මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ශ්‍රී ලංකාව විකිණීමට ඇති නිකොන් කැමරා

දැන්විම් 419 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි