වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Sony 6300
Sony 6300

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 157,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Wifi Camera
Wifi Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,850

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Pixel X800N Pro Speedlite for Nikon
Pixel X800N Pro Speedlite for Nikon

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon 5d Mark ii
Canon 5d Mark ii

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 123,500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Dji Osmo
Dji Osmo

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 66,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Sony cyber Shot Camera
Sony cyber Shot Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Godox 95 Octa Softbox
Godox 95 Octa Softbox

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon 80D , 700D Laminating Machine (GMP355Q)
Canon 80D , 700D Laminating Machine (GMP355Q)

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 370,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Samsung Camera
Samsung Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Sony Touch Screen(16.1mp)
Sony Touch Screen(16.1mp)

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - CANON 6D MARK II
CANON 6D MARK II

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Dji Phantom 4 Pro Drone
Dji Phantom 4 Pro Drone

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Camera pen
Camera pen

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Wifi Camera
Wifi Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,600

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Nikon 7100
Nikon 7100

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Lens Filters
Lens Filters

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,700

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Nikon D800
Nikon D800

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 185,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - 16gb 48mbs 2 memory card
16gb 48mbs 2 memory card

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - DJI Inspire 2 Drone Quadcopter
DJI Inspire 2 Drone Quadcopter

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 150,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - DSLR Backpack Large
DSLR Backpack Large

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - DSLR Camera Bag
DSLR Camera Bag

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Gopro Hero 6
Gopro Hero 6

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 52,000

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Full Hd 1080p 12 Mp Mini Spy Camera | CheapTech
Full Hd 1080p 12 Mp Mini Spy Camera | CheapTech

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,990

දින 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Sony XDR3000
Sony XDR3000

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 28
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Weifeng Wt-3570 Tripod
Weifeng Wt-3570 Tripod

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!