වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 140 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Action camera 4K ,Wifi , waterproof
Action camera 4K ,Wifi , waterproof

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

පැය 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Digital Camera Advent 8MP
Digital Camera Advent 8MP

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

පැය 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Sony a6300 (16-50mm lens & cage)
Sony a6300 (16-50mm lens & cage)

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 190,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Fujifilm 5x zoom Digital Camera
Fujifilm 5x zoom Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,600

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Pocket 5MP Digital Camera
Pocket 5MP Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,250

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Digital Camera Samsung 8.2MP
Digital Camera Samsung 8.2MP

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - 8 Megapixels Compact Digital Camera
8 Megapixels Compact Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,700

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Nikon d80
Nikon d80

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - 5MP Digital Camera
5MP Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Samsung Digital Camera
Samsung Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,750

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Samsung PL50 Digital Camera
Samsung PL50 Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,200

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - EasyShot Digital Camera 5MP
EasyShot Digital Camera 5MP

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Panasonic Lumix DMC F5 14mp
Panasonic Lumix DMC F5 14mp

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Konica E40 Digital Camera
Konica E40 Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Action camera 4k
Action camera 4k

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Samsung ES55 Digital Camera
Samsung ES55 Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,350

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Hubsan H501M Wifi Fpv GPS Drone
Hubsan H501M Wifi Fpv GPS Drone

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Nikon 10MP Digital Camera
Nikon 10MP Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,650

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Nikon D7200
Nikon D7200

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 110,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Traveler slimline Digital Camera
Traveler slimline Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,950

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Full HD Digital Camera
Full HD Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - 8mp Digital Camera
8mp Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,950

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Canon 550dC
Canon 550dC

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Studio LightReflector Board Panels x 2
Studio LightReflector Board Panels x 2

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Olympus u5000 12MP Digital Camera
Olympus u5000 12MP Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,900

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!