වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Canon EOS 7DMark ii
Canon EOS 7DMark ii

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 145,000

පැය 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Nikon D90 with 18-105mm lens
Nikon D90 with 18-105mm lens

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Canon 5D Mark ii
Canon 5D Mark ii

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 132,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Canon 800d
Canon 800d

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Canon EOS 6D
Canon EOS 6D

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 154,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Canon 600D
Canon 600D

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 67,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Lens 55-250mm stm
Lens 55-250mm stm

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - 28-80 mm EF/ CanonLens
28-80 mm EF/ CanonLens

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Fujifilm camera
Fujifilm camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Pen Camera
Pen Camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 450

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - 1080P Spy Camera Motion Detection Hidden DV Night Vision
1080P Spy Camera Motion Detection Hidden DV Night Vision

සාමාජිකයායාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,499

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Pen Camera HD
Pen Camera HD

සාමාජිකයායාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 999

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Alfa A330
Alfa A330

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - carkeycamera
carkeycamera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Nikon D80
Nikon D80

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Spypencamera
Spypencamera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - CANON 6D MARK II
CANON 6D MARK II

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - SPY camera
SPY camera

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,499

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Camera Stand
Camera Stand

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,200

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Dji Phantom 4 Pro Drone
Dji Phantom 4 Pro Drone

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - DJI MAVIC PRO 4K
DJI MAVIC PRO 4K

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - DJI PHANTOM 4 PRO DRONE
DJI PHANTOM 4 PRO DRONE

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - DJI MAVIC PRO
DJI MAVIC PRO

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - canon rebel t3
canon rebel t3

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-යාපනය - Phone camera lense
Phone camera lense

යාපනය, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,650

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!