වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - DJI MAVIC PRO 4K
DJI MAVIC PRO 4K

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - DJI PHANTOM 4 PRO DRONE
DJI PHANTOM 4 PRO DRONE

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - nikon.D3000../Dry cabinet./ flash gan./.battery charger./camera bag
nikon.D3000../Dry cabinet./ flash gan./.battery charger./camera bag

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - 4K Action Camera
4K Action Camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - EOS 70D 18-135 STM Lens
EOS 70D 18-135 STM Lens

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 135,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Hidden Camera
Hidden Camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Spy Camera
Spy Camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Canon D 1200
Canon D 1200

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Spy Camera
Spy Camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Nikon d610
Nikon d610

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 125,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Canon EOS 750D
Canon EOS 750D

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Action Camera
Action Camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - NIKON D5300
NIKON D5300

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Handy camera (japan)
Handy camera (japan)

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 19
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Brand new Drone
Brand new Drone

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - CANON 70D WITH 18-135 STM LENS
CANON 70D WITH 18-135 STM LENS

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 140,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Video camera pro
Video camera pro

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Hidden Camera
Hidden Camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - EOS 70D with 18-135 STM lens
EOS 70D with 18-135 STM lens

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 140,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Spy Camera
Spy Camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - D7000
D7000

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - D3200
D3200

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 31
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Spy Camera
Spy Camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 31
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - HERO3+
HERO3+

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 31
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-අනුරාධපුර - Hidden Camera
Hidden Camera

අනුරාධපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!