වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Video camera 30gb
Video camera 30gb

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon 5D mark ii
Canon 5D mark ii

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon 7D cam for sale
Canon 7D cam for sale

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon 600D
Canon 600D

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon 700D 18-55MM Lens
Canon 700D 18-55MM Lens

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sigma 70-300mm F4-5.6 DG macro(nikon)
Sigma 70-300mm F4-5.6 DG macro(nikon)

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Nikon d5500 with warranty
Nikon d5500 with warranty

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 82,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - SYMA X5SW FULL HD CAMERA DRONE
SYMA X5SW FULL HD CAMERA DRONE

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,800

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Samsung WB30F Smart Wi-Fi Digital Camera
Samsung WB30F Smart Wi-Fi Digital Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 27,500

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Night Vision Camera
Night Vision Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Drone camera
Drone camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Projector camera
Projector camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Samsung Digital Camera(WB1100F)
Samsung Digital Camera(WB1100F)

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon 7D brand new
Canon 7D brand new

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 150,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon IXUS 285 H5
Canon IXUS 285 H5

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 38,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Action Camera- Waterproof
Action Camera- Waterproof

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,900

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Nikon D90
Nikon D90

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

දින 32
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Spy Full HD Pen Camera (2018)
Spy Full HD Pen Camera (2018)

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,350

දින 36
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Finepix S2980
Finepix S2980

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

දින 40
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - CANON LENS DSLR
CANON LENS DSLR

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 41
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - ikmanata vikine
ikmanata vikine

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 43
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - mini Night Vision Camera
mini Night Vision Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 48
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - dash cam
dash cam

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,500

දින 50
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Samsung Camera
Samsung Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 53
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon 28-300 full frame - Japan
Canon 28-300 full frame - Japan

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,800

දින 56

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!