වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 152 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Lumix Digital Camera: DMC-FZ70
Lumix Digital Camera: DMC-FZ70

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Canon 7D
Canon 7D

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Samsung L100 Digital Camera
Samsung L100 Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,350

පැය 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Canon 60d Camera
Canon 60d Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

පැය 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - DJI phantom 4 drone
DJI phantom 4 drone

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 160,000

පැය 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Nikon 10MP Digital Camera
Nikon 10MP Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,650

පැය 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Praktica Germany 5MP Digital Camera
Praktica Germany 5MP Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,750

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Nikon d 7100
Nikon d 7100

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 300,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - 7MP Digital Camera
7MP Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Sigma 70-200mm - F 2.8 Lens (for Nikon)
Sigma 70-200mm - F 2.8 Lens (for Nikon)

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 112,500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Konica E40 Digital Camera
Konica E40 Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Samsung NV3 Digital Camera
Samsung NV3 Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,700

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Medion 5MP Digital Camera
Medion 5MP Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Maginon DC-5000 5MP Digital Camera
Maginon DC-5000 5MP Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,800

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Cybershot w70 Digital Camera
Cybershot w70 Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,350

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Nikon D5100
Nikon D5100

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Ultra HD 4K Sport Action camara
Ultra HD 4K Sport Action camara

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Fujifilm Compact digital cameras
Fujifilm Compact digital cameras

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - 5MP Medion German Digital Camera
5MP Medion German Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Fujifilm 10MP Digital Camera
Fujifilm 10MP Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,850

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Fujifilm J100 Digital Camera
Fujifilm J100 Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Panasonic Ls3 Digital Camera
Panasonic Ls3 Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,750

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Full HD 8MP Digital Camera
Full HD 8MP Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Go pro Camera
Go pro Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Kodak cx7525 5m Digital camera
Kodak cx7525 5m Digital camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කළුතර - Nikon S2550 Digital Camera
Nikon S2550 Digital Camera

කළුතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!