වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - SpeedLight, Tripod, Bag
SpeedLight, Tripod, Bag

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - DSLR Backpack
DSLR Backpack

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Samsung 760
Samsung 760

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - 8GB Chip
8GB Chip

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 700

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Samsung WB250F Smart WiFi Digital Camera
Samsung WB250F Smart WiFi Digital Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Camera drone
Camera drone

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - 4K Wifi action camera
4K Wifi action camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon 1dx mark ll
Canon 1dx mark ll

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 625,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Nikon d7000 full set
Nikon d7000 full set

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 69,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon 80D
Canon 80D

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Night Vision Camera
Night Vision Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Nikon Camera
Nikon Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Eachine58 pocket drone
Eachine58 pocket drone

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon 60D
Canon 60D

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - 4K Action camera
4K Action camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - 7D Full Set
7D Full Set

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Lense 18-105mm
Lense 18-105mm

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,500

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon 60D
Canon 60D

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon 7D mark ii
Canon 7D mark ii

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 125,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Orginal Sony Video Camera Recoder
Orginal Sony Video Camera Recoder

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - MDH2PANASONIC
MDH2PANASONIC

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - SONY DSC-H300 CAMERA FOR SALE
SONY DSC-H300 CAMERA FOR SALE

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - D3200
D3200

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Mini Night Vision Camera
Mini Night Vision Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Lumix digital camera
Lumix digital camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!