වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Spy Camera night vision
Spy Camera night vision

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

පැය 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - H300 20.1 M F
H300 20.1 M F

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 29,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sony Cyber-shot
Sony Cyber-shot

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Panasonic DMC-LS6 Digital Camera
Panasonic DMC-LS6 Digital Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Nikon P900 83x super zoom dslr camera
Nikon P900 83x super zoom dslr camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - NIKON D5600
NIKON D5600

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 109,500

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Panthom 3 pro
Panthom 3 pro

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Professional Video Camera
Professional Video Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sigma 50-500mm Lens for Nikon
Sigma 50-500mm Lens for Nikon

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sigma teleconverter for Nikon.
Sigma teleconverter for Nikon.

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon 600D 18-55mm + Filter
Canon 600D 18-55mm + Filter

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - DSC-HX50
DSC-HX50

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sony 1500p
Sony 1500p

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,500

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Nikon D3200 Camera with 18-55mm
Nikon D3200 Camera with 18-55mm

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 31
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - SONY Cyber-Shot camera
SONY Cyber-Shot camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 38
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Drone
Drone

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 44
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Camera
Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

දින 45
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Nikon 70-300mm VR
Nikon 70-300mm VR

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 72,000

දින 46
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Profoto B1 Location kit
Profoto B1 Location kit

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 560,000

දින 48
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Spy Camera
Spy Camera

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,500

දින 48
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon 80D Camera
Canon 80D Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 51
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon 500D
Canon 500D

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

දින 53
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - DSLR D 3100
DSLR D 3100

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 56
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - SONY Digital Camera 2
SONY Digital Camera 2

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

දින 58
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Spy Pen Full HD camera (2018)
Spy Pen Full HD camera (2018)

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,350

දින 59

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!