වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 82 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - GoPro Hero3 plus
GoPro Hero3 plus

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

පැය 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Sony DSC-W510 12.1MP
Sony DSC-W510 12.1MP

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

පැය 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - DSC-W510 12.1MP
DSC-W510 12.1MP

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

පැය 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Nikon D7100
Nikon D7100

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 79,000

පැය 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon 18-55 lens
Canon 18-55 lens

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Spy Camera
Spy Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Gopro hero 4
Gopro hero 4

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Nikkon 3200d
Nikkon 3200d

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon 5D mark iii
Canon 5D mark iii

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 210,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Hidden Camera
Hidden Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - NIKON D7100
NIKON D7100

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 78,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Nikon D3400
Nikon D3400

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Gopro Hero 6
Gopro Hero 6

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 52,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Sony DSLR A330 camera
Sony DSLR A330 camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Sony xdr3000 action cam
Sony xdr3000 action cam

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Hidden Camera
Hidden Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Gopro hero 5 black
Gopro hero 5 black

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Tamron 70-200mm
Tamron 70-200mm

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Hidden Camera
Hidden Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Boom Arm and Light Stand for Studio
Boom Arm and Light Stand for Studio

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - 70-300 Nikon lens
70-300 Nikon lens

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,500

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Gopro hero 6 black
Gopro hero 6 black

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 52,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Canon 60D camera with lens
Canon 60D camera with lens

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Remax 4k Action Camera
Remax 4k Action Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගාල්ල - Spy Camera
Spy Camera

ගාල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!