වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 1,171 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tracker SD Camera Drone S5C
Tracker SD Camera Drone S5C

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini HD Night Vision Digital Camera
Mini HD Night Vision Digital Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 6D
Canon 6D

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

විනාඩි 40
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Digital camera DV150F
Digital camera DV150F

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

විනාඩි 43
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon Lense
Nikon Lense

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

විනාඩි 43
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tamron 70-200mm f/2.8 vc
Tamron 70-200mm f/2.8 vc

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

විනාඩි 50
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H31W Wifi Waterproof Drone
JJRC H31W Wifi Waterproof Drone

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GODOX 60 CM FLASH SOFTBOX + S HOLDER
GODOX 60 CM FLASH SOFTBOX + S HOLDER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,995

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - YONGNUO YN565 EX TTL FLASH FOR NIKON
YONGNUO YN565 EX TTL FLASH FOR NIKON

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,750

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon Extender 1.4X III
Canon Extender 1.4X III

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 62,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 100mm f/2.8L Macro IS USM LENS
Canon 100mm f/2.8L Macro IS USM LENS

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 110,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tokina 28-70mm F2.8 lense for canon
Tokina 28-70mm F2.8 lense for canon

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 47,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Westcott ice light 2
Westcott ice light 2

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 85mm f/1.8 USM Lens
Canon 85mm f/1.8 USM Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SIMPEX 320 LED VIDEO LIGHT + BATTERY
SIMPEX 320 LED VIDEO LIGHT + BATTERY

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,995

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Coolpix P510
Coolpix P510

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,500

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Phottix Strato
Phottix Strato

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sigma 8mm F3.5 EX DG fisheye lens
Sigma 8mm F3.5 EX DG fisheye lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 47,000

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Xiaomi YI 1080P Camera + Selfie Stick
Xiaomi YI 1080P Camera + Selfie Stick

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,900

පැය 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Syma X5HW RC Drone - 17% OFF
Syma X5HW RC Drone - 17% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H31C Waterproof Drone with Camera
JJRC H31C Waterproof Drone with Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 580EX II
Canon 580EX II

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

පැය 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Syma X5HW RC Drone - 30% OFF
Syma X5HW RC Drone - 30% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H8 Mini RC Drone- 18% OFF
JJRC H8 Mini RC Drone- 18% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H31 Waterproof WIFI Drone - 17% OFF
JJRC H31 Waterproof WIFI Drone - 17% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JJRC H31 Waterproof Wifi Drone - 30% OFF
JJRC H31 Waterproof Wifi Drone - 30% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tracker Drone S5 – 20%OFF
Tracker Drone S5 – 20%OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!