වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Nikon COOLPIX
Nikon COOLPIX

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Macro 28-80mm (Red line)
Macro 28-80mm (Red line)

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 23,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Canon 60D with 18-135mm lens
Canon 60D with 18-135mm lens

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Canon 600D Cam
Canon 600D Cam

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 47,500

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Nikon D5000 DSLR Camera
Nikon D5000 DSLR Camera

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Canon 70D Body
Canon 70D Body

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Syma x5sw-1 drone
Syma x5sw-1 drone

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Power Shot S5 IS
Power Shot S5 IS

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - 70 D Canon camera
70 D Canon camera

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Dslr camera
Dslr camera

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Canon IXUS 160 HD Digital camara
Canon IXUS 160 HD Digital camara

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Lumix Digital CAMERA
Lumix Digital CAMERA

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Canon Kiss X2 (450D)
Canon Kiss X2 (450D)

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Canon D3000
Canon D3000

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,500

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Pentax XG-1
Pentax XG-1

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 36,000

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Canon 700D + 18-55mm 55-250mm lens
Canon 700D + 18-55mm 55-250mm lens

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 31
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 33
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Pocket Selfie Drone - BNF
Pocket Selfie Drone - BNF

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,800

දින 33
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Sony DCR-SX21
Sony DCR-SX21

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 34
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Shikai KK8SK Drone
Shikai KK8SK Drone

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,000

දින 34
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Nikon D7000
Nikon D7000

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 38
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Canon charger
Canon charger

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 40
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Sony cyber shot camera (14.1MP)
Sony cyber shot camera (14.1MP)

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

දින 42
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Yongnuo YN-560 IV Flash Speedlight
Yongnuo YN-560 IV Flash Speedlight

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

දින 42
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කෑගල්ල - Samsung Multi View Digital Camera MV800
Samsung Multi View Digital Camera MV800

කෑගල්ල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!