වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Mini Night Vision Camera
Mini Night Vision Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

පැය 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Yashica yac 436
Yashica yac 436

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,500

පැය 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - SONY AlPHA 65 CAMERA
SONY AlPHA 65 CAMERA

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

පැය 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Spy camera Full HD 1080p Night vision
Spy camera Full HD 1080p Night vision

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,400

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon 60D
Canon 60D

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - DSLR Cannon 1200D Full set with Tripod
DSLR Cannon 1200D Full set with Tripod

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Nikon D5300
Nikon D5300

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Nikon d7000
Nikon d7000

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Samsung SL 420
Samsung SL 420

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Fuji Camera
Fuji Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon 70D
Canon 70D

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Nikon D5200 & 2 Lenses
Nikon D5200 & 2 Lenses

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 49,999

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - 600D Camera
600D Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - GoPro 3+
GoPro 3+

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Sony A55v DSLR
Sony A55v DSLR

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Yongnuo YN560 III Speed Light
Yongnuo YN560 III Speed Light

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Dji Panthom 4 Pro
Dji Panthom 4 Pro

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 315,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Cannon 70D
Cannon 70D

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 125,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Japan tripod with bluetooth kit
Japan tripod with bluetooth kit

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Eos 70 d
Eos 70 d

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 67,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Nikon Mount 50mm Yongnuo F1.8
Nikon Mount 50mm Yongnuo F1.8

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - New Digital Camcorder
New Digital Camcorder

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon digital camera
Canon digital camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Gopro camera
Gopro camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon EOS 1300D
Canon EOS 1300D

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 62,500

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!