වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - SONY DSLR CAMERA
SONY DSLR CAMERA

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 47,000

පැය 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - SONY DSLR PROFESSIONAL CAMERA
SONY DSLR PROFESSIONAL CAMERA

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 47,000

පැය 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Nikon SB700
Nikon SB700

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Body and 18 200 lens
Body and 18 200 lens

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 67,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sony Cyber-shot DSC-W830
Sony Cyber-shot DSC-W830

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G II ED
Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G II ED

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 260,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon Powershot S70
Canon Powershot S70

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Digital camera
Digital camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Tamron 70-200 DI VC F/2.8
Tamron 70-200 DI VC F/2.8

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Fujifilm 14MP
Fujifilm 14MP

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sony Handycam
Sony Handycam

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Camera stand
Camera stand

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Nikon 70-300mm Vr Lens
Nikon 70-300mm Vr Lens

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sony Alpha 3500
Sony Alpha 3500

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 49,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Film roll camera
Film roll camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - NV-Gs50
NV-Gs50

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Yongnuo Radio Slave Trigger
Yongnuo Radio Slave Trigger

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sony Handycam Camcorder Video Camera
Sony Handycam Camcorder Video Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 21,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - SONY ALPHA 3500 DSLR CAMERA
SONY ALPHA 3500 DSLR CAMERA

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Phantom 4
Phantom 4

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Kingston CF Card
Kingston CF Card

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Canon 500D
Canon 500D

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

දින 28
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Fujifilm JX400
Fujifilm JX400

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 28
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - 4K Action Ultra HD Camera
4K Action Ultra HD Camera

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-පුත්තලම - Sony NX 100
Sony NX 100

පුත්තලම, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 240,000

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!