC Drone - 17% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Lens
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony NX5p
Sony NX5p

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 265,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - CANON EOS 80D 24.2 MP
CANON EOS 80D 24.2 MP

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Gopro hero 4 Silver
Gopro hero 4 Silver

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EOS 50D with 28- 200mm lens
Canon EOS 50D with 28- 200mm lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 46,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon DSLR D5200 + Accessories
Nikon DSLR D5200 + Accessories

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy Pen camera 32gb Brandnew
Spy Pen camera 32gb Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D3400
Nikon D3400

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 68,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - NIKON D3400 DSLR + 18-55 VR LENS KIT
NIKON D3400 DSLR + 18-55 VR LENS KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone Camera 5M + 4GB +card reader
Drone Camera 5M + 4GB +card reader

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Brand new WiFi Camera Drone
Brand new WiFi Camera Drone

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,950

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 720P Action Camera
720P Action Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Eos 70 d
Eos 70 d

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GoPro HERO + LCD
GoPro HERO + LCD

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 39,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Full HD12mp Camera PowerBank NightVision
Full HD12mp Camera PowerBank NightVision

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,990

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - PHOTOPRO VL555 VIDEO LIGHT+HALOGEN TUBE
PHOTOPRO VL555 VIDEO LIGHT+HALOGEN TUBE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,995

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - CANON DSLR CAMERA SHOULDER BAG
CANON DSLR CAMERA SHOULDER BAG

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,550

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon 50mm 1.4 lens (Manual)
Nikon 50mm 1.4 lens (Manual)

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Clock Camera Video Recording 5HRS 5Mp
Clock Camera Video Recording 5HRS 5Mp

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Watch Camera 5MP Steel belt 8GB
Watch Camera 5MP Steel belt 8GB

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,490

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!