වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Professional Tripod 150 CM
Professional Tripod 150 CM

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,800

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Spy Camera
Spy Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Night Vision Camera
Night Vision Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Panasonic
Panasonic

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Panasonic Camera
Panasonic Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Samsung 14.2 M.P Digital Camera
Samsung 14.2 M.P Digital Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Mini dv
Mini dv

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - MInolta 75-200mm f/4.5
MInolta 75-200mm f/4.5

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sony alpha a65
Sony alpha a65

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sony HDV Z5P
Sony HDV Z5P

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - CANON 6D MARK II
CANON 6D MARK II

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 200,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sigma 18-50 lence 2.8
Sigma 18-50 lence 2.8

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,500

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Yashika Digital Camera
Yashika Digital Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - JJRC DRONE
JJRC DRONE

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - TRIPOD 150CM
TRIPOD 150CM

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,400

දින 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon 1200d 18-55mm and 55-250mm stm lense
Canon 1200d 18-55mm and 55-250mm stm lense

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sony 20MP Camera
Sony 20MP Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - 18-55 STM LENS
18-55 STM LENS

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 32
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sony 30 Gb Camcorder
Sony 30 Gb Camcorder

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 36
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Drone Panthom 4Pro
Drone Panthom 4Pro

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 200,000

දින 40
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Dji phantom 4 pro
Dji phantom 4 pro

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 185,000

දින 40
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Spy HD Pen camera
Spy HD Pen camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,200

දින 50
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - FULL HD Video camera
FULL HD Video camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,900

දින 51
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Profoto B1 Location kit
Profoto B1 Location kit

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 525,000

දින 53
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon EOS 5D Mark II 21.1MP Digital Camera Body
Canon EOS 5D Mark II 21.1MP Digital Camera Body

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 160,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!