වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,160 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DISON 200W PROLITE STUDIO STROBE
DISON 200W PROLITE STUDIO STROBE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tracker Wifi Drone S5W – 20%OFF
Tracker Wifi Drone S5W – 20%OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H31 Waterproof Wifi Drone - 30% OFF
JJRC H31 Waterproof Wifi Drone - 30% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H39WH CYGNUS Foldable RC Drone
JJRC H39WH CYGNUS Foldable RC Drone

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H31 RC Quadcopter Drone
JJRC H31 RC Quadcopter Drone

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Syma X5HW RC Drone - 30% OFF
Syma X5HW RC Drone - 30% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H31C Waterproof Drone with Camera
JJRC H31C Waterproof Drone with Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tracker Wifi Drone S5W – 20%OFF
Tracker Wifi Drone S5W – 20%OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tracker SD Camera Drone S5C
Tracker SD Camera Drone S5C

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,400

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Stabilizer Shoulder Support Pad for DSLR
Stabilizer Shoulder Support Pad for DSLR

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,300

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Dolly / Mini Track Slider for DSLR
Dolly / Mini Track Slider for DSLR

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - U-Grip Video Stabilizer for DSLR Camera
U-Grip Video Stabilizer for DSLR Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - NX300M
NX300M

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Andoer 4K Action Camera
Andoer 4K Action Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Gopro HERO6 BLACK
Gopro HERO6 BLACK

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 62,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Digital SLR Canon EOS 7D 20.2MP
Digital SLR Canon EOS 7D 20.2MP

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 250,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - FS 480II LED RING VIDEO LIGHT
FS 480II LED RING VIDEO LIGHT

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 36,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - BOYA BY-VM01 MICROPHONE FOR DSLR
BOYA BY-VM01 MICROPHONE FOR DSLR

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,750

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - HUITONG S 30 L DIGITAL DRY CABINET
HUITONG S 30 L DIGITAL DRY CABINET

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - HUITONG S 50 D DIGITAL DRY CABINET
HUITONG S 50 D DIGITAL DRY CABINET

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 21,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 7D 18.0MP Digital SLR
7D 18.0MP Digital SLR

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - YONGNUO 50 mm F1.8 N Prime Lens
YONGNUO 50 mm F1.8 N Prime Lens

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,950

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DSLR Nikon 3200 with 24 MP
DSLR Nikon 3200 with 24 MP

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - BOYA BY-MM VIDEO MICROPHONE
BOYA BY-MM VIDEO MICROPHONE

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - BOYA BY-WM4 2.4GHz Wirless Microphone
BOYA BY-WM4 2.4GHz Wirless Microphone

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,950

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - WEIFENG WT-3520 TRIPOD FOR DSLR
WEIFENG WT-3520 TRIPOD FOR DSLR

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GODOX 40 CM GRID FLASH SOFTBOX + S HOLDER
GODOX 40 CM GRID FLASH SOFTBOX + S HOLDER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,750

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!